Griffier (Bestuur)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een griffier binnen het openbaar bestuur is verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden en staat als eerste juridisch beleidsadviseur aan het hoofd van de griffie. Welke specifieke taken een griffier heeft is afhankelijk van het bestuursorgaan, omdat een griffier werkzaam kan zijn binnen gemeentes, provincies en op landelijk niveau, zoals de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een griffier het beste omschrijven als het uitvoeren van procesmatige en inhoudelijke ondersteuningswerkzaamheden met betrekking tot het college, de ambtelijke organisatie en de buitenwereld. Denk hierbij aan administratieve werkzaamheden, voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot hoorzittingen en aan nazorgwerkzaamheden. In de meeste gevallen is de griffier het belangrijkste aanspreekpunt voor bestuurders, raadsleden en volksvertegenwoordigers als ze vragen hebben. Een griffier binnen het openbaar bestuur wordt ook wel gezien als de schakel tussen de politiek, de burger en de ambtenarij. Een griffier moet dus gezien worden als belangrijke ondersteuning van de gemeenteraad en de raadscommissies, als we over gemeentes spreken. Binnen Nederland maakt iedere gemeenteraad gebruik van een griffier en is de griffier aanwezig bij alle raadsvergaderingen om het verloop van de vergaderingen te stroomlijnen. Daarnaast zal een griffier alle officiële stukken van de raad ondertekenen. Griffiers zijn belangrijk binnen gemeentes, omdat raadsleden niet fulltime werkzaam zijn. Het is de griffier, die alle raadwerkzaamheden zo zal coördineren en voorbereiden dat raadsleden hun werk op een goede manier kunnen uitvoeren. Met andere woorden faciliteert een griffier de gemeenteraad op een brede manier. Omdat een griffier te maken heeft met de gehele gemeenteraad is het belangrijk dat de griffier neutraal en onafhankelijk werkt. Een griffier is als juridisch beleidsadviseur ook verantwoordelijk voor het adviseren over voorstellen.

Een griffier is dus op een brede manier verantwoordelijk voor ondersteunende werkzaamheden. Een griffier is eigenlijk een secretaris of ambtelijk secretaris, die voor een bestuursorgaan werkzaam is. Tegenwoordig kunnen voor het beroep griffier ook andere benamingen gebruikt worden, zoals de benaming raadsgriffier of de benaming statengriffier, om duidelijker te maken om welk bestuursorgaan het precies gaat. Binnen gemeentes en provincies is de griffier de eerste juridische beleidsmedewerker en staat deze aan het hoofd van de griffie. Een griffie bestaan over het algemeen uit meerdere griffiemedewerkers, die aangestuurd worden door de griffier. Omdat er verschillende griffiers bestaan kunnen de werkzaamheden van een griffier onderling verschillen, maar in alle gevallen betreft het ondersteunende werkzaamheden voor bestuurders en raadsleden, zoals wethouders, gemeenteraadsleden en volksvertegenwoordigers. Hiertoe behoort ook het ondersteunen van de voorzitter, zoals de burgemeester, als we spreken van een gemeentegriffier. Een griffier ondersteunt dan ook politieke lichamen in een brede zin waar nodig op een onafhankelijke manier. Deze ondersteuning heeft ook betrekking op het bewaken van de kwaliteit met betrekking tot besluitvorming en de processen, die hierbij gepaard gaan.

Werkzaamheden griffier

Andere werkzaamheden van een griffier hebben betrekking op het mogelijk maken dat burgers gebruik kunnen maken van hun spreekrecht binnen raadsvergaderingen. Burgers die bepaalde onderwerpen op de agenda willen zetten hebben dan ook te maken met de griffier. Het is de griffier die alle vergaderpunten zal verwerken, zodat raadsvergaderingen verlopen zoals ze behoren te verlopen. Als griffier ben je in dienst van de gemeenteraad. Dit houdt in dat de werkgeverscommissie van de gemeenteraad zal bepalen voor welke werkzaamheden een griffier precies verantwoordelijk is. Het is ook de werkgeverscommissie die de griffier zal beoordelen op het functioneren. Een werkgeverscommissie bestaat over het algemeen uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad.

Wat doet een griffier:

Opleidingen tot griffier

Er bestaan verschillende opleidingsmogelijkheden voor het beroep griffier, zoals de hbo-opleiding Bestuurskunde en de universitaire studie Politicologie. Welke opleiding of studie het beste past is persoonlijk en kan voor iedereen verschillen. Over het algemeen zal een passende hbo-opleiding voldoende zijn om te kunnen werken als griffier, echter kan ervaring wel een rol spelen. Voor mensen die beschikken over een hbo-opleiding worden er ook opleidingen tot griffier aangeboden door de Bestuursacademie. Zie ook de website van de Vereniging Van Griffiers voor meer informatie. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste pakket voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een griffier werkzaam kan zijn

Een griffier is een ambtenaar die werkzaam kan zijn voor gemeentes, provincies, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Daarnaast komt het beroep griffier voor binnen de gerechtelijke macht.

Competenties griffier

Een van de belangrijkste competenties van een griffier is dat deze beschikt over verbindend vermogen naast zijn of haar vakinhoudelijke kennis. Verbindend vermogen is belangrijk, omdat een bestuursorgaan alleen goed kan functioneren als bestuurders, raadsleden en andere volksvertegenwoordiger goed samenwerken. Ook onafhankelijkheid en onpartijdigheid is belangrijk, omdat je te maken hebt met politici van verschillende partijen. Vanzelfsprekend zal een griffier over goede communicatieve vaardigheden moeten beschikken. Algemeen belangrijke woorden zijn integriteit, presteren, juridisch, ondersteunen, plannen, organiseren, visie, bewaken, controleren, creativiteit, informeren, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen en secuur.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als griffier

Het arbeidsmarktperspectief van een griffier is over het algemeen goed te noemen, aangezien alle gemeentes en provincies gebruikmaken van griffiers. Het arbeidsmarktperspectief is wel sterk afhankelijk van de genoten opleidingen en werkervaring, omdat het een verantwoordelijk beroep betreft. De doorgroeimogelijkheden als griffier zijn niet zomaar aan te geven omdat deze ook weer afhankelijk zijn van je eigen competenties en het opleidingsniveau. Het beroep griffier is al een beroep op hoog niveau, waardoor de doorgroeimogelijkheden beperkt kunnen zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris griffier

Een griffier is een ambtenaar en zal dan ook onder de cao gemeenteambtenaren of de cao Rijksambtenaren vallen waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een griffier zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 3000 en 4700 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden. Als een griffier over een universitaire studie beschikt en grote verantwoordelijkheden heeft als griffier is een hoger salaris zeker denkbaar.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Griffier (Bestuur)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Griffier (Bestuur) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl