Steward

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Steward?

Steward is een algemene benaming voor vakmensen die een dienstverlenende functie uitoefenen, waarbinnen veiligheid een belangrijke rol speelt. Oorspronkelijk heeft het beroep steward betrekking op mannelijke luchtvaartdienstverleners, maar tegenwoordig komt het beroep steward op verschillende manieren voor. Het beroep steward is tegenwoordig dan ook breder dan alleen de luchtvaart, omdat een steward ook een beveiligingsmedewerker kan zijn. Een steward werkzaam binnen de beveiligingssector kan verantwoordelijk zijn voor dienstverlenende werkzaamheden waarbij ook de algemene veiligheid een belangrijke rol speelt, zoals het controleren van toegangskaarten tijdens evenementen of het uitvoeren van crowd control (voorkomen ongewenst groepsgedrag). In veel gevallen zal er een extra toevoeging gebruikt worden om precies aan te geven om, wat voor steward het gaat, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Omdat er tegenwoordig verschillende soorten stewards bestaan moet het beroep steward wel vrij algemeen gezien worden. Stewards kunnen dan ook verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden. In het algemeen is een steward wel verantwoordelijk voor dienstverlenende werkzaamheden waarbij veiligheid ook een belangrijke rol speelt. Het is niet zo dat een steward automatisch aangemerkt kan worden als beveiligingsmedewerker. Een steward kan ook alleen informatie verstrekken aan mensen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een steward, die verantwoordelijk is voor het verschaffen van informatie, zodat mensen op de juiste manier hun weg kunnen vinden. Dit soort werkzaamheden heeft in de kern niet te maken met beveiligingswerkzaamheden. Het bieden van informatie kan er indirect wel voor zorgen dat er geen ongewenste situaties plaatsvinden. De term steward komt vooral voor binnen het openbaar vervoer, de luchtvaarssector en tijdens sportevenementen.

Lees verder...


Mijnzzp.nl