Trainee

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Trainee?

Een trainee is meestal een pas afgestudeerde student die een traineeship ondergaat. Een andere benaming voor een traineeship is ook wel management traineeship. In de meeste gevallen is het uiteindelijk de bedoeling dat de trainee na voldoende opgebouwde werkervaring manager of specialist zal worden. Het is niet zo dat een trainee automatisch manager zal worden, omdat het ook de bedoeling kan zijn om alleen werkervaring op te bouwen of bijvoorbeeld om verschillende afdelingen te leren kennen. Een traineeship is dan ook een gestructureerd werk- en opleidingsprogramma die werkgevers kunnen aanbieden aan hoogopgeleide starters. Binnen een trainee programma is doorgaans precies opgenomen hoelang de traineeship zal duren en welke verplichtingen de trainee aangaat met betrekking tot de traineeship. Wanneer de trainee zijn of haar afspraken niet nakomt kan het zijn dat deze een vergoeding moet betalen aan de werkgever. De functie trainee moet verder erg algemeen gezien worden, omdat de term trainee op veel verschillende toekomstige vaklieden betrekking kan hebben. In de meeste gevallen heeft de term trainee wel betrekking op pas afgestudeerde talentvolle jonge mensen die nog aan het beging van hun beroepscarrière staan. Omdat het opdoen van de juiste werkervaring en kennis over het algemeen erg belangrijk zal zijn voor werkgevers en talentvolle werknemers maken werkgevers gebruik van een traineeship.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Trainee

Wat is het salaris en tarief van een Trainee? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Trainee in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl