Steward

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een steward is iemand die een dienstverlenende functie uitoefent, waarbinnen veiligheid een belangrijke rol speelt. Oorspronkelijk heeft het beroep steward betrekking op mannelijke luchtvaartdienstverleners, maar tegenwoordig komt het beroep steward op verschillende manieren voor. Het beroep steward is tegenwoordig dan ook breder dan alleen de luchtvaart, omdat een steward ook een beveiligingsmedewerker kan zijn. Een steward werkzaam binnen de beveiligingssector kan verantwoordelijk zijn voor dienstverlenende werkzaamheden waarbij ook de algemene veiligheid een belangrijke rol speelt, zoals het controleren van toegangskaarten tijdens evenementen of het uitvoeren van crowd control (voorkomen ongewenst groepsgedrag). In veel gevallen zal er een extra toevoeging gebruikt worden om precies aan te geven om, wat voor steward het gaat, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Omdat er tegenwoordig verschillende stewards bestaan moet het beroep steward wel vrij algemeen gezien worden. Stewards kunnen dan ook verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden. In het algemeen is een steward wel verantwoordelijk voor dienstverlenende werkzaamheden waarbij veiligheid ook een belangrijke rol speelt. Het is niet zo dat een steward automatisch aangemerkt kan worden als beveiligingsmedewerker. Een steward kan ook alleen informatie verstrekken aan mensen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een steward, die verantwoordelijk is voor het verschaffen van informatie, zodat mensen op de juiste manier hun weg kunnen vinden. Dit soort werkzaamheden heeft in de kern niet te maken met beveiligingswerkzaamheden. Het bieden van informatie kan er indirect wel voor zorgen dat er geen ongewenste situaties plaatsvinden. De term steward komt vooral voor binnen het openbaar vervoer, de luchtvaartsector en tijdens sportevenementen.

Een steward is dus een dienstverlener en een beveiligingsmedewerker, waarbij het bieden van service een belangrijke rol speelt. Het beroep steward komt tegenwoordig binnen verschillende branches voor, zoals de luchtvaart, de scheepvaart, de spoorwegen, de evenementenbranche en binnen de sportbranche. Ook binnen de autosport komt het beroep steward voor. Als een steward werkzaam is als beveiligingsmedewerker kunnen er ook andere benaming gehanteerd worden. Afhankelijk van de branche waarbinnen een steward werkzaam is, kan een steward verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden, omdat het beroep steward geen eenduidige omschrijving kent. Denk bijvoorbeeld ook aan een parkeerwachter en parkeerregelaar, die aangemerkt kunnen worden als steward. Dit zijn dan stewards, die tijdens grote evenementen werkzaam zijn. In veel gevallen kunnen stewards ook aangemerkt worden als hulpverlener. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen geven van eerste hulp, zoals EHBO.

Steward luchtvaart

Binnen de luchtvaart maakt een steward onderdeel uit van het cabinepersoneel van passagiersvliegtuigen, net zoals stewardessen. Een andere benaming voor steward of stewardess kan ook weer zijn purser. Het beroep purser komt ook voor binnen de scheepsvaart met betrekking tot passagiersschepen. Een steward binnen de luchtvaart kan niet alleen gezien worden als een gastheer, omdat een steward juist ook verantwoordelijk is voor de algemene veilheid aan boord van vliegtuigen.

Steward beveiliging

Een steward binnen de beveiligingsbranche is over het algemeen een beveiligingsmedewerker, wat ook weer betrekking kan hebben op verschillende soorten beveiligingsmedewerkers. Een belangrijk verschil met gewone beveiligingswerkzaamheden is dat een steward ook verantwoordelijk is voor dienstverlening en service. Daarnaast kan er sprake zijn van speciale stewards zoals binnen de sportbranche. Binnen de sportbranche maakt men ook gebruik van voetbalstewards die belast zijn met het houden van toezicht op het publiek. Een andere benaming voor steward met betrekking tot evenementen kan ook weer zijn evenementenbeveiliger.

KLM Steward:

Steward voetbal:

Opleidingen tot steward

Het beroep steward is te algemeen om een specifieke opleiding te kunnen benoemen. Het worden van een steward binnen de luchtvaart vraag om een andere opleiding dan een steward binnen de beveiligingsbranche. Zie voor specifieke opleidingsmogelijkheden de meer specifieke beroepen. In het algemeen is het zo dat een steward een dienstverlenend beroep zal uitoefenen waarbinnen service en veiligheid een belangrijke rollen spelen. Het beroep steward moet over het algemeen gezien worden als een beroep op Mbo-niveau. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen.

Bedrijven waar een steward werkzaam kan zijn

Een steward kan voor verschillende soorten bedrijven werkzaam zijn binnen verschillende branches, zoals binnen de luchtvaartsector, de beveiligingssector en de scheepvaartsector. Daarnaast kan een steward in sommige gevallen ook rechtstreeks werkzaam zijn voor sportverenigingen, zoals binnen de voetbalsport. Het beroep steward komt tegenwoordig op meerdere manieren voor en niet alleen maar binnen de luchtvaartsector.

Competenties steward

De belangrijkste competenties van een steward zijn dienstbaarheid, het bieden van service en waakzaamheid, omdat een steward ook een beveiligingsmedewerker is. Verdere competenties zijn sterk afhankelijk van het specifieke beroep als steward omdat een luchtvaartmedewerker bijvoorbeeld andere werkzaamheden zal uitvoeren dan een steward die werkzaam is binnen de beveiligingsbranche. In het algemeen kan ook communicatie gezien worden als een belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn overzicht, flexibiliteit, analytisch, zelfstandigheid, anticiperen, samenwerken en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als steward

Het arbeidsmarktperspectief als steward is niet zomaar eenduidig aan te geven, omdat het beroep steward op verschillende manieren voorkomt. Het worden van een steward binnen de luchtvaartsector kan niet zomaar vergeleken worden met het worden van een steward binnen de beveiligingsbranche. De doorgroeimogelijkheden als steward zijn sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris steward

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden en het salaris, omdat het beroep steward verschillende beroepen kan betreffen in verschillende branches. Daarnaast is het zo dat lang niet alle stewards fulltime werkzaam zullen zijn. Een steward binnen de sportbranche is bijvoorbeeld alleen werkzaam als dat nodig is. Zie voor een salarisindicatie dan ook de meer specifieke beroepen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Steward

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Steward bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl