Purser

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een purser is een bemanningslid aan boord van een verkeersvliegtuig of een schip. Een purser kan dus werkzaam zijn op lijnvluchten of is werkzaam op schepen, zoals aan boord van cruiseschepen. Wanneer een purser werkzaam is op lijnvluchten is het de purser die de leiding heeft over de andere aanwezige stewardessen en/of stewards. Een purser is dan ook hoofdverantwoordelijk voor de vliegveiligheid van passagiers en is verantwoordelijk voor de klanttevredenheid van passagiers. Een purser aan boord van een schip kan meerdere soorten medewerkers aansturen, zoals de gastvrouwen, gastheren of de kamermeisjes. Dit kan per schip verschillen. Een purser heeft over het algemeen zelf ook een leidinggevende boven zich staan, zoals een gezagsvoerder aan boord van de vliegtuigen of een manager als de purser werkzaam is op een schip. Als purser heb je een verantwoordelijke baan, waarbinnen niet alleen gastvrijheid een grote rol speelt. Denk ook aan het houden van toezicht op de algemene veiligheid, het onderhouden van contact met het cabinepersoneel en aan het aansturen van andere medewerkers. Bij langere vluchten, zoals een intercontinentale vlucht, zijn er meestal twee pursers aan boord van het vliegtuig. De hoogste purser in rang noemt men ook wel de senior purser. Het beroep purser kan inhoudelijk wel verschillen per soort werkgever, omdat het werken aan boord van vliegtuigen niet zomaar vergeleken kan worden met het werken op een schip. Op een schip hoeft het niet zo te zijn dat een purser een leidinggevende functie heeft. De functie purser komt tegenwoordig steeds minder vaak voor, echter is het beroep zeker nog niet uitgestorven.

Als purser heb je meer verantwoordelijkheden dan een stewardess of steward, omdat het een leidinggevende functie betreft. Als purser ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het invoeren van alle passgiergegevens in de boordcomputer en onderhoud je contact met de gezagsvoerder. Maar ook het controleren van de schoonmaakwerkzaamheden en de algemene veiligheid zijn belangrijke taken als purser. Het is ook meestal de purser en niet de stewardessen die de passagiers toespreekt via de intercom. Stewardessen of stewards zijn meestal verantwoordelijk voor het tonen van de veiligheidsinstructies, zoals de uitleg met betrekking tot de gordel, het reddingsvest de zuurstofmaskers en de locatie van de nooduitgangen.

De voornaamste rol van een purser zal naar voren komen tijdens eventuele noodsituaties. Denk hierbij aan het voorkomen van paniek onder passagiers, zodat ze op een snelle manier het vliegtuig verlaten zonder dat er verdere ongelukken gebeuren. De functie purser komt tegenwoordig niet meer voor bij alle luchtvaartmaatschappijen. In veel gevallen is de functie purser geschrapt vanwege bezuinigingen, maar dit kan wel verschillen per soort vlucht of luchtvaartmaatschappij. Binnen de zeevaart komt de functie purser nog steeds veel voor, maar kan de functie purser ook een andere benaming hebben.

Beroep Purser:

Opleidingen tot purser

Wie een carrière ambieert als purser kan het beste kiezen voor de Mbo-opleiding stewardess/steward richting de luchtvaartdienstverlening. Er bestaat verder geen specifieke opleiding om purser te worden. Purser kan je worden door veel ervaring op te doen als stewardess of steward. De functie purser moet gezien worden als een soort managersfunctie. Het worden van een purser is dus alleen mogelijk als je over voldoende dienstjaren en dus werkervaring beschikt. Het beroep purser kent ook niveauverschillen, omdat er sprake is van twee pursers bij continentale vluchten. In dat geval is het de senior purser, die gezien moet worden als de leidinggevende purser. Zoals eerder omschreven komt het beroep purser niet alleen binnen de luchtvaart voor. Het beroep purser komt ook voor binnen de scheepsvaartsector. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een purser werkzaam kan zijn

Een purser kan werkzaam zijn voor luchtvaartmaatschappijen of is werkzaam voor een scheepsrederij. Binnen de scheepvaart kan de functie purser ook een andere benaming hebben, zoals manager of host. Het beroep purser komt tegenwoordig steeds minder vaak voor, omdat lang niet alle vliegmaatschappijen gebruik maken van pursers. Op kortere vluchten, zoals vluchten binnen Europa is er over het algemeen alleen sprake van een purser en niet van een senior purser. Een senior purser is over het algemeen alleen werkzaam tijdens continentale vluchten als er sprake is van vliegtuigen die beschikken over meerdere gangpaden.

Competenties purser

De belangrijkste competentie van een purser is dat een purser beschikt over leidinggevende capaciteiten. Met andere woorden moet een purser gezien kunnen worden als een soort manager. Daarnaast kan werkervaring aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je anders geen purser kan worden. Omdat een purser verantwoordelijk is voor het aansturen van al het cabinepersoneel kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Een andere belangrijke competentie als purser is dat een purser gezien kan worden als inspirator en motivator met betrekking tot het cabinepersoneel. Algemeen belangrijke woorden zijn verantwoordelijkheidsgevoel, besluitvaardigheid, controleren, monitoren, delegeren en zelfstandigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als purser

Het arbeidsmarktperspectief als purser is tegenwoordig matig tot slecht te noemen. Steeds meer vliegmaatschappijen kiezen er voor om de functie purser te laten vervallen. Ook zijn er voor de functie purser meestal geen vacatures te vinden, omdat het een interne functie betreft voor bestaand cabinepersoneel. Als purser zijn er geen echte doorgroeimogelijkheden meer. Wel behoort een andere baan binnen de luchtvaart tot de mogelijkheden, afhankelijk van je eigen competenties en opleidingsniveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris purser

De precieze arbeidsvoorwaarden als purser zijn lastig aan te geven, omdat deze per maatschappij zullen verschillen. Het salaris als purser zal over het algemeen iets hoger uitvallen dan dat van een stewardess of steward. Een purser zal ongeveer tussen de 3000 en 3500 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden. Wel zijn er relatief grote verschillen mogelijk per werkgever. De grotere maatschappijen betalen doorgaans beter dan de kleine maatschappijen. Zoals eerder aangeven staat de functie purser wel onder druk, omdat deze steeds minder voorkomt.

Mijnzzp.nl