Parodontoloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep parodontoloog
Werken als parodontoloog
Wat doet een parodontoloog?
Parodontoloog worden
Verwijzing door mondhygiënist of tandarts
Taken als parodontoloog:
Film: parodontoloog:
Film: Parodontologie:
Opleidingen tot parodontoloog
Bedrijven waar een parodontoloog werkzaam kan zijn
Competenties parodontoloog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als parodontoloog
Arbeidsvoorwaarden en salaris parodontoloog
Eigen bedrijf starten als Parodontoloog
Boekhoudprogramma vergelijken Parodontoloog

Beroep parodontoloog

Een parodontoloog houdt zich bezig met het behandelen van tandvleesaandoeningen. Daarbij gaat het onder meer om de behandeling van parodontitis en gingivitis. Parodontitis is een infectieziekte met bacteriële oorsprong en kan ontstaan na ontsteking van de tandvleesrand. Gingivitis is de voorloper van parodontitis, want bij deze aandoening is de tandvleesrand ontstoken. De aandoening leidt mogelijk tot aantasting van het kaakbot met als gevolg dat kiezen en tanden uitvallen. Een parodontoloog is bovendien gericht op herstel van het gebit na genezing, zoals het plaatsen van implantaten. Parodontologen maken gebruik van de nieuwste methoden en technieken om parodontale aandoeningen te behandelen. Een parodontoloog stelt een diagnose en op basis daarvan vindt een behandeling plaats. De beoordeling bestaat onder meer uit het kijken naar de snelheid van het bloeden van het tandvlees. Ook wordt gekeken of er sprake is van botverlies. Bijvoorbeeld door te kijken of er tanden of kiezen loszitten. Zo controleert de parodontoloog eveneens of er sprake is van teruggetrokken tandvlees. Verder vindt er een beoordeling plaats van de mate van tandplak en tandsteen tussen de kiezen en op de tanden. Om tot een goede diagnose te komen, verricht een parodontoloog een klinisch onderzoek en röntgenonderzoek. Hier komt de diagnose uit voort en aan de hand daarvan bepaalt de parodontoloog het aantal benodigde behandelingen. De behandeling bestaat uit een professionele reiniging van het gebit. Hierbij vindt er onder meer verwijdering van tandplak en tandsteen plaats. De parodontoloog dient hierbij aan de patiënt een verdovingsmiddel toe. Naast de gebitsreiniging voorziet de parodontoloog ook in het geven van advies gericht op de verbetering van mondhygiëne.

Werken als parodontoloog

Een parodontoloog voert naast behandelingen van het reinigen van het gebit ook herstelwerkzaamheden uit. Bijvoorbeeld als implantoloog bij het plaatsen van implantaten. Een parodontoloog is een tandarts die specialistische werkzaamheden uitvoert met het behandelen van ernstige parodontale aandoeningen. Een tandartsassistent assisteert daarbij en verricht voorbereidende handelingen. Het specialisme richt zich op het fundament van tanden en kiezen en de omgeving daarvan. Het gaat hierbij om het kaakbot rondom kiezen en tanden en om het tandvlees. Een andere benaming voor parodontoloog is dan ook wel tandvleesspecialist. Overigens komen de werkzaamheden voor een deel overeen met de functie van mondhygiënist en tandarts. Ook in deze beroepen is het mogelijk dat er gebitsreinigingen worden uitgevoerd. Op microniveau is er sprake van een vergelijking met de werkzaamheden van een chirurg. Bijvoorbeeld in het kader van het plaatsen van nieuwe tanden en kiezen. In het verlengde daarvan ligt er een link met het beroep van tandtechnicus die tanden en kiezen vervaardigt.

Wat doet een parodontoloog?

Een parodontoloog is een tandheelkundig specialist die gespecialiseerd is in de diagnose, behandeling en preventie van parodontale aandoeningen. Parodontale aandoeningen hebben betrekking op problemen die het tandvlees en de weefsels rondom de tanden en kiezen aantasten, zoals gingivitis (tandvleesontsteking) en parodontitis (ernstige tandvleesontsteking). De taken van een parodontoloog omvatten onder andere:

 • Diagnose: Het stellen van een nauwkeurige diagnose van de parodontale aandoeningen bij patiënten. Dit omvat het uitvoeren van grondige onderzoeken, het beoordelen van de gezondheidstoestand van het tandvlees, het meten van pockets (ruimtes tussen tanden en tandvlees), en het evalueren van röntgenfoto's en andere diagnostische beelden.
 • Behandeling: Het uitvoeren van gespecialiseerde behandelingen voor parodontale aandoeningen. Dit kan onder meer het reinigen van de worteloppervlakken van tanden, het gladmaken van tandwortels, het verwijderen van tandsteen en tandplak, en het uitvoeren van chirurgische ingrepen om beschadigde weefsels te herstellen of te vervangen.
 • Preventie en educatie: Het verstrekken van advies en educatie aan patiënten over mondhygiëne en parodontale gezondheid. Dit omvat het aanleren van de juiste technieken voor tandenpoetsen en flossen, het geven van dieetadvies, en het bespreken van risicofactoren die kunnen leiden tot parodontale aandoeningen.
 • Onderzoek: Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van parodontologie om nieuwe behandelmethoden en technieken te ontwikkelen, de effectiviteit ervan te evalueren, en de kennis en inzichten op het gebied van parodontale gezondheid te vergroten.

Als parodontoloog werkt men vaak samen met andere tandheelkundige specialisten, zoals tandartsen, kaakchirurgen en orthodontisten, om de totale mondgezondheid van patiënten te verbeteren en te behouden. Een parodontoloog kan werkzaam zijn in een privépraktijk, een ziekenhuis, een academische instelling of een gespecialiseerde kliniek. Sommige mensen verwarren het beroep parodontoloog met de uitspraak paradontist. De benaming paradontist is een verkeerde uitspraak voor parodontoloog.

Parodontoloog worden

De functie van parodontoloog komt voort uit het meer algemene beroep van tandarts. Naast het stellen van een diagnose en uitvoeren van behandelingen is er aandacht voor preventie. Meer specifieke werkzaamheden richten zich op lasertherapie gericht op geïnfecteerd tandvlees en verwijderen van beschadigd tandvlees. Dat is een vorm van chirurgische tandheelkunde, zoals bij een flapoperatie. Een andere specifieke behandelmethode richt zich op cosmetische parodontale verbeteringen. Bijvoorbeeld met betrekking tot plastische chirurgie op het gebied van tandvlees.

Verwijzing door mondhygiënist of tandarts

Patiënten komen doorgaans op verwijzing van een mondhygiënist of algemene tandarts terecht bij een parodontoloog. Dat gebeurt regelmatig als een tand-professional terugtrekkend tandvlees constateert of als ontstekingen regelmatig terugkomen. Een verwijzing kan ook plaatsvinden als er tanden loszitten. Of als er sprake is van constant bloedend tandvlees of als er pus uit de pockets komt. Ook een slechte adem is een symptoom, waarbij een verwijzing naar een parodontoloog mogelijk is. Het komt ook wel voor dat parodontitis in de familie een probleem vormt. Er bestaat namelijk een erfelijke vorm van parodontitis en dan is een vroege verwijzing naar een parodontoloog uiteraard het beste. Indien er sprake is van tandhalzen die vrij liggen en gevoelig zijn, is een verwijzing eveneens mogelijk. Bijvoorbeeld om het vrij liggende deel weer op te vullen en er esthetisch weer beter uit te laten zien.

Taken als parodontoloog:

 • Klinisch onderzoek verrichten.
 • Röntgenfoto’s maken.
 • Diagnose stellen.
 • Behandelplan opstellen.
 • Gebit reinigen.
 • Tandplak verwijderen.
 • Tandsteen verwijderen.
 • Flapoperatie.
 • Implantaten zetten.
 • Advies geven over mondhygiëne.

Film: parodontoloog:

Film: Parodontologie:

Opleidingen tot parodontoloog

De functie parodontoloog is verbonden aan het beroep van tandarts. Daarom is het nodig om eerst de opleiding Algemene Tandheelkunde tot tandarts te volgen. In principe mag iedereen die deze opleiding heeft afgerond zich parodontoloog noemen. Een parodontoloog mag echter alleen de toevoeging ‘Erkend door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie’ gebruiken als er een driejarige opleiding voor is gevolgd. Het gaat hier om een driejarige universitaire opleiding en afronding met Master of Science Titulatuur. De NVvP voorziet daarmee in een erkenningsprocedure voor gespecialiseerde tandartsen die NVvp-erkend zijn. Verder is het nodig om over een BIG-registratie te beschikken om als parodontoloog werkzaam te zijn. Als zelfstandig parodontoloog is ook de administratie belangrijk.

Bedrijven waar een parodontoloog werkzaam kan zijn

Een parodontoloog werkt doorgaans in een praktijk voor parodontologie en implantologie. Het is ook mogelijk dat een parodontoloog zelfstandig werkzaam is en zelf als ondernemer een praktijk heeft. Het komt regelmatig voor dat tandartspraktijken of mondheelkundige klinieken op zoek zijn naar een parodontoloog. Bijvoorbeeld om er een dag of meerdere dagen in de week werkzaam te zijn. Er is dan meteen al een voordeel dat er een klantenbestand aanwezig is.

Competenties parodontoloog

Het is belangrijk om als parodontoloog zelfstandig werkzaamheden te verrichten. Vaak maakt de functie deel uit van een praktijk en in dat opzicht is kunnen samenwerken eveneens van belang. Een parodontoloog stelt diagnoses en het beschikken over analytisch vermogen is dan ook een belangrijke competentie. Verder is het van belang om sociaal ingesteld te zijn, omdat je in dit beroep met mensen werkt. Op het gebied van preventieve mondzorg is het belangrijk om over adviseren en motiverende kwaliteiten te beschikken. Het is als parodontoloog eveneens van belang om een vaste hand te hebben en met precisie te werken. Goede ogen komen daarbij uiteraard eveneens van pas, want het gaat vaak om kleine details. Uiteraard maken communicatieve vaardigheden eveneens onderdeel uit van de competenties die van belang zijn. Dat geldt eveneens voor professioneel handelen en leren en ontwikkelen. De technieken in de tandheelkunde ontwikkelen zich steeds verder. Een parodontoloog dient deze ontwikkelingen uiteraard bij te houden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als parodontoloog

Er is altijd een bepaalde vraag naar parodontologen. Dat komt doordat er altijd patiënten zijn die te maken hebben met aandoeningen die door een parodontoloog behandeld dienen te worden. Bovendien zijn implantaten ook nog eens sterk aan het toenemen in populariteit. Wat dat betreft, valt er voor een extra gunstig arbeidsmarktperspectief te denken aan de combinatie van beide functies. Een parodontoloog heeft ook de mogelijkheid om zich toe te leggen op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en daarop te promoveren. Verder is het mogelijk om vanuit een praktijk waar een parodontoloog in dienst is zelf ondernemer te worden. Of om direct een eigen praktijk te beginnen na het afstuderen en werkervaring te hebben opgedaan als tandarts. Verder is er nog de doorgroeimogelijkheid aanwezig om praktijkmanager te worden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris parodontoloog

Het salaris van een parodontoloog ligt tussen de 5.000 euro en 8.000 euro bruto per maand. De arbeidsvoorwaarden hangen af van de wijze waarop de functie wordt ingevuld. Een parodontoloog die zelfstandig ondernemer is, stelt het tarief op inhuurbasis vast. Een parodontoloog die in loondienst komt, is afhankelijk van het geboden salaris. Er is dan op basis van de werkervaring uiteraard wel een optie om te onderhandelen. Bij een dienstverband gelden er doorgaans marktconforme arbeidsvoorwaarden. Daarbij valt onder meer te denken aan de vergoeding van reiskosten net als aan het aantal vakantiedagen. Ook overige voorwaarden maken hier deel vanuit.

Eigen bedrijf starten als Parodontoloog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Parodontoloog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Parodontoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Parodontoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Parodontoloog.

Mijnzzp.nl