Gevangenenbewaker

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Gevangenenbewaker?

Een gevangenenbewaker is een functionaris die werkzaam is binnen het gevangeniswezen. Een meer moderne benaming voor gevangenenbewaker is penitentiair inrichtingswerker (piw'er). Het is niet zo dat een gevangenenbewaker alleen verantwoordelijk is voor het bewaken van gedetineerden, omdat een gevangenenbewaker ook verantwoordelijk kan zijn voor het begeleiden van gevangen en het houden van toezicht op de algemene veiligheid van gedetineerden. Daarnaast is een gevangenenbewaker verantwoordelijk voor het begeleiden van bezoekers, advocaten en andere hulpverleners die gedetineerden bezoeken. Een gevangenis noemt men ook wel penitentiaire instelling, die in verschillende vormen voorkomen. Er bestaan dan ook verschillende gevangenissen, zoals reguliere gevangenissen, Tbs-klinieken, jeugdgevangenissen en speciale gevangenissen voor de zware criminelen. In welke gevangenis een gedetineerde geplaatst wordt is afhankelijk van de straflengte en de soort misdaad die is begaan door een gedetineerde. Iemand, die bijvoorbeeld zijn boetes niet voldaan heeft zal meestal voor korte duur in hechtenis genomen worden en niet in een zwaar bewaakte gevangenis geplaatst worden. Tegenwoordig komt de benaming gevangenenbewaker of cipier steeds minder voor, omdat men steeds vaker spreekt van penitentiair inrichtingswerker. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een gevangenenbewaker het beste omschrijven als het dagelijks zorgen voor gedetineerden, het begeleiden van gedetineerden en het in bewaring stellen van gedetineerden. Ook het dagelijks begeleiden van gedetineerden binnen hun woon- en leefsituatie en bij activiteiten behoort tot de werkzaamheden van een gevangenenbewaker. Het beroep gevangenenbewaker is een beroep dat bij je moet passen, omdat je iedere dag te maken hebt met mensen die intensive begeleiding nodig hebben. Ook fysiek en geestelijk gezien zal je sterk in je schoenen moeten staan.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Gevangenenbewaker

Wat is het salaris en tarief van een Gevangenenbewaker? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Gevangenenbewaker in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Gevangenenbewaker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gevangenenbewaker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl