Keurmeester van waren

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Keurmeester van waren?

Een keurmeester van waren is een medewerker van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is een zelfstandig agentschap, die als kerntaak heeft het houden van toezicht op bedrijven en instellingen met betrekking tot wetten en voorschriften. Een keurmeester van waren is niet alleen verantwoordelijk voor het controleren van etenswaren. De werkzaamheden van een keurmeester van waren moeten veel breder gezien worden. Eigenlijk controleert een keurmeester van waren alle waren, die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld ook aan de tabakswet, de geneesmiddelenwet en aan de gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is dus een brede organisatie, die op verschillende manieren toezicht houdt. Omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op verschillende manieren toezicht houdt, is het niet zomaar aan te geven welke werkzaamheden een keurmeester van waren precies uitvoert, omdat dit kan verschillen per keurmeester van waren. Het controleren van etenswaren is bijvoorbeeld heel iets anders dan het controleren van speelgoed. In het algemeen kunnen we wel stellen dat een keurmeester van waren alles controleert op mogelijke onveilige of onhygiënische situaties. Daarnaast controleert een keurmeester van waren op wettelijke voorschriften. Denk hierbij aan de koeltemperatuur van etenswaren of aan het bijhouden van schoonmaakroosters. In het kort komen de werkzaamheden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit neer op het bewaken van de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten. Daarnaast handhaaft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de natuurwetgeving. Een keurmeester van waren is dus verantwoordelijk voor het handhaven van wet- en regelgeving op verschillende vlakken.

Lees verder...

Boekhoudprogramma vergelijken Keurmeester van waren

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Keurmeester van waren bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl