Bedrijfsrechercheur

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Bedrijfsrechercheur?

Een bedrijfsrechercheur is een veiligheidsexpert die zich gespecialiseerd heeft in bedrijfsrecherche. Bedrijfsrecherche heeft betrekking op het onderzoeken van mogelijke fraude binnen bedrijven en andere strafbare aangelegenheden. In de meeste gevallen zal het gaan om interne fraude, zoals diefstal van geld, goederen of informatie. Ook ongeoorloofd ziekteverzuim kan onderzocht worden door een bedrijfsrechercheur. Naast het opsporen van fraude of diefstallen kan een bedrijfsrechercheur ingeschakeld worden door organisaties om te helpen met het nemen van preventieve maatregelen om fraude of diefstal te voorkomen. De meeste bedrijven of organisaties schakelen een bedrijfsrechercheur in zodra er een ernstig vermoeden is van criminele activiteiten, zoals het stelen van goederen of geld. Ook voor schending van concurrentiebeding kunnen bedrijven gebruikmaken van een bedrijfsrechercheur. Ondanks dat bedrijfsrechercheurs de benaming “rechercheur” mogen gebruiken hebben ze niet dezelfde opsporingsbevoegdheden als de recherche van de politie. Dat bedrijven gebruikmaken van gespecialiseerde bedrijfsrechercheurs komt doordat de politie niet zomaar alle zaken zal oppakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ongeoorloofd ziekteverzuim en misbruik met betrekking tot een concurrentiebeding. Dit soort zaken wordt in de meeste gevallen niet door de politie onderzocht. Uiteraard is het als bedrijfsrechercheur ook belangrijk om voldoende bewijsmateriaal te verzamelen, zodat werkgevers een eventuele gerechtelijke procedure kunnen beginnen tegen de betreffende persoon of personen. Bedrijfsdiefstallen of andere vormen van fraude zijn voor veel bedrijven en organisaties een probleem dat meestal niet makkelijk op te lossen is. Helaas komt het redelijk vaak voor dat intern personeel de diefstallen of fraude pleegt. Vooral winkels en andere soorten bedrijven binnen de detailhandel hebben redelijk vaak te maken met interne fraude, zoals diefstal van goederen of geld.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Bedrijfsrechercheur

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Bedrijfsrechercheur

Wat is het salaris en tarief van een Bedrijfsrechercheur? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Bedrijfsrechercheur in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bedrijfsrechercheur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bedrijfsrechercheur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl