Arrangeur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep arrangeur
Wat doet een arrangeur
Wat is arrangeren?
Werken als arrangeur
Diverse taken als arrangeur:
Film: pirates of the cariben klassiek
Film: Dj's maken hun muziek niet altijd zelf
Opleidingen tot arrangeur
Bedrijven waar een arrangeur werkzaam kan zijn
Competenties arrangeur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als arrangeur
Arbeidsvoorwaarden en salaris arrangeur
Eigen bedrijf starten als Arrangeur
Boekhoudprogramma vergelijken Arrangeur

Beroep arrangeur

Een arrangeur is een artiest of muzikant die bestaande muziekstukken of composities aanpast voor een andere bezetting, een andere stijl of voor een bepaalde gelegenheid. Het nieuwe muziekstuk wat hieruit ontstaat, wordt ook wel een arrangement genoemd. Om een arrangement te kunnen maken heeft een arrangeur kennis nodig met betrekking tot harmonieleer, instrumentatie en orkestratie. Het aanpassen van een bestaand muziekstuk klikt misschien makkelijk, maar dat is het niet. Het aanpassen van bestaande muziek vraagt veel kennis. Als arrangeur zal je met diverse zaken rekening moeten houden, zoals de gewenste klank, het tempo, de melodie en de soort muziekinstrumenten. Iemand die eigen muziek componeert, noem je een componist. Iemand die bestaande muziekstukken aanpast, noem je een arrangeur. In vrijwel de meeste gevallen heeft een arrangeur te maken met lichte muziek. Lichte muziek heeft betrekking op de verschillende muziekstijlen die niet behoren tot de klassieke muziek. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan popmuziek, jazzmuziek, volksmuziek en countrymuziek. Een arrangeur kan ook te maken hebben met digitale muziek. Wanneer dit het geval is, spreken we vaak over een sonoloog of een deejay. Een arrangeur is beslist, geen songwriter. Dit omdat een songwriter nieuwe liedjes schrijft. Een arrangeur past bestaande liedjes aan om het liedje beschikbaar te maken voor een andere bezetting of gelegenheid. Soms kan een arrangeur ook aangemerkt worden als producer. Een producer is iemand die op de achtergrond werkzaam is voor de radio- en televisiewereld, of voor het theater. Een arrangeur kan aangemerkt worden als producer om dat deze beide de artistieke leiding kunnen hebben en op de achtergrond werkzaam zijn.

Wat doet een arrangeur

Je kunt als arrangeur werkzaam zijn binnen diverse sectoren. Je kunt bijvoorbeeld werkzaam zijn in de theaterbranche, maar ook bij een muziekuitgeverij. Bij een muziekuitgeverij worden vaak muziekstukken uitgegeven voor verschillende muzikale bezettingen. Als arrangeur maak je bestaande composities geschikt voor een andere muzikale bezetting of voor een andere muziekstijl. Als arrangeur heb je veel overeenkomsten in je werkzaamheden met een componist. Een componist schrijft nieuwe muziek en construeert muziek. Een arrangeur schrijft echter geen nieuwe muziek, maar past bestaande muziekstukken aan. Een arrangeur is in veel gevallen een muzikant die bestaande muziekstukken aanpast. Omdat het arrangeren van bestaande muziekstukken om veel kennis en ervaring met betrekking tot muziek vraagt, zijn het zelf vaak ervaren muzikanten die zelf bestaande muziekstukken geschikt maken voor een andere muzikale bezetting of muziekstijl. Zo kan een arrangeur werkzaam zijn als jazzmuzikant bijvoorbeeld. Je kunt dan bestaande liedjes aanpassen, zodat ze geschikt zijn voor jou als jazzmuzikant om te zingen binnen de jazz muziekgenre. Het beroep arrangeur is alleen voorbehouden aan musici. Dit omdat je over veel kennis met betrekking tot muziek moet beschikken.

Wat is arrangeren?

Arrangeren verwijst naar het proces van het samenstellen en aanpassen van muziekstukken of composities voor uitvoeringen in verschillende muzikale settings. Het houdt in dat een arrangeur bestaande muziek herstructureert, herinterpreteert en aanpast aan de specifieke behoeften van een ensemble, band of individuele muzikant. Een arrangeur neemt het originele muziekstuk en past het aan door verschillende aspecten te wijzigen, zoals de instrumentatie, harmonieën, melodieën, ritmes, dynamiek en structuur. Het doel van het arrangeren is om de oorspronkelijke compositie zo te bewerken dat deze geschikt is voor een specifieke uitvoering of ensemble, of om een nieuwe interpretatie en stijl aan de muziek toe te voegen.

Arrangeren wordt veel gebruikt in verschillende muziekgenres, waaronder pop, jazz, klassiek, filmmuziek en wereldmuziek. Een arrangeur kan werken met verschillende muzikale elementen, zoals bladmuziek, akkoordschema's, opnames of mondelinge instructies om de gewenste arrangementen te creëren. Arrangeurs moeten een goed begrip hebben van muziektheorie, instrumentatie en het vermogen hebben om creatieve beslissingen te nemen om de gewenste muzikale visie te bereiken. Arrangeren kan verschillende doelen dienen, zoals het aanpassen van een stuk voor een specifieke bezetting, het toevoegen van extra muzikale elementen of het creëren van een nieuwe versie van een bekend nummer. Het vereist creativiteit, muzikaliteit en technische vaardigheden om een goed gearrangeerd stuk te produceren dat zowel muzikaal aantrekkelijk als uitvoerbaar is voor de betrokken musici.

Werken als arrangeur

Als arrangeur zal je vaak werkzaam zijn binnen de entertainmentbranche. Je kunt als arrangeur werkzaam zijn als zzp’er. Je kunt dan bijvoorbeeld ingehuurd worden door een theaterproducent om bestaande liedjes geschikt te maken voor de acteurs in een musical. Bovendien kan een arrangeur aangemerkt worden als sonoloog wanneer hij een bestaand muziekstuk aanpast, zodat deze geschikt is voor de techno muziekgenre. Techno muziek is computermuziek. Omdat een arrangeur bestaande muziek aanpast voor bijvoorbeeld een ander muziekgenre, kan een deejay soms ook aangemerkt worden als een arrangeur. Een deejay kan een bestaand liedje met een wat lager muziek tempo, aanpassen naar een meer up tempo liedje. Door dit te doen is het liedje dan wel geschikt om te draaien op de draaitafel voor een deejay. Een arrangeur kan ook werkzaam zijn bij een platenmaatschappij. Wanneer een arrangeur werkzaam is bij een platenmaatschappij kan hij bijvoorbeeld popmuzikanten ondersteunen bij het produceren van muziek. Een arrangeur kan dan een bestaand muzieknummer geschikt maken voor de muziek van deze popmuzikant. Een arrangeur kan dus werkzaam zijn voor diverse doeleinden binnen de entertainmentbranche. De werkzaamheden van een arrangeur zijn altijd gerelateerd aan muziek.

Diverse taken als arrangeur:

  • Bestaande muziekstukken aanpassen voor een andere muzikale bezetting.
  • Bestaande muziekstukken aanpassen voor een andere muziekstijl.
  • Bestaande muziekstukken aanpassen voor een andere gelegenheid.

Film: pirates of the cariben klassiek

Film: Dj's maken hun muziek niet altijd zelf

Opleidingen tot arrangeur

Als arrangeur is het van belang dat je over voldoende kennis beschikt met betrekking tot harmonieleer, instrumentatie en orkestratie. Wanneer je een carrière als arrangeur ambieert, kun je het beste kiezen voor een opleiding aan het conservatorium. Binnen deze opleiding zal er voldoende aandacht zijn voor de creativiteit die je nodig hebt als arrangeur. Bovendien zal de opleiding verder gaan dan alleen het arrangeren van muziek. Om toegelaten te worden tot het conservatorium moet je minimaal beschikken over een havo diploma, of een Mbo-diploma niveau vier. Ook zul je mogelijk een auditie moeten te doen, zodat jouw muzikale kwaliteiten getest kunnen worden om toegelaten te worden tot het conservatorium. Ook zijn er verschillende cursussen beschikbaar bij diverse externe opleidingsinstituten. Wanneer je al een geruime tijd werkzaam bent als volkszanger bijvoorbeeld, kan het zijn dat je graag muziek wil leren arrangeren. Je kunt dan een cursus volgen waarin je jouw vaardigheden als arrangeur leert ontwikkelen. Wanneer je jouw werkzaamheden als arrangeur uitvoert als zzp’er, is het van belang dat je over voldoende kennis met betrekking tot boekhouding beschikt. Dit omdat je alles omtrent de boekhouding zelf moet regelen. Bij diverse opleidingsinstituten worden cursussen met betrekking tot het leren boekhouden gegeven.

Bedrijven waar een arrangeur werkzaam kan zijn

Een arrangeur zal voornamelijk werkzaam zijn binnen de entertainmentbranche. Echter, veel zullen arrangeurs niet werkzaam zijn voor een bedrijf, maar zullen in veel gevallen hun werkzaamheden uitvoeren als zelfstandig ondernemer. Wanneer je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer kun je jezelf bijvoorbeeld verhuren aan een theaterproducent om liedjes geschikt te maken voor een musical. Ook kan het zijn dat een arrangeur niet beroepsmatig liedjes arrangeert. Dit omdat je misschien lid van een bandje bent omdat muziek een hobby is. Je kunt dan voor de band een bestaand liedje arrangeren omdat dit op een popliedje gaat, maar jullie band bijvoorbeeld een rockband is.

Competenties arrangeur

De belangrijkste competenties van een arrangeur zijn kennis van muziek en creativiteit. Zonder kennis van muziek, orkestratie en harmonieleer, is het arrangeren van muziek niet mogelijk. Daarnaast moet een arrangeur beschikken over de nodige inspiratie. Bij gebrek aan inspiratie is het eveneens bijna niet mogelijk om muziek te kunnen arrangeren. Wanneer je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer is het belangrijk dat je over voldoende commerciële vaardigheden beschikt. Een arrangement kan mogelijk veel geld opbrengen. Dit omdat het voor meerdere harmonieën wordt gebruikt, bijvoorbeeld. Het is dan belangrijk dat je goede afspraken maakt met betrekking tot muziekrechten. In dit geval kan ook contractmanagement aangemerkt worden als een belangrijke competenties. Andere belangrijke kernwoorden met betrekking tot het beroep arrangeur zijn; passie, ambitie, inzicht en oefenen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als arrangeur

Het arbeidsperspectief van een arrangeur is niet echt van belang. Dit omdat de meeste arrangeurs werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer. Of niet beroepsmatig werkzaam zijn. Je zult dan ook niet zo snel een vacature voor een arrangeur tegenkomen. De doorgroeimogelijkheden van een arrangeur moeten gezien worden in het arrangeren van bestaande muziekstukken. Wanneer je een bestaand muziekstuk hebt gearrangeerd en dit muziekstuk wordt uitgevoerd door diverse harmonieorkesten en fanfares zul je naamsbekendheid opbouwen. Je zal dan als arrangeur in populariteit toenemen, waardoor je mogelijk steeds meer opdrachten voor diverse entertainmentbedrijven mag uitvoeren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris arrangeur

Er zijn geen voorbeelden te geven van arbeidsvoorwaarden, omdat een arrangeur in de meeste gevallen niet werkzaam zal zijn in loondienst. Een arrangeur is dan ook een ondernemer of is hobbymatig actief. Wat een arrangeur precies zal verdienen is ook niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van de populariteit van de muziekstukken.

Eigen bedrijf starten als Arrangeur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Arrangeur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Arrangeur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Arrangeur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Arrangeur.

Mijnzzp.nl