Ghostwriter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep ghostwriter
Het beroep ghostwriter komt op verschillende manieren voor
Wat is een ghostwriter?
Ghostwriters worden ingehuurd vanwege hun expertise 
Redenen om een ghostwriter in te huren
Werken als ghostwriter?
Taken van een ghostwriter:
Film: wat doet een ghostwriter:
Opleidingen tot ghostwriter
Bedrijven waar een ghostwriter werkzaam kan zijn
Competenties ghostwriter
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ghostwriter
Arbeidsvoorwaarden en salaris ghostwriter
Eigen bedrijf starten als Ghostwriter
Boekhoudprogramma vergelijken Ghostwriter

Beroep ghostwriter

Een ghostwriter is een auteur die als schaduwschrijver teksten schrijft zonder dat er sprake is van vermelding van de persoon als schrijver. De opdrachtgever brengt bijvoorbeeld een boek onder eigen naam uit, terwijl het boek is geschreven door een ghostwriter. Een ghostwriter schrijft in opdracht allerlei soorten teksten. Naast het schrijven van boeken als schaduw auteur schrijft een ghostwriter bijvoorbeeld ook speeches of columns. Er zijn allerlei redenen denkbaar om een ghostwriter in te huren. Dat is bijvoorbeeld een optie als de opdrachtgever zelf geen talent heeft om te schrijven of als schrijverservaring ontbreekt. Ook voor het op papier zetten van een levensverhaal biedt een ghostwriter uitkomst. Bekende personen maken ook gebruik van deze tekstschrijvers om bijvoorbeeld een boek te schrijven. Bij het schrijven van een boek in naam van de bekende persoon geldt dat het boek meer promotionele aandacht krijgt. Zo zijn er ook bekende personen van wie de naam onder columns staat, maar waar de ghostwriter de tekst voor heeft geschreven. Dat heeft aan de ene kant te maken met een gebrek aan tijd van acteurs of sporters. Aan de andere kant is een ghostwriter ervaren in het schrijven van teksten, zoals columns. De ghostwriter schrijft altijd in opdracht van een ander persoon en krijgt daar voor betaald. Het is in deze wereld gebruikelijk dat er sprake is van een eenmalige vergoeding. Daarbij draagt de ghostwriter het auteursrecht na het schrijven en leveren van de tekst over aan de opdrachtgever. Het komt minder vaak voor dat er sprake is van het delen van bijvoorbeeld de royalty's van een boek. Deze term heeft in dit kader betrekking op het betalen van een financiële vergoeding voor het gebruik van de rechten van de ghostwriter.

Het beroep ghostwriter komt op verschillende manieren voor

Het beroep van ghostwriter kan veelzijdig zijn, maar zich ook beperken tot het schrijven van boeken. Een veelzijdige ghostwriter schrijft bijvoorbeeld allerlei soorten teksten in opdracht van anderen. Zo heeft een schrijver die als schaduwauteur werkt ook de mogelijkheid om als blogger werkzaam te zijn. Of om als gastblogger teksten te schrijven in naam van anderen. Zo is een ghostwriter ook als speechschrijver in te huren. Er zijn allerlei mogelijkheden om als ghostwriter speeches te schrijven. Denk maar een bedrijf dat iemand tijdens het vieren van een jubileum in het zonnetje wil zetten. Of aan uitvaarten, waar de nabestaanden het schrijven van de afscheidsspeech willen overlaten aan een professional. Ook in de politiek maken politici gebruik van speechschrijvers, net als personen die als gastspreker optreden. Zo heeft een ghostwriter een breed werkterrein en is het onder meer ook mogelijk om werkzaamheden als copywriter te verrichten. Het beroep van columnist is eveneens te combineren met het beroep van ghostwriter.

Wat is een ghostwriter?

Een ghostwriter is een professionele schrijver die inhoud produceert, zoals boeken, artikelen, blogs of speeches, namens iemand anders. De ghostwriter schrijft het materiaal, maar wordt niet als auteur genoemd of krijgt geen erkenning voor het werk. In plaats daarvan wordt de persoon of organisatie namens wie de ghostwriter schrijft, genoemd als de officiële auteur. De rol van een ghostwriter kan variëren, afhankelijk van de behoeften van de opdrachtgever. Sommige veelvoorkomende taken en verantwoordelijkheden van een ghostwriter zijn:

 • Schrijven van inhoud: Een ghostwriter schrijft de tekst op basis van de input, instructies en ideeën van de opdrachtgever. Ze kunnen nauw samenwerken met de opdrachtgever om het gewenste resultaat te bereiken en de gewenste toon, stijl en boodschap over te brengen.
 • Onderzoek: Ghostwriters kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het doen van onderzoek om accurate en betrouwbare informatie te verzamelen voor het schrijven van de inhoud. Dit kan het verzamelen van bronnen, feiten en andere relevante informatie omvatten.
 • Stijl en toon aanpassen: Een ghostwriter past de schrijfstijl en toon aan op basis van de specifieke vereisten en voorkeuren van de opdrachtgever. Ze kunnen zich inleven in de stem en persoonlijkheid van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de geschreven inhoud overeenkomt met hun identiteit.
 • Vertrouwelijkheid: Een belangrijk aspect van het werk van een ghostwriter is het waarborgen van vertrouwelijkheid. Ghostwriters werken vaak met vertrouwelijke informatie en moeten ervoor zorgen dat deze informatie niet wordt onthuld zonder toestemming van de opdrachtgever.
 • Revisie en feedback: Ghostwriters werken mogelijk samen met de opdrachtgever om revisies en feedback te verwerken. Ze kunnen het geschreven materiaal herzien op basis van de opmerkingen en suggesties van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat het aan hun verwachtingen voldoet.

Ghostwriters worden ingehuurd vanwege hun expertise 

Ghostwriters worden vaak ingehuurd door auteurs, beroemdheden, politici, bedrijfsleiders en andere personen die willen dat hun ideeën en verhalen professioneel worden geschreven, maar die zelf mogelijk niet de tijd, vaardigheid of expertise hebben om dit te doen. Het werk van een ghostwriter vereist niet alleen schrijfvaardigheid, maar ook de mogelijkheid om zich in te leven in de stem en visie van de opdrachtgever om hun boodschap effectief over te brengen.

Redenen om een ghostwriter in te huren

Er zijn natuurlijk meerdere redenen om een ghostwriter in te huren. Het laten schrijven van een boek om een levensverhaal te laten vastleggen, is een belangrijke reden. Niet iedereen heeft namelijk ervaring in het schrijven van teksten, laat staan in het schrijven van een boek. Dat vereist de nodige kennis over het schrijven van boeken en het op een aantrekkelijke manier laten vastleggen van het levensverhaal. Een tekstschrijver die als boekschrijver werkt om levensverhalen vast te leggen, dient wel over het nodige inlevingsvermogen te beschikken. Het gaat bij levensverhalen namelijk niet alleen over feiten, maar ook om gevoelens, emoties en beleving. Een andere reden om een ghostwriter in te huren, is om politieke speeches te schrijven. In dat kader is het van belang dat de tekstschrijver een politieke achtergrond heeft. Zo geldt voor juridische columns dat het handig is dat de ghostwriter over juridische kennis beschikt.

Er zijn nog meer redenen om een ghostwriter in te huren. De belangrijkste reden is het ontbreken van ervaring als schrijver of het ontbreken van tijd. Bijvoorbeeld bij het schrijven van columns, waarbij de naam van de auteur niet vermeld is. Het lijkt dan net of de beroemdheid de column zelf heeft geschreven terwijl de ghostwriter daar verantwoordelijk voor is. Dat betekent overigens ook dat de ghostwriter doorgaans te maken heeft met een geheimhoudingsplicht.

Werken als ghostwriter?

Een ghostwriter is dus een tekstschrijver die voor een opdrachtgever werkzaam is. Een ingehuurde ghostwriter kan bijvoorbeeld een boek schrijven zonder dat de naam van de ghostwriter bekend gemaakt zal worden. Een (freelance) ghostwriter kan verschillende boeken geschreven hebben of werkstukken voor een auteur. Een ghostwriter kan ook werken als tekstschrijver die teksten maakt zoals opleidingshandleidingen, marketingmateriaal, rapporten of een manuscript. Een manuscript is een handgeschreven tekst die nog uitgewerkt moet worden. Een opdrachtgever kan om verschillende redenen niet zelf de tekst schrijven. Vaak heeft dit te maken tijdgebrek. Het is in alle gevallen wel belangrijk om de juiste ghostwriter te vinden.

Taken van een ghostwriter:

 • Luisteren
 • Onderzoek doen
 • Informatie verzamelen
 • Columns schrijven
 • Boeken schrijven
 • Speeches schrijven
 • Synopsis maken
 • Herschrijven en redigeren
 • Tekst afstemmen op doelgroep

Film: wat doet een ghostwriter:

Opleidingen tot ghostwriter

Een speciale opleiding tot ghostwriter bestaat niet, maar er zijn natuurlijk wel cursussen voor tekstschrijven te volgen. Bovendien zijn er meerdere hbo-opleidingen die een goede basis vormen om als ghostwriter aan de slag te gaan. Vooral als het gaat om de opleidingen die gericht zijn op communicatie. Een voorbeeld daarvan is de hbo-opleiding communicatie. Ook met een hbo-opleiding Multi Media Design is het mogelijk om als ghostwriter aan de slag te gaan. Communicatie maakt namelijk eveneens deel uit van deze opleiding. Het is nog beter om een opleiding te hebben die onder meer gericht is op schrijven, zoals de hbo-opleiding voor journalist. Om in specifieke branches aan de slag te gaan, zoals als speechschrijver in de politiek is het handig om over een politiek gerichte opleiding te beschikken. Zo zijn er voor allerlei branches opleidingen om als ghostwriter te gaan werken. Het is wel belangrijk dat je dan een passie hebt voor het schrijven. De opleidingskennis vormt dan de basis om als ghostwriter binnen een bepaald vakgebied te gaan werken. Als je als zzp'er werkt, is het verstandig een boekhoudprogramma zzp te gebruiken. Voor startende ondernemers zijn er meestal ook mooie aanbiedingen beschikbaar.

Bedrijven waar een ghostwriter werkzaam kan zijn

Een ghostwriter kan werkzaam zijn bij verschillende soorten bedrijven. Bijvoorbeeld op de redactie van een tijdschrift of krant. Of bij een tekstbureau dat meerdere soorten tekstschrijvers in dienst heeft. Er zijn ook veel ghostwriters die als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn. Daarbij is het mogelijk dat de ghostwriter zich alleen voor spook schrijven laat inhuren of daarnaast ook nog andere teksten schrijft. Een zelfstandige schaduw auteur is zelf verantwoordelijk om opdrachten te krijgen. Dat betekent dat de ghostwriter aan acquisitie moet doen en zichzelf moet weten te verkopen. Ook is het handig om dan verstand te hebben van de boekhouding of om daarvoor een boekhouder in de arm te nemen.

Competenties ghostwriter

Een ghostwriter moet in de eerste plaats over schrijftalent beschikken. Het beschrijven van levensverhalen vereist bovendien het nodige inlevingsvermogen. Het is verder van belang dat een ghostwriter goed kan luisteren. Er is immers sprake van het schrijven in naam van iemand anders. Daarom is het belangrijk om niet alleen de opdracht duidelijk te krijgen, maar ook de overige wensen. Een ghostwriter die speeches schrijft of columns dient goed te zijn in het verzamelen van informatie. Dat geldt uiteraard eveneens voor het schrijven van een boek, waarvoor de ghostwriter research moet doen. Verder moet je in staat zijn om zelfstandig te werken, want schrijven als ghostwriter doe je doorgaans alleen. Het is eveneens belangrijk om goed om te gaan met feedback of met kritiek. Bijvoorbeeld als de opdrachtgever wijzigingen doorgevoerd wil zien in de tekst die de ghostwriter heeft geschreven.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ghostwriter

Het arbeidsmarktperspectief voor ghostwriters ziet er prima uit. Er zijn altijd speeches nodig, net als columns en levensverhalen die vorm krijgen in boeken. Het is wel zo dat het handig is om als ghostwriter in bredere zin tekstopdrachten aan te nemen. Dat is vooral aan te raden als je als zelfstandig ondernemer het beroep van ghostwriter vervult. Zo ben je niet alleen afhankelijk van de vraag naar speeches, columns en opdrachten voor het schrijven van boeken. Werk je als ghostwriter binnen een redactieteam dan zijn er doorgroeimogelijkheid om bijvoorbeeld hoofdredacteur van een krant of magazijn te worden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris ghostwriter

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden van een ghostwriter zijn afhankelijk van het bedrijf waar je komt te werken. Er is wellicht een cao van toepassing, zoals de cao voor het Uitgeverijbedrijf. De cao vormt dan de basis voor de arbeidsvoorwaarden en salaris voor de ghostwriter. Het is echter ook zo dat er onderhandelingen zijn te voeren. Bijvoorbeeld als een ghostwriter al een indrukwekkende staat van dienst heeft. Er valt dan naar boven te onderhandelen over het salaris en wellicht is er eveneens ruimte voor extra gunstige arbeidsvoorwaarden. Een zelfstandige ghostwriter bepaalt de tarieven zelf, maar dient uiteraard rekening te houden met de markt. Bovendien zijn er mogelijkheden om niet eenmalig betaald te krijgen, maar mee te delen in de royalty's. Bijvoorbeeld als het gaat om het schrijven van een boek. Het is in dat kader wel handig dat de ghostwriter over vaardigheden beschikt om te onderhandelen. Verder is het mogelijk dat de ghostwriter een vaste prijs afspreekt voor de te schrijven tekst of dat er sprake is van een vergoeding op basis van een uurtarief.

Eigen bedrijf starten als Ghostwriter

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Ghostwriter, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Ghostwriter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ghostwriter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Ghostwriter.

Mijnzzp.nl