Mentor

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Mentor?

Een mentor is een speciaal aangestelde leerkracht die als extra taak heeft het begeleiden van leerlingen. Deze begeleiding heeft over het algemeen betrekking op verschillende onderwerpen, zoals studiebegeleiding, het bespreken van de schoolregels, persoonlijke begeleiding, het voeren van gesprekken met de ouders of verzorgers van leerlingen, jaarlijkse huisbezoeken en de algemene voortgang van leerlingen. Een mentor moet gezien worden als het aanspreekpunt binnen de school voor leerlingen die met vragen of problemen zitten. Leerlingen krijgen te maken met een mentor als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Een mentor krijgt over het algemeen één bepaalde klas toegewezen, die men ook wel eens mentorklas noemt. Het is de verantwoordelijkheid van een mentor om te zorgen dat er een veilige en prettige sfeer heerst in de klas, zodat leerlingen zich prettig voelen op school. Het vakgebied waarbinnen een mentor werkzaam is noemt men ook wel mentoraat of mentorschap. Andere benamingen voor een mentor zijn ook wel studiecoach of studieloopbaanbegeleider. De benaming mentor kan per school en soort onderwijs verschillen. Eigenlijk kan een mentor ook gezien worden als leerlingbegeleider en vertrouwenspersoon voor leerlingen. Ook is een mentor een soort van toezichthouder die zal waken over de leerlingen met betrekking tot hun gedrag in de klas en op school. Het is ook de mentor die leerlingen kan aanspreken als ze zich niet volgens de gemaakte afspraken gedragen.

Lees verder...


Mijnzzp.nl