Keurmeester van waren

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Keurmeester van waren?

Een keurmeester van waren werkt voor de Keuringsdienst van Waren (KvW), dat vroeger een overheidsinstantie was. Tegenwoordig noemt men de Keuringsdienst van Waren de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (VWA). De overkoepelende organisatie noemt men juist weer Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en dit is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Een keurmeester van waren controleert niet alleen etenswaren maar alle waren of wetten die van toepassing zijn op de algemene gezondheid en welzijn. Denk bijvoorbeeld aan de tabakswet, warenwet en aan de gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is dus een brede organisatie die op verschillende manieren toezicht houdt. Een keurmeester van waren controleert niet alleen etenswaren maar heeft een bredere functie dan dat, afhankelijk van zijn functie. In het kort kunnen we stellen dat een keurmeester van waren alles controleert op mogelijke onveilige of onhygiënische situaties.

Lees verder...


Mijnzzp.nl