Paparazzo

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een paparazzo is een journalist en persfotograaf, die aangemerkt moet worden als roddeljournalist. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een paparazzo het beste omschrijven als het verkrijgen van nieuwtjes en foto's van bekende personen, met als doel deze nieuwtjes en foto's te verkopen aan de bekende roddelbladen. Om als paparazzo te kunnen werken is een groot doorzettingsvermogen nodig, omdat er niet iedere dag een succesvol verhaal of foto gemaakt kan worden. Het werken als paparazzo zal dan ook niet voor iedereen geschikt zijn, omdat je als paparazzo over een bepaalde instelling en persoonlijkheid moet beschikken om de werkzaamheden op een goede manier uit te kunnen voeren. Daarnaast is het zo dat je als paparazzo over een groot netwerk moet beschikken om de juiste foto's te kunnen maken. Ook de gunningsfactor speelt hierin meestal een belangrijke rol. Paparazzi zijn persfotografen, die regelmatig de grens opzoeken om aan de juiste persfoto's te kunnen komen. Er is dan ook een haat liefde relatie tussen paparazzi en bekende personen, omdat niet alle persfoto's even goed vallen. Het grote verschil tussen gebruikelijke journalisten en paparazzi is dat paparazzi alleen nieuws proberen te verkrijgen die bekende personen aangaat. Daarnaast is het zo dat paparazzi over het algemeen heel ver gaan om nieuwsfeitjes te kunnen verkrijgen. Paparazzi en privacy zijn dan ook twee woorden, die eigenlijk niet rijmen met elkaar, omdat de meeste paparazzi geen rekening houden met de privacy van mensen. Een andere benaming voor de inhoudelijke werkzaamheden van een roddeljournalist is soms ook wel riooljournalistiek. Hoe ver een paparazzo precies gaat voor een verhaal is aan de paparazzo. Het is dat de ene paparazzo geen foto's maakt van een begrafenis en dat een andere paparazzo dit probleemloos doet, om vervolgens de foto's te kunnen verkopen.

Een paparazzo is dus een fotograaf die aangemerkt kan worden als persfotograaf, omdat deze beroepen raakvlakken hebben met elkaar. Een belangrijke aanvulling hierop is wel dat een paparazzo alleen persfoto's maakt van bekende personen, zoals artiesten, acteurs, volkszangers en andere influencers. Met andere woorden maakt een paparazzo alleen persfoto's, die een brede doelgroep aanspreken. Zoals eerder omschreven betreft het beroep paparazzo een bijzonder beroep, omdat een paparazzo in de meeste gevallen naar eigen inzicht foto's maakt van bekende personen. Dit betreft vaak foto's van bekende personen, die om een bepaalde reden extra in de aandacht staan. Denk bijvoorbeeld aan een artiest die gaat scheiden, of aan een artiest die gezien is met een nieuwe vriendin of vriend. Dit soort foto's worden vaak gebruikt als aanvulling op nieuwsartikelen. Het is niet zo dat paparazzi alleen foto's maken van spannende momenten, omdat paparazzi ook gewoon gewone foto's kunnen maken van artiesten. In alle gevallen betreft het wel foto's van bekende personen.

Werken als paparazzo

Het beroep paparazzo is niet voor iedereen geschikt, omdat een paparazzo over een bepaalde instelling moet beschikken om roddeljournalistiek te kunnen bedrijven. Daarnaast is het zo dat de meeste paparazzi sterk afhankelijk zijn van een groot netwerk om aan de juiste tips te kunnen komen. Paparazzi gaan in de meeste gevallen behoorlijk ver om aan de juiste foto's te kunnen komen. De meeste paparazzi kunnen zelfs aangemerkt worden als detective en als spion om maar aan de juiste foto's te kunnen komen. Dit is het geval, omdat lang niet alle bekende personen actief zullen meewerken met paparazzi. Dit is vaak het geval als bekende personen negatief in het nieuws zijn. Denk bijvoorbeeld aan een sporter of zanger, die gezien is met een andere vrouw. In dit soort gevallen zal een paparazzo heel creatief moeten zijn om de juiste foto's te kunnen maken. Dit is ook meteen de belangrijkste reden dat paparazzi een haat liefde relatie hebben met bekende personen.

Ondanks dat paparazzi rekening behoren te houden met de privacy van mensen wil dit in de praktijk nogal eens anders uitvallen. Paparazzi gaan dan ook vrij ver om aan pakkende foto's te kunnen komen. Ook het doorzoeken van afval om aan nieuws te komen komt regelmatig voor onder paparazzi. De grenzen van een paparazzo zijn dan ook moeilijk aan te geven, omdat deze per paparazzo verschillen. Hoever is een paparazzo precies gaat is ook afhankelijk van de eventuele opdrachtgever. Het is dat een redacteur bepaalde onderwerpen niet wil hebben of juist wel.

Joop van Tellingen:

Opleidingen tot paparazzo

Er bestaan geen opleidingen tot paparazzo anders dan de reguliere Mbo-opleiding mediaredactiemedewerker of de Hbo-opleiding journalistiek. Daarnaast is het zo dat een paparazzo niet over een journalistieke opleiding hoeft te beschikken. Een paparazzo kan bijvoorbeeld ook alleen een opleiding genoten hebben als fotograaf. In dat geval kan de Mbo-opleiding fotograaf of de Hbo-opleiding toegepaste fotografie en beeldcommunicatie van toepassing zijn. Een paparazzo kan in lang niet alle gevallen aangemerkt worden als journalist. In de praktijk kan een paparazzo op verschillende manieren werkzaam zijn, omdat het beroep paparazzo verder geen vaste omschrijving kent. Paparazzi kunnen dan ook over verschillende geschikte opleidingen beschikken. Het beroep paparazzo kent verder geen beroepsbescherming, waardoor iedereen werkzaam is als paparazzo. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig werkende paparazzo.

Bedrijven waar een paparazzo werkzaam kan zijn

Een paparazzo zal in de meeste gevallen aangemerkt moeten worden als ondernemer. Het beroep paparazzo komt in loondienst eigenlijk niet voor. Een paparazzo is dus een ondernemer, die als freelancer voor verschillende uitgevers, beeldredacteuren en webredacteuren werkzaam is. Daarnaast kan een paparazzo naar eigen inzicht werkzaam zijn. In dat geval zal een paparazzo spannende nieuwsfoto's maken in de hoop de foto's te kunnen verkopen aan geïnteresseerde partijen. Zoals eerder omschreven gaan de inhoudelijke werkzaamheden van een paparazzo in de meeste gevallen niet verder dan het maken van foto's. Een paparazzo kan dus niet aangemerkt worden als journalist of interviewer.

Competenties paparazzo

De belangrijkste competentie van een paparazzo is doorzettingsvermogen, omdat het maken van pakkende foto's niet zo makkelijk is. Ook lef en creativiteit moeten aangemerkt worden als belangrijke competenties. Een andere belangrijke competentie is het netwerken, omdat paparazzi sterk afhankelijk zijn van goede tips. Ook communicatief zal je als paparazzo sterk onderlegd moeten zijn om je te maken hebt met verschillende mensen. Omdat de meeste paparazzi werkzaam zijn als ondernemer zul je ook over een commerciële instelling moeten beschikken. Algemeen belangrijke woorden zijn presteren, plannen, overleggen, inspiratie, visie, onafhankelijkheid, stressbestendigheid, geduld en motivatie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als paparazzo

Het arbeidsmarktperspectief van een paparazzo is niet echt van toepassing, omdat een paparazzo in de meeste gevallen aangemerkt moet worden als ondernemer. Een ondernemer zal zijn eigen arbeidsmarktperspectief moeten bepalen door het binnenhalen van voldoende opdrachten en door het maken van pakkende foto's naar eigen inzicht. Het beroep paparazzo komt in loondienst eigenlijk niet voor. Met andere woorden is er geen arbeidsmarktperspectief van een paparazzo. De doorgroeimogelijkheden van een paparazzo moet gezien worden in het opbouwen van een goede naam, waardoor je vaker ingeschakeld wordt voor verschillende opdrachten. In de praktijk hebben paparazzi eigenlijk niet echt te maken met mogelijke doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris paparazzo

Omdat wij er vanuit gaan dat je als paparazzo werkzaam bent als zelfstandig ondernemer zijn er geen arbeidsvoorwaarden van toepassing op dit beroep. Als ondernemer bepaal je namelijk je eigen arbeidsvoorwaarden. Het salaris of inkomen van een paparazzo wordt geheel bepaald door het succes als paparazzo. Lukt het je om een goede relevante foto te maken met veel nieuwswaarde, die je ook nog eens weet te verkopen, dan kunnen de inkomsten natuurlijk fors zijn. Maar over het algemeen zullen de meeste foto's geen wereldbedragen opleveren. Een paparazzo moet het dan ook hebben van die ene goede foto.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Paparazzo

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Paparazzo bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl