Veldwerker

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Veldwerker?

Een veldwerker is iemand die in het veld werkzaam is om bepaalde data te verzamelen. Een veldwerker werkt dan ook hoofdzakelijk in de buitendienst en niet op kantoor, zoals de collega's van de binnendienst. De term “in het veld” geeft aan dat er op locatie bepaalde werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Veldwerkers komen in de praktijk op verschillende manieren voor, omdat het binnen verschillende branches belangrijk is dat er veldwerk uitgevoerd wordt om informatie te verkrijgen. Denk hierbij aan geologisch veldwerk, biologisch veldwerk, maatschappelijk veldwerk en aan kadastraal veldwerk. De benaming veldwerker heeft zelf geen betrekking op een specifiek beroep en moet gezien worden als een algemene term, die toebehoort tot enkele specifieke beroepen. Veldwerk kan niet gezien worden als het simpelweg buiten werken, omdat veldwerk betrekking heeft op vaklieden die bepaalde informatie moeten verzamelen in het veld. Een straatveger of parkeerwachter kan dan ook niet aangemerkt worden als veldwerker. Een veldwerker is iemand die data aan het verzamelen is, zodat collega's van de binnendienst deze data kunnen verwerken in hun systemen. Zonder deze data kan het bedrijf geen juiste gegevens of data verkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan verkeerstellers, die op een kruispunt het aantal auto's tellen om de verkeersdrukte inzichtelijk te krijgen. Een ander voorbeeld is het opmeten van percelen voor woningbouw. Waar een veldwerker werkzaam is, en wat een veldwerker doet is verder niet zomaar aan te geven, omdat veldwerk binnen verschillen beroepen voorkomt. Daarnaast komt veldwerk op alle niveaus voor, van ongeschoolde arbeid tot wetenschappelijk niveau. Zoals eerder omschreven heeft veldwerk in alle gevallen betrekking op het verzamelen van bepaalde data, die op een later moment gebruikt wordt om gegevens te kunnen verwerken op kantoor door de verzamelde gegevens te analyseren.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Veldwerker

Wat is het salaris en tarief van een Veldwerker? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Veldwerker in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Veldwerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Veldwerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl