Seismoloog

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Seismoloog?

Een seismoloog is een wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in seismologie. Seismologie is een wetenschappelijke discipline binnen de geofysica. Geofysica is de studie van natuurkundige verschijnselen die zich voordoen in de aarde. Geofysica en dus het vakgebied van een seismoloog behoren toe tot de studie aardwetenschappen. Als seismoloog ben je gespecialiseerd in het bestuderen, meten en beschrijven van seismische golven bij aardbevingen. Seismische golven zijn golven die zich voortbewegen in of op het aardoppervlak als gevolg van vrijkomende voortplantende energie, die op een natuurlijke of onnatuurlijke manier veroorzaakt zijn. Natuurlijke en onnatuurlijke seismische golven kennen wij als een aardbeving. Een onnatuurlijke oorzaak van seismische activiteiten kan bijvoorbeeld een explosie in of boven de grond zijn, die veroorzaakt is door mensen. Daarnaast kan er sprake zijn van onbedoelde seismische activiteiten veroorzaakt door de mens, zoals door het oppompen van gas of olie vanuit de grond of door mijnbouw. Het is niet zo dat een seismoloog alleen natuurlijke aardbevingen zal onderzoeken, omdat er ook sprake kan zijn van niet natuurlijke aardbevingen. De oorzaak van aardbevingen maakt voor het meten en registreren van aardbevingen verder niet uit. Tegenwoordig maken seismologen gebruik van moderne en gevoelige apparatuur om de kleinste trillingen te kunnen registreren. Dit soort instrumenten noemt men ook wel een seismograaf. Met een seismograaf kunnen aardbevingen (seismische golven) geregistreerd worden inclusief de samenstelling van de diverse aardlagen. De werkzaamheden van een seismoloog zijn specialistische werkzaamheden, die niet door iedereen zomaar uitgevoerd kunnen worden. Als seismoloog ben je over het algemeen werkzaam als onderzoeker en zal je onderzoek uitvoeren gericht op seismische processen op en in de aarde. Dit is belangrijk om de samenstelling van de aarde te leren kennen, zodat de oorsprong van aardbevingen onderzocht kan worden.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Seismoloog

Wat is het salaris en tarief van een Seismoloog? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Seismoloog in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Seismoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Seismoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl