Dichter

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Dichter?

Een dichter is een schrijver van poëzie. Beroepsdichters worden over het algemeen dichter genoemd en hobbymatige dichters ook wel eens zondagsdichter. Deze scheidslijn is wel erg dun, omdat er eigenlijk geen verschil bestaat tussen een beroepsdichter en een hobbydichter, omdat beide inhoudelijk dezelfde werkzaamheden uitvoeren. Een gedicht is aan te merken als poëzie als de dichter zijn of haar gevoelens op een bijzondere manier kan uiten. In Nederland kennen wij sinds het jaar tweeduizend ook een Dichter Des Vaderlands. Dit is een initiatief van NRC Handelsblad en betreft verder geen officiële titel. De eerste dichter die deze eer toe kwam was Gerrit Komrij. Naast de Dichter Des Vaderlands kennen wij nog de speciale stadsdichters. Stadsdichters worden door het bestuur van een bepaalde gemeente aangesteld om gedurende een bepaalde periode te schrijven over de stad en zaken die betrekking hebben op de stad. Dit kunnen bijvoorbeeld huldigingen, openingen en bijzondere evenementen zijn. Naast de stadsdichters kan het ook een dorpsdichter betreffen. Als een dichter veel gedichten maakt worden deze gedichten soms ook wel eens uitgegeven in een speciale poëziebundel. Een ander woord voor poëzie is ook wel dichtkunst. Poëzie kan het makkelijkst omschreven worden als het maken, scheppen en vormen van woorden tot teksten die samen een gevoelsmatige respons oproepen. Het maken van een poëzie als dichter vraagt wel om de nodige creativiteit als dichter.

Lees verder...


Mijnzzp.nl