Juridisch medewerker

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Juridisch medewerker?

Een juridisch medewerker is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, die in de meeste gevallen gezien moeten worden als belangrijke ondersteunende werkzaamheden, afhankelijk van het opleidingsniveau. Denk hierbij bijvoorbeeld aan werkzaamheden zoals het vergaren van informatie, het aanmaken en bijhouden van dossiers, het opstellen van akten en aan het opstellen van overeenkomsten. Als juridisch medewerker zal je in de meeste gevallen onder een leidinggevende werkzaam zijn, zoals een jurist, een notaris of een afdelingshoofd, afhankelijk van waar je precies werkzaam bent. Als juridisch medewerker kan je voor uiteenlopende soorten instanties, bedrijven en overheden werkzaam zijn. Eén van de belangrijkste kerntaken als juridisch medewerker is het toezien op de uitvoer van de juiste procedure. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toepassing van de juiste regels en termijnen. Algemene werkzaamheden als juridisch medewerker zijn het uitvoeren van administratieve werkzaamheden en het bijhouden van het klantenbestand. Een andere benaming voor juridisch medewerker kan in sommige gevallen ook weer zijn juridisch administratie medewerker. Als juridisch medewerker kan je voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam zijn. Juridisch medewerkers komen vooral veel voor binnen gemeentes, openbare instellingen en andere overheden die te maken hebben met vergunningen, procedures en recht. Binnen het bedrijfsleven zal een juridisch medewerker meestal voor de grotere organisaties werkzaam zijn.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Juridisch medewerker

Wat is het salaris en tarief van een Juridisch medewerker? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Juridisch medewerker in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl