Geestelijk verzorger

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Geestelijk verzorger?

Een geestelijk verzorger is een speciaal aangestelde medewerker die verantwoordelijk is voor de begeleiding en ondersteuning van mensen die vragen hebben rondom levensbeschouwing en zingeving. In veel gevallen is een geestelijk verzorger werkzaam voor een zorginstelling, politie, defensie of het gevangeniswezen. In het verleden was een geestelijk verzorger meestal een pastor, predikant, rabbijn of bijvoorbeeld een imam, echter is dit tegenwoordig in de meeste gevallen niet meer het geval. Vandaag de dag bestaan er verschillende geschikte opleidingsmogelijkheden tot geestelijk verzorger zonder dat er een directe link hoeft te zijn met een levensbeschouwelijke stroming. In dat geval noemt men een geestelijk verzorger ook wel een vrijgevestigde geestelijk verzorger. Een geestelijk verzorger kan begeleiding en ondersteuning bieden aan mensen die tijdelijk of permanent zijn opgenomen in een zorginstelling of begeleiding en ondersteuning bieden aan militairen die uitgezonden gaan worden of uitgezonden geweest zijn. Vanzelfsprekend zijn de werkzaamheden van een geestelijk verzorger aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat mensen met veel moeilijke problemen en/of vragen kunnen zitten die ook sterke raakvlakken kunnen hebben met de geloofsbeleving van mensen. De gesprekken die een geestelijk verzorger zal houden met mensen hoeven geen betrekking te hebben op geloofsovertuiging, omdat een geestelijk verzorger ook te maken kan krijgen met mensen die met meer fundamentele vragen zitten zoals over een bepaalde ziekte. Een ander voorbeeld kan weer zijn waarom een bepaalde missie belangrijk of zinvol is als we het over defensie hebben. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een geestelijk verzorger het beste omschrijven als het begeleiden en bijstaan van mensen die geestelijke hulpverlening nodig hebben. Dit zal een geestelijk verzorger doen door middel van gesprekken. Een geestelijk verzorger kan niet aangemerkt worden als behandelaar en heeft geen beroepsgeheim.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Geestelijk verzorger

Wat is het salaris en tarief van een Geestelijk verzorger? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Geestelijk verzorger in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl