Criminoloog

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Criminoloog?

Een criminoloog is een gedragswetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in criminologie. Criminologie heeft betrekking op het gedrag van criminelen en de maatschappelijke reactie hierop. Onderzoeksdomeinen binnen de criminologie zijn onder andere criminalisering, decriminalisering, veiligheid, onveiligheid, preventie, penologie en victimologie. Penologie heeft betrekking op de effecten van straffen en victimologie op slachtofferwetenschap. Bij slachtofferwetenschap kan je denken aan het verklaren waarom iemand slachtoffer is geworden en hoe de persoon hiermee omgaat. Criminologie heeft raakvlakken met psychologie, sociologie, geneeskunde, wiskunde, filosofie en het recht. Het werkgebied van een criminoloog is zeer breed te noemen, omdat een criminoloog voor verschillende overheden en instanties werkzaam kan zijn, die te maken hebben met veiligheid of criminaliteit. Denk bijvoorbeeld aan een criminoloog die werkzaam is voor de politie of justitie als misdaadanalist. Andere werkzaamheden kunnen te maken hebben met de overheid als beleidsmedewerker. De werkzaamheden van een criminoloog kunnen in het kort het beste omschreven worden als het onderzoeken en aanpakken van criminaliteit en de daarmee samenhangende problemen. Het onderzoeken van samenhangende problemen kan bijvoorbeeld inhouden het bedenken van preventiemaatregelen om criminaliteit te voorkomen. Als criminoloog bestudeer je op een wetenschappelijke manier misdaadproblematiek. Dit kan betrekking hebben op alle vormen van misdaad, zoals fraude, diefstal en geweld, en de gevolgen hiervan. Denk bij de gevolgen aan de effecten van straffen en het voorkomen van herhaling. Gedrag en criminaliteit zijn twee belangrijke woorden binnen de criminologie, die niet afzonderlijk gezien kunnen worden. Binnen de criminologie bestaan er wel verschillende onderzoeksgebieden. Het is dus niet zo dat alle criminologen dezelfde werkzaamheden uitvoeren.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Criminoloog

Wat is het salaris en tarief van een Criminoloog? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Criminoloog in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Criminoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Criminoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl