Bode

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bode is een ambtenaar die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden. Denk hierbij aan het rondbrengen van post, het ontvangen van bezoekers, het begeleiden van bezoekers en aan het coördineren van werkzaamheden. Als een bode werkzaam is voor een gemeente spreekt men ook wel van gemeentebode. Een bode die werkzaam is voor een rechtbank noemt men rechtbankbode. De werkzaamheden van een bode kunnen verschillen per organisatie, omdat niet alle organisaties dezelfde werkzaamheden en/of dienstverlening uitvoeren. Een gemeentebode kan bijvoorbeeld ingezet worden om huwelijken te begeleiden en een rechtbankbode om rechtszittingen te begeleiden. De benaming bode moet dan ook vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende bodes zijn. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een bode omschrijven als het verlenen van hand-en-spandiensten voor organisaties. Als bode is het belangrijk dat je over voldoende kennis beschikt van de organisatie, waarbinnen je werkzaam bent. Een gemeentebode zal bijvoorbeeld over voldoende kennis moeten beschikken van de gemeentelijke organisatie. Denk hierbij aan het ondersteunen van wethouders en aan het ondersteunen van de gemeenteraad. Een gemeentebode kan ook verantwoordelijk zijn voor het rondbezorgen van interne en externe stukken. Een bode die werkzaam is voor een gemeente of rechtbank wordt ook wel gezien als huismeester, omdat een bode ook verantwoordelijk kan zijn voor het uitvoeren van kleine reparaties. Een bode kan dus gezien worden als beheerder, toezichthouder en facilitair medewerker, die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden. Het is niet zo dat een bode alleen gezien kan worden als beheerder, omdat de werkzaamheden van een bode verder gaan dan alleen het beheren van gebouwen. Een bode kan bijvoorbeeld ook verantwoordelijk zijn voor het aanmelden van bezoekers of voor het inrichten en uitrusten van vergaderruimtes.

Een bode is dus een ambtenaar die verantwoordelijk is voor verschillende werkzaamheden. In vroegere dagen waren bodes alleen verantwoordelijk voor het rondbrengen van poststukken. Tegenwoordig kan een bode ook aangemerkt worden facilitair medewerker, baliemedewerker, beheerder en huismeester. Al deze verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd om wethouders, ambtenaren, de gemeenteraad, de burgemeester en rechtbankmedewerkers te ondersteunen binnen hun werkzaamheden. Daarnaast kan een bode verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van trouwambtenaren met betrekking tot huwelijksvoltrekkingen. Over het algemeen krijgen mensen die een gemeentehuis, stadhuis of rechtbank bezoeken in eerste instantie te maken met de bode. Het is daarom belangrijk dat een bode aangemerkt kan worden als gastheer of gastvrouw. De inhoudelijke werkzaamheden van een bode zijn verder niet zomaar aan te geven, omdat dit betrekking kan hebben op alle voorkomende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan administratieve werkzaamheden, het klaarzetten van de lunch of aan het rondbrengen van koffie. In sommige gevallen kan een bode ook aangemerkt worden als koerier. In dat geval is een bode meestal verantwoordelijk voor het rondbrengen van belangrijke poststukken.

Verschil bode en griffier

Het belangrijkste verschil tussen een bode en griffier is dat een bode aangemerkt moet worden als facilitair medewerker. Een griffier is geen facilitair medewerker, omdat griffiers verantwoordelijk zijn voor het inhoudelijke ondersteunen van bestuurders of rechters. Griffiers beschikken over een volwaardige opleiding binnen de bestuurskunde of een juridische opleiding. Een griffier kan werkzaam zijn als gemeentegriffier of werkzaam zijn als rechtbankgriffier. De beroepen bode en griffier hebben raakvlakken met elkaar, maar dan op verschillende niveaus. Een griffier is niet verantwoordelijk voor algemene facilitaire zaken. Een griffier kan ook aangemerkt worden als secretaris.

Wat doet een bode allemaal:

  • Het ontvangen van bezoekers.
  • Het begeleiden van bezoekers.
  • Het aanmelden van bezoekers.
  • Het beheren van gebouwen.
  • Het ondersteunen van ambtenaren.
  • Het uitvoeren van kleine reparaties.
  • Het klaarzetten van de lunch en koffie.
  • Het rondbrengen van poststukken.

Beroep bode:

Opleidingen tot bode

Over het algemeen zal een bode binnen een gemeentehuis voldoende hebben aan de Mbo-opleiding facilitair leidinggevende op niveau vier. Een bode die werkzaam is binnen de rechtelijke macht kan beter kiezen voor de Mbo-opleiding juridisch medewerker. Daarnaast zijn er ook zeker cursussen te vinden die meestal specifiek gericht zijn op verschillende werkgevers zoals de gemeentebode. Als gemeentebode is er tijdens de cursus onder meer aandacht voor etiquette, omgang met conflicten, organisatiestructuur, bestuur, politiek, algemene kennis van lokaal bestuur en je positie daarin als bode. Op de website van de bestuursacademie is meer informatie te vinden over opleidingen als bode. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een bode werkzaam kan zijn

Een bode is een ambtenaar, die voor een gemeente of rechtbank werkzaam is. Binnen het gewone bedrijfsleven komt de functie bode eigenlijk niet voor. Binnen het bedrijfsleven kan de functie bode vergeleken worden met het beroep facilitair medewerker of facilitair manager. Ook de benaming conciërge kan van toepassing zijn op een bode.

Competenties bode

De belangrijkste competentie van een bode is dat je beschikt over een service- en klantgerichte instelling. Daarnaast is het als bode belangrijk om representatief over te komen, omdat een bode gezien kan worden als visitekaartje. Ook moet je beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je te maken hebt met verschillende medewerkers, gasten en externe bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan schoonmakers en aan beveiligingsmedewerkers, die tijdens de avonduren werkzaam zijn. Omdat een bode ook verantwoordelijk kan zijn voor kleine huishoudelijke taken is technisch inzicht meegenomen. Algemeen belangrijke woorden zijn gastheerschap, zelfstandigheid, samenwerken, plannen, organiseren, controleren, monitoren en verantwoordelijkheidsgevoel.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bode

Het arbeidsmarktperspectief van een bode is niet groot te noemen, omdat er maar weinig instellingen zijn die bodes aanstellen. Eigenlijk kan je als bode alleen werkzaam zijn voor de overheid en niet voor het bedrijfsleven. Als bode zijn je doorgroeimogelijkheden over het algemeen beperkt. Wel kan je extra opleidingen volgen, die wellicht kunnen helpen met het doorgroeien. Denk bijvoorbeeld aan een functie zoals hoofd technische dienst. In de praktijk zal een bode niet veel te maken hebben met mogelijke doorgroeimogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bode

Omdat je als bode werkzaam zal zijn voor de overheid zijn je arbeidsvoorwaarden doorgaans prima geregeld en val je onder de cao gemeenteambtenaren of overheidspersoneel. Een bode zal doorgaans tussen de 2000 en 2600 euro bruto per maand verdienen afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Binnen de overheid worden de salarissen doorgaans ingedeeld in vaste salarisschalen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bode

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bode bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl