Ghostwriter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een ghostwriter is een auteur die als schaduwschrijver teksten schrijft zonder dat er sprake is van vermelding van de persoon als schrijver. De opdrachtgever brengt bijvoorbeeld een boek onder eigen naam uit terwijl het boek is geschreven door een ghostwriter. Een ghostwriter schrijft in opdracht allerlei soorten teksten. Naast het schrijven van boeken als schaduwauteur schrijft een ghostwriter bijvoorbeeld ook speeches of columns. Er zijn allerlei redenen denkbaar om een ghostwriter in te huren. Dat is bijvoorbeeld een optie als de opdrachtgever zelf geen talent heeft om te schrijven of als schrijverservaring ontbreekt. Ook voor het op papier zetten van een levensverhaal biedt een ghostwriter uitkomst. Bekende personen maken ook gebruik van deze tekstschrijvers om bijvoorbeeld een boek te schrijven. Bij het schrijven van een boek in naam van de bekende persoon geldt dat het boek meer promotionele aandacht krijgt. Zo zijn er ook bekende personen van wie de naam onder columns staat, maar waar de ghostwriter de tekst voor heeft geschreven. Dat heeft aan de ene kant te maken met een gebrek aan tijd van acteurs of sporters. Aan de andere kant is een ghostwriter ervaren in het schrijven van teksten, zoals columns. De ghostwriter schrijft altijd in opdracht van een ander persoon en krijgt daar voor betaald. Het is in deze wereld gebruikelijk dat er sprake is van een eenmalige vergoeding. Daarbij draagt de ghostwriter het auteursrecht na het schrijven en leveren van de tekst over aan de opdrachtgever. Het komt minder vaak voor dat er sprake is van het delen van bijvoorbeeld de royalties van een boek. Deze term heeft in dit kader betrekking op het betalen van een financiële vergoeding voor het gebruik van de rechten van de ghostwriter.

Het beroep van ghostwriter kan veelzijdig zijn, maar zich ook beperken tot het schrijven van boeken. Een veelzijdige ghostwriter schrijft bijvoorbeeld allerlei soorten teksten in opdracht van anderen. Zo heeft een schrijver die als schaduwauteur werkt ook de mogelijkheid om als blogger werkzaam te zijn. Of om als gastblogger teksten te schrijven in naam van anderen. Zo is een ghostwriter ook als speechschrijver in te huren. Er zijn allerlei mogelijkheden om als ghostwriter speeches te schrijven. Denk maar een bedrijf dat iemand tijdens het vieren van een jubileum in het zonnetje wil zetten. Of aan uitvaarten, waar de nabestaanden het schrijven van de afscheidsspeech willen overlaten aan een professional. Ook in de politiek maken politici gebruik van speechschrijvers net als personen die als gastspreker optreden. Zo heeft een ghostwriter een breed werkterrein en is het onder meer ook mogelijk om werkzaamheden als copywriter te verrichten. Het beroep van columnist is eveneens te combineren met het beroep van ghostwriter.

Redenen om een ghostwriter in te huren

Er zijn natuurlijk meerdere redenen om een ghostwriter in te huren. Het laten schrijven van een boek om een levensverhaal te laten vastleggen, is een belangrijke reden. Niet iedereen heeft namelijk ervaring in het schrijven van teksten, laat staan in het schrijven van een boek. Dat vereist de nodige kennis over het schrijven van boeken en het op een aantrekkelijke manier laten vastleggen van het levensverhaal. Een tekstschrijver die als boekschrijver werkt om levensverhalen vast te leggen, dient wel over het nodige inlevingsvermogen te beschikken. Het gaat bij levensverhalen namelijk niet alleen over feiten, maar ook om gevoelens, emoties en beleving. Een andere reden om een ghostwriter in te huren, is om politieke speeches te schrijven. In dat kader is het van belang dat de tekstschrijver een politieke achtergrond heeft. Zo geldt voor juridische columns dat het handig is dat de ghostwriter over juridische kennis beschikt.

Er zijn nog meer redenen om een ghostwriter in te huren. De belangrijkste reden is het ontbreken van ervaring als schrijver of het ontbreken van tijd. Bijvoorbeeld bij het schrijven van columns, waarbij de naam van de auteur niet vermeld is. Het lijkt dan net of de beroemdheid de column zelf heeft geschreven terwijl de ghostwriter daar verantwoordelijk voor is. Dat betekent overigens ook dat de ghostwriter doorgaans te maken heeft met een geheimhoudingsplicht.

Wat doet een ghostwriter?

Een ghostwriter is dus een tekstschrijver die voor een opdrachtgever werkzaam is. Een ingehuurde ghostwriter kan bijvoorbeeld een boek schrijven zonder dat de naam van de ghostwriter bekend gemaakt zal worden. Een freelance ghostwriter kan verschillende boeken geschreven hebben of werkstukken voor een auteur. Een ghostwriter kan ook werken als tekstschrijver die teksten maakt zoals opleidingshandleidingen, marketingmateriaal, rapporten of een manuscript. Een manuscript is een handgeschreven tekst die nog uitgewerkt moet worden. Een opdrachtgever kan om verschillende redenen niet zelf de tekst schrijven. Vaak heeft dit te maken tijdgebrek. Het is in alle gevallen wel belangrijk om de juiste ghostwriter te vinden.

Wat doet een ghostwriter:

  • Luisteren
  • Onderzoek doen
  • Informatie verzamelen
  • Columns schrijven
  • Boeken schrijven
  • Speeches schrijven
  • Synopsis maken
  • Herschrijven en redigeren
  • Tekst afstemmen op doelgroep

Beroep ghostwriter:

OPLEIDINGEN TOT GHOSTWRITER

Een speciale opleiding tot ghostwriter bestaat niet, maar er zijn natuurlijk wel cursussen voor tekstschrijven te volgen. Bovendien zijn er meerdere hbo-opleidingen die een goede basis vormen om als ghostwriter aan de slag te gaan. Vooral als het gaat om de opleidingen die gericht zijn op communicatie. Een voorbeeld daarvan is de hbo-opleiding communicatie. Ook met een hbo-opleiding Multi Media Design is het mogelijk om als ghostwriter aan de slag te gaan. Communicatie maakt namelijk eveneens deel uit van deze opleiding. Het is nog beter om een opleiding te hebben die onder meer gericht is op schrijven, zoals de hbo-opleiding voor journalist. Om in specifieke branches aan de slag te gaan, zoals als speechschrijver in de politiek is het handig om over een politiek gerichte opleiding te beschikken. Zo zijn er voor allerlei branches opleidingen om als ghostwriter te gaan werken. Het is wel belangrijk dat je dan een passie hebt voor het schrijven. De opleidingskennis vormt dan de basis om als ghostwriter binnen een bepaald vakgebied te gaan werken.

BEDRIJVEN WAAR EEN GHOSTWRITER WERKZAAM KAN ZIJN

Een ghostwriter kan werkzaam zijn bij verschillende soorten bedrijven. Bijvoorbeeld op de redactie van een tijdschrift of krant. Of bij een tekstbureau dat meerdere soorten tekstschrijvers in dienst heeft. Er zijn ook veel ghostwriters die als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn. Daarbij is het mogelijk dat de ghostwriter zich alleen voor spookschrijven laat inhuren of daarnaast ook nog andere teksten schrijft. Een zelfstandig schaduwauteur is zelf verantwoordelijk om opdrachten te krijgen. Dat betekent dat de ghostwriter aan acquisitie moet doen en zichzelf moet weten te verkopen. Ook is het handig om dan verstand te hebben van de boekhouding of om daarvoor een boekhouder in de arm te nemen.

COMPETENTIES GHOSTWRITER

Een ghostwriter moet in de eerste plaats over schrijftalent beschikken. Het beschrijven van levensverhalen vereist bovendien het nodige inlevingsvermogen. Het is verder van belang dat een ghostwriter goed kan luisteren. Er is immers sprake van het schrijven in naam van iemand anders. Daarom is het belangrijk om niet alleen de opdracht duidelijk te krijgen, maar ook de overige wensen. Een ghostwriter die speeches schrijft of columns dient goed te zijn in het verzamelen van informatie. Dat geldt uiteraard eveneens voor het schrijven van een boek, waarvoor de ghostwriter research moet doen. Verder moet je in staat zijn om zelfstandig te werken, want schrijven als ghostwriter doe je doorgaans alleen. Het is eveneens belangrijk om goed om te gaan met feedback of met kritiek. Bijvoorbeeld als de opdrachtgever wijzigingen doorgevoerd wilt zien in de tekst die de ghostwriter heeft geschreven.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS GHOSTWRITER

Het arbeidsmarktperspectief voor ghostwriters ziet er prima uit. Er zijn altijd speeches nodig net als columns en levensverhalen die vorm krijgen in boeken. Het is wel zo dat het handig is om als ghostwriter in bredere zin tekstopdrachten aan te nemen. Dat is vooral aan te raden als je als zelfstandig ondernemer het beroep van ghostwriter vervult. Zo ben je niet alleen afhankelijk van de vraag naar speeches, columns en opdrachten voor het schrijven van boeken. Werk je als ghostwriter binnen een redactieteam dan zijn er doorgroeimogelijkheid om bijvoorbeeld hoofdredacteur van een krant of magazijn te worden.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS GHOSTWRITER

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden van een ghostwriter zijn afhankelijk van het bedrijf waar je komt te werken. Er is wellicht een cao van toepassing, zoals de cao voor het Uitgeverijbedrijf. De cao vormt dan de basis voor de arbeidsvoorwaarden en salaris voor de ghostwriter. Het is echter ook zo dat er onderhandelingen zijn te voeren. Bijvoorbeeld als een ghostwriter al een indrukwekkende staat van dienst heeft. Er valt dan naar boven te onderhandelen over het salaris en wellicht is er eveneens ruimte voor extra gunstige arbeidsvoorwaarden. Een zelfstandig ghostwriter bepaalt de tarieven zelf, maar dient uiteraard rekening te houden met de markt. Bovendien zijn er mogelijkheden om niet eenmalig betaald te krijgen, maar mee te delen in de royalties. Bijvoorbeeld als het gaat om het schrijven van een boek. Het is in dat kader wel handig dat de ghostwriter over vaardigheden beschikt om te onderhandelen. Verder is het mogelijk dat de ghostwriter een vaste prijs afspreekt voor de te schrijven tekst of dat er sprake is van een vergoeding op basis van een uurtarief.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Ghostwriter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ghostwriter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl