Mantelzorgmakelaar

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een mantelzorgmakelaar is een tussenpersoon tussen mantelzorgers, gemeentes en andere zorg aanbieders. Een mantelzorgmakelaar is gespecialiseerd in zorgwetgeving, wat betrekking kan hebben op verschillende gebieden, zoals het aanvragen van indicaties, financiën, begeleiding en het wonen. In het kort kunnen we een mantelzorgmakelaar het beste omschrijven als iemand, die mantelzorgers helpt bij regeltaken. De werkzaamheden van een mantelzorgmakelaar hebben niet alleen betrekking op de zorgvrager maar juist ook op de mantelzorger zelf. Gecertificeerde mantelzorgmakelaars worden in de meeste gevallen deels vergoed door de zorgverzekeraar. Het beroep mantelzorgmakelaar is ontstaan doordat mantelzorgers in de meeste gevallen familieleden of naasten zijn, die zelf geen professionele zorgverleners zijn. De mantelzorgmakelaar is wel een professional, die bekend is met alle regels en mogelijkheden. Het inschakelen van een mantelzorgmakelaar is vooral raadzaam voor mantelzorgers, die zelf niet beschikken over voldoende kennis van zorgwetgeving of voor mantelzorgers, die al zwaar belast worden door het dagelijks bieden van mantelzorg. Een mantelzorgmakelaar kan verschillende werkzaamheden uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het bemiddelen tussen werkgevers (verlof), het aanvragen van informatie over verzekeringen, het vergelijken van zorgaanbod, het onderhouden van contact met uitkerende instanties, het aanvragen van indicaties, het aanvragen van persoonsgebonden budget, het opstellen van bezwaarschriften en bij algemene administratieve werkzaamheden. Het is niet zo dat alle mantelzorgmakelaars een vergoeding vragen voor de diensten. Als mantelzorgmakelaars werkzaam zijn voor een mantelzorgondersteuning organisatie of werkzaam zijn voor een gemeente kan de dienstverlening gratis zijn. In andere gevallen kan er ook sprake zijn van een vergoeding vanuit de verzekering. Dit is wel belangrijk om eerst na te vragen voor aanvang.

Een mantelzorgmakelaar is dus een tussenpersoon die voor verschillende organisaties en instanties werkzaam kan zijn. Voor mantelzorgers is het zorgen voor naasten meestal al een hele opgave. In Nederland zijn er naar schatting ongeveer vier miljoen mensen die jaarlijks mantelzorg bieden. Van deze vier miljoen mensen geeft ongeveer één op de zes mensen meer dan acht uur per week mantelzorg aan een naaste. Mantelzorg kan bestaan uit emotionele ondersteuning, het begeleiden bij artsenbezoek, hulp in het huishouden, hulp bij de persoonlijke verzorging, het bieden van vervoer en kan betrekking hebben op coördinerende taken, zoals het aanvragen van zorg of het voeren van de administratie. Het verzorgen van een naaste als mantelzorger is in de meeste gevallen een flinke opgave, omdat de meeste mantelzorgers zelf nog werk hebben, waardoor ze tegen bepaalde problemen kunnen aanlopen, zoals het niet vrij kunnen nemen op momenten dan iemand juist hulp nodig heeft. Lang niet alle mantelzorgers of zorgvragers maken gebruik van professionele thuiszorgmedewerkers, waardoor de belasting als mantelzorger hoog kan zijn. Het is de mantelzorgmakelaar, die in veel gevallen als mediator kan fungeren. Zoals eerder omschreven hoeft een mantelzorgmakelaar geen geld te kosten. Dit is afhankelijk van de gemeente en soort instelling.

Wat doet de mantelzorgmakelaar allemaal

De belangrijkste taak van een mantelzorgmakelaar is het helpen van mantelzorgers. Lang niet alle mantelzorgers zijn bekend met eventuele hulp of ondersteuning waarop ze recht hebben. Vooral het aanvragen van zorgindicaties en de administratie die hierbij hoort kan nogal eens complex zijn. Ook de bekende keukengesprekken zijn hier een belangrijk onderdeel van. De meeste mantelzorgmakelaars houden dan ook uitgebreide gesprekken met de mantelzorger om te bepalen welke taken de mantelzorgmakelaar precies kan uitvoeren voor de cliënt.

Een mantelzorgmakelaar helpen bij:

  • Het aanvragen van een indicatie of een persoonsgebonden budget
  • Het afstemmen van werk en privé met uw werkgever
  • Het invullen van formulieren
  • Het op orde krijgen van uw administratie
  • Het voeren van keukentafelgesprekken

Beroep mantelzorgmakelaar:

Opleidingen tot mantelzorgmakelaar

Wie binnen Nederland wil werken als mantelzorgmakelaar moet een erkende opleiding volgen tot mantelzorgmakelaar. De opleiding mantelzorgmakelaar is een opleiding op Hbo-niveau die voor iedereen toegankelijk is die al over een hbo-opleiding beschikt. De meeste opleidingen tot mantelzorgmakelaar nemen ongeveer één jaar in beslag en bestaan uit verschillende modules. Zie voor meer informatie ook de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding bijhouden is belangrijk als mantelzorgmakelaar.

Bedrijven waar een mantelzorgmakelaar werkzaam kan zijn

Een mantelzorgmakelaar is over het algemeen werkzaam voor organisaties die mantelzorgondersteuning aanbieden zoals gemeentes, zorginstellingen of zorgverzekeraars. Daarnaast kan een mantelzorgmakelaar werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Competenties mantelzorgmakelaar

De belangrijkste competentie van een mantelzorgmakelaar zijn je communicatieve vaardigheden, omdat communicatie een belangrijke rol speelt binnen dit beroep. Daarnaast zal je administratief en financieel gezien goed onderlegd moeten zijn. Ook het samenwerken en managen zijn belangrijke competenties, omdat je binnen je werkzaamheden te maken krijgt met verschillende mensen en instanties. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, onafhankelijkheid, plannen, organiseren, zelfstandigheid, inlevingsvermogen, signaleren, informeren en vertrouwen. Als je werkzaam bent als ondernemer zal je ook over commerciële vaardigheden moeten beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als mantelzorgmakelaar

Het arbeidsmarktperspectief van een mantelzorgmakelaar is niet zomaar aan te geven, omdat je als mantelzorgmakelaar voor verschillende instanties en overheden werkzaam kan zijn. Daarnaast zijn er redelijk veel zelfstandig werkende mantelzorgmakelaars actief. Wel is de vraag naar goede mantelzorgmakelaars steeds verder aan het toenemen. Er bestaan verder geen echte doorgroeimogelijkheden zonder het volgen van extra opleidingen. Wel kan het starten van je eigen mantelzorg-bureau gezien worden als doorgroeien. Ook een baan als zorgmanager kan wellicht tot de mogelijkheden behoren.

Arbeidsvoorwaarden en salaris mantelzorgmakelaar

Er zijn geen voorbeelden te geven van specifieke arbeidsvoorwaarden als mantelzorgmakelaar, omdat je voor verschillende soorten instanties en overheden werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Daarnaast zal een zelfstandig werkende mantelzorgmakelaar zijn of haar eigen arbeidsvoorwaarden bepalen. Ook is het niet mogelijk om voor dit beroep een salarisindicatie te geven, omdat het salaris geheel afhankelijk zal zijn van het aantal cliënten.

Eigen bedrijf starten als Mantelzorgmakelaar

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Mantelzorgmakelaar, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Mantelzorgmakelaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Mantelzorgmakelaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Mantelzorgmakelaar.

Mijnzzp.nl