Militair

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Militair?

Een militair is een persoon in dienst is van de krijgsmacht. Als we binnen Nederland spreken over militairen spreken we eigenlijk over beroepsmilitairen, omdat het Nederlandse leger geen gebruik maakt van dienstplichtige soldaten. De militairen die vroeger verplicht moesten deelnemen aan de krijsmacht werden meestal niet gezien als militair, maar als dienstplichtig soldaat. De term militair moet gezien worden als een algemene term, omdat binnen de krijgsmacht veel verschillende beroepen en functies bestaan op alle denkbare niveaus. Deze verschillende niveaus worden binnen de krijgsmacht onderscheiden door de militaire hiërarchie officieren, onderofficieren en de manschappen. Een andere benaming voor militair kan ook zijn soldaat, echter is soldaat tegenwoordig een officiële militaire rang voor manschappen binnen de Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht. Bij de Koninklijke Marine spreekt men niet van soldaat, maar van matroos. De meeste militairen gebruiken dus andere benamingen, afhankelijk van het legeronderdeel en de militaire rang. Denk bijvoorbeeld aan de termen commando, marinier of aan de term infanterist als het een gevechtsfunctie betreft. Defensie is een grote werkgever, die veel verschillende functies kent op verschillende niveaus. Binnen defensie kan je werkzaam zijn met Vmbo-diploma tot en met een afgeronde universitaire studie. Het is niet zo dat alle militairen een gevechtsfunctie bekleden, omdat de krijgsmacht ook gebruikmaakt van ondersteunende diensten. Denk bijvoorbeeld aan administratief medewerkers, personeelszaken medewerkers, koks en aan onderhoudsmonteurs. Ook ondersteunende medewerkers binnen Defensie worden aangemerkt als militair. De term militair heeft dus betrekking hebben op alle medewerkers van Defensie. Een Nederlandse beroepsmilitair heeft geen arbeidsovereenkomst met defensie, maar gaat een zogenaamde "Akte van aanstelling" aan, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Militair

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Militair bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl