Chef werkplaats

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Chef werkplaats?

Een chef werkplaats is een operationeel manager van een werkplaats, zoals van een autowerkplaats of ander soort werkplaats. Als chef werkplaats werk je over het algemeen zelf ook mee in de werkplaats en ben je de leidinggevende van de andere aanwezige monteurs in de werkplaats. Een van de belangrijkste taken van een chef werkplaats is het zo efficiënt mogelijk laten verlopen van de diverse processen in de werkplaats. Daarnaast is een chef werkplaats meestal ook verantwoordelijk voor andere zaken zoals het maken van de werkplaatsplanning, het waken over de geleverde kwaliteit en de algemene voortgang van de werkzaamheden. Andere taken kunnen weer zijn het aanvullen van de materialen en onderdelen en het verder ontwikkelen van de monteurs. Welke taken een chef werkplaats precies heeft kan per bedrijf verschillen. De werkzaamheden moeten gezien worden als managementwerkzaamheden waarbinnen je zelf meestal ook zal meewerken. Een andere benaming voor een chef werkplaats kan daarom ook zijn operationeel manager. De functie chef werkplaats komt vooral voor binnen technische bedrijven.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Chef werkplaats

Wat is het salaris en tarief van een Chef werkplaats? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Chef werkplaats in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl