Landbouwmachinist

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Landbouwmachinist?

Landbouwmachinist is een algemene benaming voor vaklieden die werkzaam zijn binnen de agrosector. De agrosector is het het beste te omschrijven als het geheel aan werkzaamheden binnen de agrarische sector inclusief werkzaamheden die toebehoren aan opslagbedrijven, transportbedrijven en handelsbedrijven. Als landbouwmachinist bedien je verschillende soorten installaties, landbouwwerktuigen en tractoren die nodig zijn om landbouwactiviteiten uit kunnen voeren. Als landbouwmachinist kan je voor verschillende soorten bedrijven werkzaam zijn en ben je meestal ook verantwoordelijk voor andere werkzaamheden, afhankelijk van de soort werkgever. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat een landbouwmachinist ook verantwoordelijk is voor kleine onderhoudswerkzaamheden aan landbouwinstallaties, landbouwwerktuigen en tractoren. Vanzelfsprekend is een landbouwmachinist ook verantwoordelijk voor het instellen van de machines, zodat ze op de juiste manier gebruikt kunnen worden. Het beroep landbouwmachinist kan in de praktijk ook andere benamingen kennen, afhankelijk van de soort landbouwmachine. Het beroep landbouwmachinist moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat een landbouwmachinist in de praktijk op verschillende manieren werkzaam kan zijn. Niet alle landbouwmachinisten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van landbouwactiviteiten. Landbouwmachines zoals tractoren worden in de praktijk op veel meer manieren gebruikt.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Landbouwmachinist

Wat is het salaris en tarief van een Landbouwmachinist? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Landbouwmachinist in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl