Mantelzorgmakelaar

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar is een tussenpersoon tussen mantelzorgers, gemeentes en andere zorg aanbieders. Een mantelzorgmakelaar is gespecialiseerd in zorgwetgeving, wat betrekking kan hebben op verschillende gebieden, zoals het aanvragen van indicaties, financiën, begeleiding en het wonen. In het kort kunnen we een mantelzorgmakelaar het beste omschrijven als iemand, die mantelzorgers helpt bij regeltaken. De werkzaamheden van een mantelzorgmakelaar hebben niet alleen betrekking op de zorgvrager maar juist ook op de mantelzorger zelf. Gecertificeerde mantelzorgmakelaars worden in de meeste gevallen deels vergoed door de zorgverzekeraar. Het beroep mantelzorgmakelaar is ontstaan doordat mantelzorgers in de meeste gevallen familieleden of naasten zijn, die zelf geen professionele zorgverleners zijn. De mantelzorgmakelaar is wel een professional, die bekend is met alle regels en mogelijkheden. Het inschakelen van een mantelzorgmakelaar is vooral raadzaam voor mantelzorgers, die zelf niet beschikken over voldoende kennis van zorgwetgeving of voor mantelzorgers, die al zwaar belast worden door het dagelijks bieden van mantelzorg. Een mantelzorgmakelaar kan verschillende werkzaamheden uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het bemiddelen tussen werkgevers (verlof), het aanvragen van informatie over verzekeringen, het vergelijken van zorgaanbod, het onderhouden van contact met uitkerende instanties, het aanvragen van indicaties, het aanvragen van persoonsgebonden budget, het opstellen van bezwaarschriften en bij algemene administratieve werkzaamheden. Het is niet zo dat alle mantelzorgmakelaars een vergoeding vragen voor de diensten. Als mantelzorgmakelaars werkzaam zijn voor een mantelzorgondersteuning organisatie of werkzaam zijn voor een gemeente kan de dienstverlening gratis zijn. In andere gevallen kan er ook sprake zijn van een vergoeding vanuit de verzekering. Dit is wel belangrijk om eerst na te vragen voor aanvang.

Lees verder...


Mijnzzp.nl