Team Mijnzzp

Wat doet een Kwaliteitscontroleur horeca?

Een kwaliteitscontroleur horeca is op een brede manier verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met voedselveiligheid, hygiëne en arbeidsomstandigheden. Binnen de horecasector en de recreatiesector komt de functie kwaliteitscontroleur redelijk veel voor, omdat de betreffende organisaties intern de kwaliteit willen waarborgen. Ook het toezien op wettelijke wet- en regelgeving is een belangrijke reden om een kwaliteitscontroleur aan te stellen. Afhankelijk van de organisatie kan een kwaliteitscontroleur ook verantwoordelijk zijn voor het controleren van specifieke werkzaamheden, zoals het naleven van de voorschriften met betrekking tot de etiketten van levensmiddelen. Daarnaast kan een kwaliteitscontroleur verantwoordelijk zijn voor het controleren van hygiëne, zoals de algemene schoonmaak en de toiletten. De functie kwaliteitscontroleur heeft dus niet alleen betrekking op voedsel, maar heeft te maken met de algemene hygiëne, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden. Binnen de grotere ketens is het niet ongebruikelijk dat er een speciale medewerker aangesteld is, die meerdere vestigingen zal controleren. Binnen de kleinere bedrijven kan bijvoorbeeld de kok of andere medewerker aangesteld worden als kwaliteitscontroleur. De meeste kwaliteitscontroleurs werken met vaste punten, die allemaal gecontroleerd worden, zodat de organisatie er zeker van is dat het aan alle eisen voldoet. Het beroep kwaliteitscontroleur kan dus een fulltimefunctie betreffen of moet gezien worden als een aanvulling op een gebruikelijk beroep. Dit kan verschillen per organisatie, omdat niet alle organisaties even groot zijn. In alle gevallen is een kwaliteitscontroleur wel op een brede manier verantwoordelijk voor het inspecteren van de eigen organisatie. Het naleven van wet- en regelgeving speelt als kwaliteitscontroleur horeca een belangrijke rol.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Kwaliteitscontroleur horeca

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Kwaliteitscontroleur horeca bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl