Dichter

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Dichter?

Een dichter, dichteres of poëet is een schrijver van poëzie. Poëzie moet aangemerkt worden als dichtkunst. Poëzie kan het makkelijkst omschreven worden als het maken, scheppen en vormen van woorden tot teksten, die samen een gevoelsmatige reactie oproepen. Het dichten kent verder geen echte vaste vorm, omdat dichters op verschillende manieren kunnen dichten. Als dichter moet je wel over de nodige creativiteit en inspiratie beschikken om te kunnen dichten. Dichters die beroepsmatig dichten worden over het algemeen dichter genoemd en hobbymatige dichters zondagsdichter. Deze scheidslijn is wel dun, omdat er eigenlijk geen verschil bestaat tussen een beroepsdichter en een hobbydichter, omdat beide inhoudelijk dezelfde werkzaamheden uitvoeren. Een gedicht is aan te merken als poëzie als de dichter zijn of haar gevoelens op een bijzondere manier kan uiten. Als een dichter veel gedichten maakt worden deze gedichten soms ook wel eens uitgegeven in een speciale poëziebundel. In Nederland kennen wij sinds het jaar tweeduizend ook een dichter des vaderlands. Dit is een initiatief van NRC handelsblad en betreft verder geen officiële titel. De eerste dichter die deze eer toe kwam was Gerrit Komrij. Naast de dichter des vaderlands kennen wij nog de speciale stadsdichters. Stadsdichters worden door het bestuur van een gemeente aangesteld om gedurende een bepaalde periode te schrijven over de stad en zaken, die betrekking hebben op de stad. Dit kunnen bijvoorbeeld huldigingen, openingen en bijzondere evenementen zijn. Naast de stadsdichters kan het om dorpsdichters gaan. Het dichten is voor de meeste mensen erg persoonlijk, omdat door het dichten mensen bepaalde gevoelens en/of emoties op papier gezet kunnen worden. Dit maakt ook dat lang niet alle mensen hun gedichten openbaren, omdat het om persoonlijke gedichten kan gaan die andere mensen niet aangaan.

Lees verder...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Dichter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Dichter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl