Militair

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Militair?

Militair is een algemene benaming voor personen die in dienst zijn van de krijgsmacht, wat betrekking kan hebben op verschillende krijgsmachtsonderdelen. Als we binnen Nederland spreken over een militair spreken we eigenlijk over een beroepsmilitair, omdat het Nederlandse leger geen gebruik meer maakt van dienstplichtige soldaten. Dat was in het verleden wel het geval. Over het algemeen wordt er alleen gesproken over "militair" als deze zich vrijwillig heeft aangemeld en dus gezien kan worden als beroepsmilitair. De militairen die vroeger verplicht moesten deelnemen aan de krijsmacht werden meestal niet gezien als militair maar als dienstplichtig soldaat. Een Nederlandse beroepsmilitair heeft geen arbeidsovereenkomst met defensie maar gaat een zogenaamde "Akte van aanstelling" aan, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. De term militair is een algemene benaming, omdat binnen de krijgsmacht veel uiteenlopende beroepen voorkomen op alle denkbare niveaus. Deze verschillende niveaus binnen de krijgsmacht worden onderscheiden door de militaire hiërarchie officieren, onderofficieren en de manschappen. Een andere benaming voor militair kan ook weer zijn soldaat, echter is soldaat tegenwoordig een officiële militaire rang voor manschappen binnen het leger. De meeste militairen gebruiken dus andere benamingen, afhankelijk van het legeronderdeel en de militaire rang als militair. Denk bijvoorbeeld aan de termen commando, marinier of aan de term infanterist als het een gevechtsfunctie betreft. Binnen het leger zijn veel voorbeelden te bedenken van verschillende beroepen, op alle denkbare niveaus.

Lees verder...


Mijnzzp.nl