Docent verzorging

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een docent verzorging of docent zorg en welzijn is verantwoordelijk voor het verzorgen van lessen rondom zorg en welzijn. Een andere omschrijving voor zorg en welzijn kan ook zijn verzorging en huishoudkunde. Verzorging en huishoudkunde heeft onder andere betrekking op voedsel, koken, huishoudelijke apparaten, schoonmaken, bacteriën en de verzorging van het lichaam. De belangrijkste verantwoordelijkheid van een docent verzorging is het begeleiden en opleiden van leerlingen, zodat ze bekend raken met zorg en welzijn. In veel gevallen zal een docent verzorging werkzaam zijn op een school voor het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast kan een docent verzorging werkzaam zijn binnen het volwassenenonderwijs of is hij of zij bijvoorbeeld werkzaam als praktijkopleider binnen een zorg- of welzijnsinstelling. Als docent verzorging geef je verschillende soorten lessen aan leerlingen die met gezondheid en verzorging te maken hebben. Dit betreft zowel theoretische lessen als praktijklessen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een docent verzorging het beste omschrijven als het op een educatieve manier verzorgen van lessen met betrekking tot zorg en welzijn. In de meeste gevallen zal een docent verzorging te maken hebben met leerlingen die een opleiding volgen, waarbinnen beroepspraktijkvorming een belangrijke rol speelt.

Deze leerlingen komen in veel gevallen uiteindelijk binnen de zorgsector te werken, zoals voor bepaalde instellingen waarbinnen ouderen, kinderen of gehandicapten verblijven. Een veel gebruikt afkorting voor het beroep leraar gezondheidszorg en welzijn is tegenwoordig ook wel LGW. De theoretische lessen van een docent verzorging hebben betrekking op voedsel, voedselveiligheid, bacteriën, wetgeving, ziekte, gezondheid en het menselijk lichaam (anatomie). De praktijklessen bestaan over het algemeen uit het leren koken, het bereiden van gerechten, vakdidactiek, het bevorderen van gezond gedrag en facilitaire dienstverlening. Ook omgangskunde is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de lessen, omdat docenten hierdoor beter voorbereid zijn op de praktijk. Er bestaat overigens ook een specifieke opleiding omgangskunde die zeker met de opleiding verzorging en huishoudkunde gecombineerd kan worden. Gespreksvoering als docent verzorging maakt dan ook een belangrijk onderdeel uit van de opleiding. Daarnaast zal er aandacht zijn voor verpleegkundige vaardigheden, omdat niet alle mensen zichzelf kunnen, bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben. Denk hierbij aan het leren wassen van mensen, het helpen aankleden van mensen en aan het verplaatsen (tillen) van mensen.

Een ander belangrijk punt binnen de opleiding is het kennen en bevorderen van gezond gedrag. Om als docent verzorging te kunnen begrijpen wat gezond gedrag precies is moet je eerst zelf begrijpen wat gezond gedrag precies is. Gezond gedrag is bijvoorbeeld niet het eten van hamburgers of friet iedere dag, omdat iedereen begrijpt dat dit niet goed voor je is. Tijdens de opleiding verzorging en huishoudkunde leer je dan ook begrijpen hoeveel hamburgers en friet je wel kan eten zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. Het beroep docent verzorging en huishoudkunde is een breed beroep dat niet alleen om verzorging draait. De werkzaamheden gaan veel verder dan alleen verzorging. Ook het leren begrijpen facilitaire organisaties en alles wat daarbij komt kijken maakt een belangrijk onderdeel uit van de opleiding. Een ander voorbeeld is weer pathologie, dat betrekking heeft op de oorsprong van ziekten.

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn:

Docent Verzorging:

Opleidingen tot docent verzorging

Wie een carrière ambieert als docent verzorging kan het beste kiezen voor de Leraar Gezondheidszorg en Welzijn, die ongeveer vier jaar in beslag zal nemen afhankelijk van je vooropleiding. Als je beschikt over de juiste vooropleidingen is het binnen deze Hbo-opleiding in de meeste gevallen mogelijk om enkele vakken te laten vallen. Binnen de opleiding krijg je vakken als onderwijskunde, ethiek, drama, pedagogiek en levensbeschouwelijke vorming. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een docent verzorging werkzaam kan zijn

Als docent verzorging kan je op verschillende soorten scholen les geven en ook in het volwassenenonderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het Vmbo-onderwijs of aan het beroepsonderwijs. Daarnaast kan je praktijklessen geven binnen een organisatie die raakvlakken heeft met de verzorging.

Competenties docent verzorging

Een van de belangrijkste competenties als docent verzorging is dat je beschikt over didactische vaardigheden. Ook omgangskunde is een belangrijk woord te noemen als we het hebben over de competenties. Daarnaast zal je communicatief gezien zeer sterk onderlegd moeten zijn als docent, omdat je met veel verschillende leerlingen te maken zal krijgen. Algemeen belangrijke woorden zijn zelfstandigheid, passie, inzicht, plannen, organiseren, overwicht, coachen, oordeelsvorming, luisteren en natuurlijk leervermogen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent verzorging

Het arbeidsmarktperspectief als docent verzorging is over het algemeen redelijk goed te noemen, afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties. Omdat je werkzaam kan zijn binnen verschillende soorten scholen zal het verkrijgen van een baan vroeg of laat zeker moeten lukken. De doorgroeimogelijkheden als docent verzorging moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de functie mentor of aan de functie stagebegeleider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent verzorging

Als docent verzorging zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent verzorging wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt is sterk afhankelijk van de soort school en of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijk factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent verzorging zal doorgaans tussen de 2200 en 4000 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl