Campagneleider

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Campagneleider?

Een campagneleider is een persoon die leiding geeft aan een bepaalde campagne. In veel gevallen zal het gaan om een landelijke of regionale verkiezingscampagne, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat ook andere organisaties een campagne kunnen organiseren om hun doel te behalen. Toch zullen de meeste mensen bij het woord campagneleider automatisch aan verkiezingen denken. Een campagne is een actie om een bepaald doel te behalen, zoals het behalen van veel stemmen. Wanneer een campagneleider nauw betrokken is bij een politieke partij noemt men een campagneleider ook wel eens een adviseur, voorlichter of spindoctor. Het maakt verder niet uit welke benaming iemand heeft, omdat in alle gevallen het doel hetzelfde is, namelijk het zo positief mogelijk neerzetten van een partij of een persoon binnen de partij. Het beroep campagneleider moet verder dus vrij algemeen gezien worden, omdat een campagneleider verantwoordelijk kan zijn voor verschillende soorten verkiezingen of campagnes. Denk bijvoorbeeld ook aan een reclamecampagne, bewustwordingscampagne of een publiciteitscampagne. Een campagne hoeft dus niet in alle gevallen betrekking te hebben op verkiezingen, omdat er ook andere vormen van campagnes bestaan. Ook het doel van campagnes kan per soort campagne verschillen. Daarnaast is het zo dat redelijk veel campagneleiders aangemerkt moeten worden als vrijwilliger. Dit betreft meestal campagneleiders die een grote betrokkenheid hebben bij een organisatie om bepaalde doelen te kunnen bereiken. In sommige gevallen maakt een campagneleider onderdeel uit van een marketingteam dat uit verschillende medewerkers kan bestaan. Denk bijvoorbeeld aan communicatieadviseurs, fondsenwervers, relatiebeheerders en aan algemene vrijwilligers, die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Campagneleider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Campagneleider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl