Gerechtsdeurwaarder

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Gerechtsdeurwaarder?

Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, die belast is met diverse taken die bij de wet aan hem zijn toevertrouwd. Een gerechtsdeurwaarder is verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden, zoals het dagvaarden van mensen, het opmaken van aktes, het betekenen van juridische stukken en het ten uitvoer leggen van vonnissen. De eerste stap die een gerechtsdeurwaarder maakt binnen nieuwe dossiers is het overhandigen van een dagvaarding door middel van een exploot aan de gedaagde, zodat deze weet dat er een procedure gestart is. Na de uitspraak kan een gerechtsdeurwaarder het exploot laten betekenen of een aangetekende brief versturen, zodat de veroordeelde kennis heeft van het vonnis. De laatste stap die een gerechtsdeurwaarder kan nemen is de tenuitvoerlegging van een vonnis en het eventueel starten van een executieverkoop. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder het beste omschrijven als het oproepen van burgers om voor de rechter te verschijnen en het uitvoeren van uitgesproken vonnissen. Ook het begeleiden van ontruimingen en het houden van openbare veilingen zijn specifieke taken die toebehoren tot de werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder. Het beroep gerechtsdeurwaarder is aan te merken als belangrijk beroep, omdat gerechtsdeurwaarders een belangrijke bijdrage leveren tot de rechtszekerheid van mensen en bedrijven. Zonder gerechtsdeurwaarder zouden mensen kunnen overwegen om hun rekeningen niet te voldoen. Het zijn de gerechtsdeurwaarders die ervoor zorgen dat mensen hun rekeningen voldoen. De bevoegdheden van een gerechtsdeurwaarder moeten niet onderschat worden, omdat de bevoegdheden van een gerechtsdeurwaarder ver gaan. Denk bijvoorbeeld aan het beslag leggen op het loon, de uitkering of de inboedel. Daarnaast kan een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op een huis. Het doel hiervan is dat mensen voldoen aan hun betalingsverplichting.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Gerechtsdeurwaarder

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Opleiding tot Gerechtsdeurwaarder

Welke opleiding is nodig om Gerechtsdeurwaarder te worden? Op welk niveau en bij welke school of universiteit word je opgeleid tot Gerechtsdeurwaarder? Op Mijnzzp.nl vind je bij alle beroepen informatie over opleidingen.

Opleiding informatie...

Salaris en tarief van een Gerechtsdeurwaarder

Wat is het salaris en tarief van een Gerechtsdeurwaarder? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Gerechtsdeurwaarder in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Gerechtsdeurwaarder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gerechtsdeurwaarder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl