Docent verzorging

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep docent verzorging
Wat doet een docent verzorging
Kennen en bevorderen van gezond gedrag
Film: docent verzorging
Film: docent verzorging:
Opleidingen tot docent verzorging
Bedrijven waar een docent verzorging werkzaam kan zijn
Competenties docent verzorging
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent verzorging
Arbeidsvoorwaarden en salaris docent verzorging
Eigen bedrijf starten als Docent verzorging
Boekhoudprogramma vergelijken Docent verzorging

Beroep docent verzorging

Een docent verzorging is verantwoordelijk voor het verzorgen van lessen rondom zorg en welzijn. Een andere omschrijving voor zorg en welzijn is verzorging en huishoudkunde. Verzorging en huishoudkunde heeft onder andere betrekking op voedsel, koken, huishoudelijke apparaten, schoonmaken, bacteriën en de verzorging van het lichaam. De belangrijkste taak van een docent verzorging is het begeleiden en opleiden van leerlingen, zodat ze bekend raken met zorg en welzijn. In veel gevallen zal een docent verzorging werkzaam zijn op een school voor het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast kan een docent verzorging werkzaam zijn binnen het volwassenenonderwijs of is hij of zij werkzaam als praktijkopleider binnen een zorg- of welzijnsinstelling. Als docent verzorging geef je dus verschillende lessen aan leerlingen, die met gezondheid en verzorging te maken hebben. Dit betreft zowel theoretische lessen als praktijklessen. In de meeste gevallen heeft een docent verzorging te maken met leerlingen, die een opleiding volgen waarbinnen beroepspraktijkvorming een belangrijke rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen, die met ouderen, gehandicapten, patiënten of andere hulpbehoevende mensen gaan werken. Dit betreft meestal leerlingen die nog een oriënterende opleiding aan het volgen zijn. Als docent verzorging kan je ook aangemerkt worden als stagebegeleider. De meeste leerlingen zullen verschillende stageperiodes doorlopen om te bepalen welke richting ze precies op willen na de opleiding. Als docent verzorging zijn de lessen over het algemeen praktijk gericht, echter is een docent verzorging ook verantwoordelijk voor het geven van passende theoretische leerstof. Vanzelfsprekend moet een docent verzorging over didactische vaardigheden beschikken. Ook het kunnen coachen van leerlingen is belangrijk als docent verzorging.

Wat doet een docent verzorging

Een docent verzorging is dus verantwoordelijk voor het onderwijzen van leerlingen die uiteindelijk in de zorg en welzijn branche werkzaam willen zijn. Deze leerlingen komen in veel gevallen uiteindelijk binnen de zorgsector te werken, zoals voor bepaalde instellingen waarbinnen ouderen, kinderen of gehandicapten verblijven. Een veel gebruikte afkorting voor het beroep docent verzorging is tegenwoordig ook wel LGW, dat staat voor leraar gezondheidszorg en welzijn. De theoretische lessen van een docent verzorging hebben betrekking op voedsel, voedselveiligheid, bacteriën, wetgeving, ziekte, gezondheid en het menselijk lichaam (anatomie). De praktijklessen bestaan over het algemeen uit het leren koken, het bereiden van gerechten, vakdidactiek, het bevorderen van gezond gedrag en facilitaire dienstverlening. Ook omgangskunde is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de lessen, omdat leerlingen hierdoor beter voorbereid zijn op de praktijk. Daarnaast zal er aandacht zijn voor verpleegkundige vaardigheden, omdat mensen te maken kunnen hebben met een beperking. Denk hierbij aan het leren wassen van mensen, het helpen aankleden van mensen en aan het verplaatsen (tillen) van mensen.

Kennen en bevorderen van gezond gedrag

Een ander belangrijk punt binnen de opleiding is het kennen en bevorderen van gezond gedrag. Om als docent verzorging te kunnen begrijpen wat gezond gedrag precies is moet je eerst zelf begrijpen, wat gezond gedrag precies is. Gezond gedrag is bijvoorbeeld niet het iedere dag eten van hamburgers of friet, omdat iedereen begrijpt dat dit niet goed voor je is. Tijdens de opleiding verzorging en huishoudkunde leer je dan ook begrijpen hoeveel hamburgers en friet je wel kan eten zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. Het beroep docent verzorging en huishoudkunde is een breed beroep dat niet alleen om verzorging draait. De werkzaamheden gaan veel verder dan alleen verzorging. Ook het leren begrijpen hoe facilitaire organisaties werken en alles wat daarbij komt kijken, maakt een belangrijk onderdeel uit van de opleiding. Een ander voorbeeld is pathologie, dat betrekking heeft op de oorsprong van ziekten. Ook het informeren van leerlingen over verschillende beroepen binnen de zorg en welzijn sector behoort tot de werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan de beroepen helpende, ambulant begeleider, thuiszorgmedewerker of aan het beroep activiteitenbegeleider.

Film: docent verzorging

Film: docent verzorging:

Opleidingen tot docent verzorging

Wie een carrière ambieert als docent verzorging kan het beste kiezen voor de Leraar Gezondheidszorg en Welzijn, die ongeveer vier jaar in beslag zal nemen afhankelijk van je vooropleiding. Als je beschikt over de juiste vooropleidingen is het binnen deze hbo-opleiding in de meeste gevallen mogelijk om enkele vakken te laten vallen. Binnen de opleiding krijg je vakken als onderwijskunde, ethiek, drama, pedagogiek en levensbeschouwelijke vorming. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als zzp docent is het erg belangrijk om de administratie op de juiste manier bij te houden. Dit is eenvoudig zelf te doen door een zzp boekhoudpakket te gebruiken.

Bedrijven waar een docent verzorging werkzaam kan zijn

Als docent verzorging kan je op verschillende soorten scholen les geven en ook in het volwassenenonderwijs. Denk bijvoorbeeld aan het Vmbo-onderwijs of aan het beroepsonderwijs. Daarnaast kan je praktijklessen geven binnen een organisatie die raakvlakken heeft met de verzorging.

Competenties docent verzorging

Een van de belangrijkste competenties van een docent verzorging is dat je beschikt over didactische vaardigheden. Daarnaast zul je communicatief gezien zeer sterk onderlegd moeten zijn, omdat je met veel verschillende leerlingen te maken krijgt. Algemeen belangrijke woorden zijn zelfstandigheid, passie, motiveren, inspireren, inzicht, plannen, organiseren, overwicht, coachen, luisteren, leervermogen en omgangskunde. Vanzelfsprekend heeft een docent verzorging ook te maken met vaste beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als docent verzorging

Het arbeidsmarktperspectief als docent verzorging is over het algemeen redelijk goed te noemen, afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties. Omdat je werkzaam kan zijn binnen verschillende soorten scholen zal het verkrijgen van een baan vroeg of laat zeker moeten lukken. De doorgroeimogelijkheden als docent verzorging moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de functie mentor of aan de functie stagebegeleider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris docent verzorging

Als docent verzorging zijn je arbeidsvoorwaarden prima geregeld en vastgesteld in de cao, waarin alle arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Het onderwijs kent diverse belangenbehartigers die zich inzetten voor het onderwijs, zoals de algemene onderwijsbond. Het salaris als docent verzorging wordt vastgesteld aan de hand van vaste schalen die er gebruikt worden in het onderwijs. In welke schaal iemand precies terechtkomt, is sterk afhankelijk van de soort school en/of de leraar een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid heeft. Maar ook de ervaring en dienstjaren spelen een belangrijke factor voor het vaststellen van het salaris. Het salaris als docent verzorging zal doorgaans tussen de 3800 en 5000 euro bruto per maand liggen, afhankelijk van de soort school, diploma's, leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Docent verzorging

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Docent verzorging, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Docent verzorging

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Docent verzorging bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Docent verzorging.

Mijnzzp.nl