Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Medewerker bezwaar en beroep?

Een medewerker bezwaar en beroep is gespecialiseerd in het afhandelen van bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures. Bezwaar- en beroepsprocedures hebben betrekking op uiteenlopende overheden zoals gemeentes, provincies, belastingdienst of bijvoorbeeld uitkeringsinstanties. Binnen deze organisaties zijn weer diverse soorten bezwaar- en beroepsprocedures mogelijk, afhankelijk van het onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan bouwzaken, verkeershandhavingszaken, milieuvergunningen, vreemdelingenrecht, belastingrecht of aan sociaal zekerheidsrecht. Wanneer een bestuursorgaan een besluit heeft genomen op basis van de algemene wet bestuursrecht is het mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen, die behandeld wordt door de afdeling bezwaar en beroep. Een medewerker bezwaar en beroep zal dan ook over een juridische achtergrond moeten beschikken. Een bezwaarprocedure is het eerste rechtsmiddel dat burgers of bedrijven hebben om bezwaar te kunnen maken tegen een bestuursrechtelijke beslissing. Dit soort bestuursrechtelijke procedures kan relatief gezien simpel zijn, maar kan juist ook snel erg complex worden. Burgers en bedrijven die een bezwaarschrift indienen zijn het niet eens met het besluit dat het bestuursorgaan genomen heeft. Het afhandelen van dit soort bezwaarschriften vraagt als medewerker bezwaar en beroep om specialistische kennis, wat ook betrekking heeft op juridische kennis. Daarnaast is het als medewerker bezwaar en beroep erg belangrijk om procedures te kennen, omdat een medewerker bezwaar en beroep zich moet houden aan wettelijke termijnen met betrekking tot procedures.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Medewerker bezwaar en beroep

Wat is het salaris en tarief van een Medewerker bezwaar en beroep? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Medewerker bezwaar en beroep in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl