Recherchekundige

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Recherchekundige?

Een recherchekundige is een algemeen opsporingsambtenaar, die toebehoort tot de hoogopgeleide rechercheurs van de politie, die meestal leidinggevende functies bekleden of op een andere manier grote verantwoordelijkheden dragen binnen de rechercheafdeling. Een recherchekundige zal zich hoofdzakelijk bezighouden met de ernstigste vormen van criminaliteit, zoals levens- en vermogensdelicten, kinderporno, hennepteelt, overvallen of mensenhandel. Het verschil tussen een recherchekundige en rechercheur is dat de recherchekundige hoger opgeleid is en dat de recherchekundige minder vaak in het veld werkzaam is. Dit is het geval, omdat de recherchekundige meer gericht is op het opstellen van onderzoeksplannen en de aansturing van onderzoeksplannen. Als recherchekundige kan je ook in het veld werkzaam zijn, echter is dit niet de kerntaak van een recherchekundige. Een recherchekundige is dus een rechercheur, die minimaal over een Hbo-masteropleiding beschikt. Er zijn diverse masteropleidingen te volgen in verschillende richtingen, zoals de masteropleiding digitaal, masteropleiding financieel, masteropleiding milieu en de masteropleiding criminaliteitsanalyse en recherchekunde. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een recherchekundige het beste omschrijven als het opsporen van criminelen, waarbij je het onderzoeksteam zal ondersteunen. Als recherchekundige kan je verschillende functies bekleden binnen het onderzoeksteam. Denk bijvoorbeeld aan de functie verhoor coördinator, projectvoorbereider, onderzoeksevaluatie en aan het fungeren als tegenspreker. In alle gevallen is een recherchekundige verantwoordelijk voor specifieke inhoudelijke werkzaamheden om de gewone recherche te ondersteunen. Een recherchekundige kenmerkt zich door zijn kritische en analytische onderzoekshouding. Zoals eerder omschreven heb je als recherchekundige over het algemeen te maken met zware misdrijven.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Recherchekundige

Wat is het salaris en tarief van een Recherchekundige? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Recherchekundige in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Recherchekundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Recherchekundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl