Griffier (Bestuur)

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Griffier (Bestuur)?

Een griffier die werkzaam is binnen het openbaar bestuur is verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden en staat aan het hoofd van de griffie. Welke specifieke taken een griffier heeft is afhankelijk van het betreffende bestuursorgaan, omdat een griffier werkzaam kan zijn binnen gemeentes, provincies en op landelijk niveau zoals de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een griffier het beste omschrijven als ondersteunende werkzaam voor bestuurders. Denk hierbij bijvoorbeeld aan administratieve werkzaamheden, voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot hoorzittingen en aan nazorgwerkzaamheden. In de meeste gevallen is de griffier het belangrijkste aanspreekpunt voor bestuurders, raadsleden en volksvertegenwoordigers als ze vragen hebben. Een griffier binnen het openbaar bestuur wordt ook wel gezien als de schakel tussen de politiek, de burger en de ambtenarij. Een griffier moet dus gezien worden als belangrijke ondersteuning van de gemeenteraad en de raadscommissies, als we over gemeentes spreken. Een griffier is ook aanwezig bij alle raadsvergaderingen om het verloop van de raadsvergaderingen te stroomlijnen. Daarnaast zal een griffier alle officiële stukken van de raad ondertekenen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een griffier het beste omschrijven als het uitvoeren van procesmatige en inhoudelijke ondersteuningswerkzaamheden met betrekking tot het college, de ambtelijke organisatie en de buitenwereld.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Griffier (Bestuur)

Wat is het salaris en tarief van een Griffier (Bestuur)? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Griffier (Bestuur) in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl