Opleiding tot Gerechtsdeurwaarder

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
NiveauHbo Kandidaat Gerechtsdeurwaarder
VooropleidingMbo 4, Havo of Vwo
VervolgopleidingRechtsgeleerdheid (Wo)

Hbo-opleiding Kandidaat Gerechtsdeurwaarder

De Hbo-opleiding kandidaat gerechtsdeurwaarder is een afstudeerrichting van de Hbo-opleiding rechten. De richting kandidaat gerechtsdeurwaarder zal op de meeste scholen direct gekozen moeten worden, omdat de opleiding kandidaat gerechtsdeurwaarder start vanaf het eerste studiejaar. De opleiding kandidaat gerechtsdeurwaarder heeft dus veel raakvlakken met de Hbo-opleiding rechten. De specifieke Hbo-opleiding kandidaat gerechtsdeurwaarder is niet op alle hogescholen direct te volgen. Een andere mogelijke passende opleiding is de Hbo-opleiding rechten. Het eerste studiejaar van de opleiding kandidaat gerechtsdeurwaarder moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je bekend gemaakt zal worden met het vakgebied. De Hbo-opleiding kandidaat gerechtsdeurwaarder en de Hbo-opleiding rechten kennen overigens beide een bindend studieadvies aan het eind van het eerste studiejaar. Tijdens de opleiding leer je onder andere hoe je precies beslag moet leggen, hoe je ontruimingen moet afhandelen, hoe je vorderingen moet incasseren, hoe je moet taxeren en leer je juridisch/rechtskundig advies geven. Tijdens de opleiding krijg je over het algemeen vakken op het gebied van juridische vaardigheden, recht, staatsrecht, bestuursrecht, ondernemingsrecht, goederenrecht en strafrecht.

Opleidingsduur en niveau Kandidaat Gerechtsdeurwaarder

De Hbo-opleiding kandidaat gerechtsdeurwaarder zal over het algemeen drie jaar in beslag nemen. Na de driejarige opleiding moet je ook nog een verplichte stage lopen van één jaar, waarmee de totale opleidingsduur van deze opleiding minimaal vier jaar zal bedragen. Tijdens de stageperiode word je officieel aangesteld als kandidaat gerechtsdeurwaarder, zodat je officiële ambtshandelingen mag verrichten. Wanneer een kandidaat gerechtsdeurwaarder minimaal één tot twee jaar gewerkt heeft kan hij zich aanmelden als gerechtsdeurwaarder. De stap tot gerechtsdeurwaarder zal niet automatische verlopen. Er kan ook voor gekozen worden om als toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder te blijven werken. De benoeming gerechtsdeurwaarder zal uitgevoerd worden door de Kroon

Vervolgopleidingen Kandidaat Gerechtsdeurwaarder

Na het afronden van de opleiding kandidaat gerechtsdeurwaarder bestaan er diverse vervolgopleidingen, zoals de universitaire opleiding rechtsgeleerdheid. De universitaire opleiding rechtsgeleerdheid is een passende vervolgopleiding na de Hbo-opleiding kandidaat gerechtsdeurwaarder.

Vooropleiding Kandidaat Gerechtsdeurwaarder

Over het algemeen zal er minimaal een Mbo-diploma niveau vier of een havo of vwo-diploma verwacht worden, voordat je toegelaten zal worden tot de Hbo-opleiding kandidaat gerechtsdeurwaarder. Wanneer je niet beschikt over de juiste diploma's of vooropleidingen is het in de meeste gevallen ook mogelijk om een toelatingstoets af te leggen.

Mijnzzp.nl