Inseminator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een inseminator is gespecialiseerd in de kunstmatige inseminatie (KI) van dieren, zoals koeien, varkens en paarden. Tegenwoordig wordt het meeste vee kunstmatig geïnsemineerd (bevrucht), omdat dit diverse voordelen heeft, zoals het niet hoeven hebben van een stier als het om koeien gaat. Daarnaast is het een groot voordeel dat er minder kans bestaat op besmettelijke ziektes dan het geval is bij natuurdekkingen. Een ander voordeel voor boeren is dat kunstmatige inseminatie goedkoper is dan natuurdekkingen, omdat de boer geen stier hoeft te houden. Het laatste voordeel voor de boer is dat stieren potentieel gevaarlijk kunnen zijn. De meeste veehouderijen hebben zelf geen stieren en maken dus gebruik van kunstmatige inseminatie. Ondanks dat kunstmatige inseminatie diverse voordelen heeft, kent het ook nadelen, namelijk de biodiversiteit die afneemt, en de kans op mogelijke genetische ziekten. Het beroep inseminator moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat in sommige gevallen ook een boer aangemerkt kan worden als inseminator. Daarnaast kan er sprake zijn van andere dierhouders, omdat inseminaties in de praktijk op verschillende manieren voorkomen. Als een inseminator alleen verantwoordelijk is voor het kunstmatig insemineren van dieren door middel van kunstmatige inseminatie zal een inseminator in de meeste gevallen werkzaam zijn voor een speciaal inseminatie bedrijf. Dit heeft dan in de meeste gevallen betrekking op koeien, varkens of paarden. Tegenwoordig worden de meeste koeien en varkens alleen nog bevrucht door middel van kunstmatige inseminatie. Het daadwerkelijk insemineren van dieren is over het algemeen niet heel moeilijk, echter moet een inseminator wel beschikken over een korte opleiding, die ook aangemerkt kan worden als cursus. Het insemineren van dieren is niet alleen voorbehouden van dierenartsen. Er zijn veel meer vaklieden, die zich gespecialiseerd hebben in het insemineren van dieren.

Een inseminator is dus gespecialiseerd in de kunstmatige inseminatie (KI). De bekendste toepassingsvoorbeelden van kunstmatige inseminatie zijn koeien, varkens en paarden. Echter wordt kunstmatige inseminatie ook toegepast bij pluimveefokkerijen, bijenhouderijen en wordt het toegepast bij geiten en schapen. Ondanks dat het insemineren met grote zorg uitgevoerd moet worden is het niet zo dat hiervoor een speciale veearts of dierenarts hoeft te komen. De meeste boeren of andere vaklieden voeren de inseminatie zelf uit. Ook het controleren op drachtigheid kan door de boer zelf uitgevoerd worden, als de boer hiervoor een speciale cursus gevolgd heeft. Het controleren of de bevruchting ook echt heeft plaatsgevonden is heel belangrijk voor de boer, omdat deze anders de inseminatie en bevruchting opnieuw zal moeten uitvoeren. De draagtijd van een koe bedraagt ongeveer negen maanden, afhankelijk van het ras.

Sperma en inseminatie

Het sperma die nodig is voor inseminatie krijgt de boer of paardenfokker van speciale bedrijven die gespecialiseerd zijn in sperma. Deze bedrijven houden mannelijke dieren, zoals stieren en hengsten, om het stierensperma of hengstensperma te kunnen verkopen aan veehouders, melkveehouders, varkenshouders of paardenfokkers. Dit soort handelaren noemt men ook wel spermahandelaren. Deze handel moet niet onderschat worden, omdat spermahandelaren wereldwijd actief zijn. Binnen de spermamarkt gaat dan ook zeer veel geld om, omdat boeren en paardenfokkers meestal alleen het beste sperma willen. Dit kan natuurlijk wel per boer, paardenfokker of doelstelling verschillen.

Een inseminator is ook verantwoordelijk voor het bijhouden van het stamboek en/of stamboekvee als we spreken van runderen. Binnen het stamboek worden diverse gegevens opgenomen, die aangemerkt kunnen worden als afstammingsgegevens. Het is denkbaar dat een inseminator ook aangemerkt kan worden als commercieel medewerker. Dit is vooral het geval als een inseminator ook verantwoordelijk is voor het verkopen van rundvee-benodigdheden. Dit kan wel per inseminatie bedrijf verschillen.

Bevruchting koe:

Opleidingen tot inseminator

Er worden diverse soorten cursussen aangeboden die betrekking hebben inseminatie van paarden en rundvee. Het is niet zo dat inseminatie alleen voorbehouden is aan dierenartsen of veeartsen. Ook boeren en werknemers van een hengstenhouderij of paardenfokkerij kunnen de cursus vruchtbaarheid volgen, die meestal enkele dagen in beslag zal nemen. Tijdens deze cursus is er onder ander aandacht voor vruchtbaarheidsmanagement en het insemineren zelf, onder begeleiding van een ervaren vruchtbaarheidsspecialist. Zie voor meer informatie over inseminatie van rundvee, de website CRV en de website zonecollege voor inseminatie van paarden. Als startende ondernemer, is het belangrijk om de financiële administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhoudsoftware. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste software voor de zzp boekhouding als inseminator.

Bedrijven waar een inseminator werkzaam kan zijn

Een beroeps inseminator is over het algemeen werkzaam voor een kunstmatig inseminatie-station (KI). Dit soort bedrijven levert meestal ook het sperma en de stikstof die nodig zijn voor de inseminatie. Daarnaast zijn deze bedrijven meestal ook de aanbieders van vruchtbaarheidscursussen en kunnen deze bedrijven ook drachtcontroles uitvoeren, om te controleren of de inseminatie lukt is.

Competenties inseminator

De belangrijkste competentie van een inseminator is de vakinhoudelijke kennis die wordt opgedaan in de vruchtbaarheid cursus, omdat tijdens deze cursus belangrijke punten van het insemineren aangeleerd worden. Daarnaast is het mogelijk om een vervolgcursus te volgen gericht op drachtcontrole. Ook is het belangrijk om regelmatig bijscholing te volgen. Omdat een inseminator in de meeste gevallen te maken heeft met veel verschillende opdrachtgevers kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Daarnaast is het zo dat het werken als inseminator aanpakken is. Met andere woorden moet een inseminator aangemerkt kunnen worden als echte arbeider. Algemeen belangrijke woorden zijn dierenwelzijn, inzicht, secuur, flexibiliteit, veilheid, doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid, samenwerken en motivatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als inseminator

Het arbeidsmarktperspectief van een inseminator is over het algemeen niet heel groot te noemen, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. Daarnaast kan het daadwerkelijk insemineren uitgevoerd worden door verschillende vaklieden. Het beroep inseminator kan bijvoorbeeld ook betrekking hebben op dierenartsen, veeartsen, boeren of andere soorten veehouders. De doorgroeimogelijkheden van een inseminator zijn niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van het opleidingsniveau, je eigen competenties en soort werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en salaris inseminator

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat het beroep inseminator betrekking kan hebben op verschillende beroepen. Daarnaast kan een inseminator werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer. Ook is het voor dit beroep niet mogelijk om een salarisindicatie te geven. Zie voor meer informatie over arbeidsvoorwaarden en het salaris, de meer specifieke beroepen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Inseminator

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Inseminator bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl