Chef werkplaats

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Chef werkplaats?

Een chef-werkplaats is een operationeel manager van een werkplaats, zoals van een autowerkplaats of andere soort werkplaats. Als chef-werkplaats werk je over het algemeen zelf ook mee in de werkplaats en ben je de leidinggevende van de andere aanwezige monteurs in de werkplaats. Een van de belangrijkste taken van een chef-werkplaats is het zo efficiënt mogelijk laten verlopen van de bedrijfsprocessen in de werkplaats. Daarnaast is een chef-werkplaats meestal verantwoordelijk voor andere zaken, zoals het maken van de werkplaatsplanning, het waken over de geleverde kwaliteit en de algemene voortgang van de werkzaamheden. Andere taken kunnen zijn het aanvullen van de materialen en onderdelen en het verder ontwikkelen van de monteurs. Welke taken een chef-werkplaats precies heeft kan per bedrijf verschillen. De werkzaamheden moeten gezien worden als managementwerkzaamheden, waarbinnen je zelf meestal ook zal meewerken. Een andere benaming voor een chef-werkplaats kan daarom ook zijn operationeel manager of garagemanager. De functie chef-werkplaats komt vooral voor binnen technische bedrijven die te maken hebben met een grotere werkplaats. Als chef-werkplaats zal je dus in de meeste gevallen zelf ook meewerken binnen de werkplaats, maar heb je meer verantwoordelijkheden dan de andere monteurs. Denk hierbij aan het controleren van de uitgevoerde werkzaamheden en aan het te woord staan van klanten als ze om informatie vragen. Ook het voeren van functioneringsgesprekken en het overleggen met de directie zal in de meeste gevallen tot het takenpakket behoren van de chef-werkplaats. De functie chef-werkplaats is meestal alleen voorbehouden aan ervaren vakmensen, die beschikken over leidinggevende capaciteiten. Binnen een autowerkplaats kan het bijvoorbeeld gaan om een eerste automonteur, die ook beschikt over overwicht, in combinatie met aanvullende managementcursussen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Chef werkplaats

Wat is het salaris en tarief van een Chef werkplaats? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Chef werkplaats in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Chef werkplaats

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Chef werkplaats bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl