Team Mijnzzp

Wat doet een Medewerker bezwaar en beroep?

Een medewerker bezwaar en beroep is een juridisch medewerker, die zich gespecialiseerd heeft in het afhandelen van bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures. Bezwaar- en beroepsprocedures zijn van toepassing op verschillende overheden, zoals gemeentes, provincies, waterschappen, de belastingdienst of een uitkeringsinstantie. Binnen deze organisaties zijn over het algemeen diverse bezwaar- en beroepsprocedures mogelijk, afhankelijk van het onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan bouwzaken, verkeershandhaving, milieuvergunningen, vreemdelingenrecht, belastingrecht of aan sociaal zekerheidsrecht. Als een bestuursorgaan een besluit genomen heeft op basis van de algemene wet bestuursrecht is het mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen, dat behandeld wordt door de afdeling bezwaar en beroep. Een bezwaarprocedure is het eerste rechtsmiddel dat burgers of bedrijven hebben om bezwaar te kunnen maken tegen een bestuursrechtelijke beslissing. Dit soort bestuursrechtelijke procedures kunnen relatief simpel zijn, maar kunnen juist ook snel complex worden. Burgers en bedrijven die een bezwaarschrift indienen zijn het niet eens met het besluit dat het bestuursorgaan genomen heeft. Het afhandelen van dit soort bezwaarschriften vraagt als medewerker bezwaar en beroep om specialistische kennis, wat betrekking heeft op juridische kennis. Daarnaast is het als medewerker bezwaar en beroep erg belangrijk om de juiste procedures te kennen, omdat een medewerker bezwaar en beroep zich moet houden aan wettelijke termijnen met betrekking tot procedures. Een ander belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het deelnemen aan hoorcommissies of het eventueel vertegenwoordigen van het bestuur tijdens een rechtszitting. In de meeste gevallen zal een medewerker bezwaar en beroep te maken hebben met burgers of bedrijven die het niet eens zijn met aanslagen, of heb je te maken met bestuurlijke handhaving.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Medewerker bezwaar en beroep

Wat is het salaris en tarief van een Medewerker bezwaar en beroep? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Medewerker bezwaar en beroep in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Medewerker bezwaar en beroep

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Medewerker bezwaar en beroep bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl