Bedrijfsrechercheur

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Bedrijfsrechercheur?

Een bedrijfsrechercheur is gespecialiseerd in bedrijfsonderzoeken met betrekking tot mogelijke fraude en andere strafbare aangelegenheden. In de meeste gevallen zal het gaan om interne fraude, zoals diefstal van geld, goederen of informatie. Ook ongeoorloofd ziekteverzuim kan onderzocht worden door een bedrijfsrechercheur. Naast het opsporen van fraude of diefstallen kan een bedrijfsrechercheur ook ingeschakeld worden door organisaties om te helpen met preventie maatregelen om fraude en/of diefstal juist te voorkomen. De meeste bedrijven of organisaties schakelen een bedrijfsrechercheur in zodra er een ernstig vermoeden is van criminele activiteiten, zoals het stelen van goederen of geld. Ook voor mogelijke schendingen van een concurrentiebeding kunnen bedrijven gebruik maken van een bedrijfsrechercheur. Ondanks dat bedrijfsrechercheurs de benaming “rechercheur” mogen gebruiken hebben bedrijfsrechercheurs niet de dezelfde opsporingsbevoegdheden als de reguliere recherche van de politie. Dat bedrijven gebruik maken van gespecialiseerde bedrijfsrechercheurs komt doordat de politie niet alle zaken zomaar zal oppakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ongeoorloofd ziekteverzuim en misbruik met betrekking tot een concurrentiebeding. Dit soort zaken wordt niet door de reguliere politie onderzocht.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Bedrijfsrechercheur

Wat is het salaris en tarief van een Bedrijfsrechercheur? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Bedrijfsrechercheur in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl