Griffier (Bestuur)

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Griffier (Bestuur)?

Een griffier binnen het openbaar bestuur is verantwoordelijk voor diverse werkzaamheden en staat als eerste juridisch beleidsadviseur aan het hoofd van de griffie. Welke specifieke taken een griffier heeft is afhankelijk van het bestuursorgaan, omdat een griffier werkzaam kan zijn binnen gemeentes, provincies en op landelijk niveau, zoals de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een griffier het beste omschrijven als het uitvoeren van procesmatige en inhoudelijke ondersteuningswerkzaamheden met betrekking tot het college, de ambtelijke organisatie en de buitenwereld. Denk hierbij aan administratieve werkzaamheden, voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot hoorzittingen en aan nazorgwerkzaamheden. In de meeste gevallen is de griffier het belangrijkste aanspreekpunt voor bestuurders, raadsleden en volksvertegenwoordigers als ze vragen hebben. Een griffier binnen het openbaar bestuur wordt ook wel gezien als de schakel tussen de politiek, de burger en de ambtenarij. Een griffier moet dus gezien worden als belangrijke ondersteuning van de gemeenteraad en de raadscommissies, als we over gemeentes spreken. Binnen Nederland maakt iedere gemeenteraad gebruik van een griffier en is de griffier aanwezig bij alle raadsvergaderingen om het verloop van de vergaderingen te stroomlijnen. Daarnaast zal een griffier alle officiële stukken van de raad ondertekenen. Griffiers zijn belangrijk binnen gemeentes, omdat raadsleden niet fulltime werkzaam zijn. Het is de griffier, die alle raadwerkzaamheden zo zal coördineren en voorbereiden dat raadsleden hun werk op een goede manier kunnen uitvoeren. Met andere woorden faciliteert een griffier de gemeenteraad op een brede manier. Omdat een griffier te maken heeft met de gehele gemeenteraad is het belangrijk dat de griffier neutraal en onafhankelijk werkt. Een griffier is als juridisch beleidsadviseur ook verantwoordelijk voor het adviseren over voorstellen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Griffier (Bestuur)

Wat is het salaris en tarief van een Griffier (Bestuur)? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Griffier (Bestuur) in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Griffier (Bestuur)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Griffier (Bestuur) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl