Melkveehouder

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Melkveehouder?

Een melkveehouder is een veehouder die koeien, schapen, geiten, kamelen of paarden houdt met als doel het verkrijgen van melk die verkocht kan worden. Daarnaast kan een melkveehouder geld verdienen door het verkopen van vee. In de meeste gevallen heeft het beroep melkveehouder betrekking op koeien, maar er zijn meer zoogdieren die melk geven dan koeien alleen. Een melkveehouder is dan ook een veehouder die om economische redenen vee houdt. Daarnaast is het denkbaar dat een veehouder ook een akkerbouwer is. Als een melkveehouder weilanden heeft waarop vee loopt, spreekt men ook wel van een landbouwer. Landbouw en akkerbouw zijn met elkaar verbonden, echter bestaat er wel een verschil tussen akkerbouw en landbouw, omdat een akkerbouwer geen vee hoeft te hebben. Een meer algemene term voor een melkveehouder is ook wel boer, echter bestaan er ook weer verschillende soorten boeren afhankelijk van de werkzaamheden. Koeien zijn de belangrijkste producenten van melk omdat koeien zoveel melk geven. Een koe zal gemiddeld twintig liter melk per dag geven en koeien worden ongeveer 315 dagen per jaar gemolken. Koeien spelen dan ook een belangrijke rol in onze voedselvoorziening. Een andere benaming voor een melkveehouder kan ook zijn rundveehouder. Ondanks dat een melkveehouder vee zal houden, zal een melkveehouder in veel gevallen aangemerkt moeten worden als allround agrariër, die ook op andere manieren werkzaam is binnen de agrarische sector. In dat geval is er meestal sprake van agricultuur. Agricultuur heeft betrekking op alle economische activiteiten waarbij landbouwgrond gebruikt wordt voor de productie van planten en dieren.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Melkveehouder

Wat is het salaris en tarief van een Melkveehouder? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Melkveehouder in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Melkveehouder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Melkveehouder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl