Trainee

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Trainee?

Een trainee is een pas afgestudeerde student die een traineeship ondergaat. Een andere benaming voor traineeship is ook wel management traineeship. In de meeste gevallen is het uiteindelijk de bedoeling dat de trainee na voldoende opgebouwde werkervaring manager of specialist wordt. Het is niet zo dat een trainee automatisch manager wordt, omdat het ook de bedoeling kan zijn om alleen werkervaring op te bouwen of om verschillende afdelingen te leren kennen. Een traineeship is dan ook een gestructureerd werk- en opleidingsprogramma, dat werkgevers kunnen aanbieden aan hoogopgeleide starters. Binnen een traineeprogramma is precies opgenomen hoe lang het traineeship zal duren en welke verplichtingen de trainee aangaat met betrekking tot de traineeship. Als de trainee zijn of haar afspraken niet nakomt kan het zijn dat hij of zij een vergoeding moet betalen aan de werkgever. De functie trainee moet verder erg algemeen gezien worden, omdat de term trainee op verschillende toekomstige vaklieden betrekking kan hebben. In de meeste gevallen heeft de term trainee wel betrekking op pas afgestudeerde talentvolle jonge mensen, die nog aan het beging van hun beroepscarrière staan. Omdat het opdoen van de juiste werkervaring en kennis belangrijk is voor werkgevers en werknemers maken werkgevers gebruik van een traineeship. Over het algemeen zijn het recruiters die namens de opdrachtgever op zoek gaan naar geschikte trainees. In de meeste gevallen houdt dit in dat mogelijke kandidaten ook een psychologische test moeten ondergaan om te onderzoeken of de kandidaat in aanmerking komt voor een traineeship. De functie trainee houdt dus in dat nieuwe werknemers een langdurige leerwerk periode aangeboden krijgen, die sterk gericht is op de persoonlijke ontwikkeling. Hierbinnen is over het algemeen ook ruimte voor het volgen van externe cursussen om de algemene kennis verder te ontwikkelen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Trainee

Wat is het salaris en tarief van een Trainee? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Trainee in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Trainee

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Trainee bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl