Seismoloog

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Seismoloog?

Een seismoloog is een wetenschapper die gespecialiseerd is in seismologie. Seismologie is weer een wetenschappelijke discipline binnen de geofysica. Een seismoloog is gespecialiseerd in het bestuderen, meten en beschrijven van seismische golven bij aardbevingen. Geofysica is de studie van natuurkundige verschijnselen die zich voordoen in de aarde. Geofysica en dus het vakgebied van een seismoloog behoren toe tot de studie aardwetenschappen. Seismische golven zijn golven die zich voortbewegen in of op het aardoppervlak als gevolg van vrijkomende voortplantende energie, die op een natuurlijk of onnatuurlijke manier veroorzaakt zijn. Een natuurlijke oorzaak van seismische golven kennen wij als een aardbeving. Een onnatuurlijke oorzaak van seismische activiteiten kan bijvoorbeeld een explosie in of boven de grond zijn, die is veroorzaakt door mensen. Daarnaast kan er sprake zijn van onbedoelde seismische activiteiten veroorzaakt door de mens, zoals door het oppompen van gas of olie vanuit de grond of door mijnbouw. Het is dus niet zo dat een seismoloog alleen natuurlijke aardbevingen zal onderzoeken omdat er ook sprake kan zijn van niet natuurlijke aardbevingen. De oorzaak van aardbevingen maakt voor het meten en registeren van aardbevingen verder niet uit. Tegenwoordig maken seismologen gebruik van zeer moderne en gevoelige apparatuur om de kleinste trillingen te kunnen registreren. Dit soort instrumenten noemt men ook wel een seismograaf. Met een seismograaf kunnen aardbevingen (seismische golven) geregistreerd worden inclusief de samenstelling van de diverse aardlagen. De werkzaamheden van een seismoloog zijn zeer specialistische werkzaamheden die niet door iedereen zomaar uitgevoerd kunnen worden.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Seismoloog

Wat is het salaris en tarief van een Seismoloog? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Seismoloog in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl