Team Mijnzzp

Wat doet een Security Specialist (ICT)?

Een security specialist is een beveiligingsexpert binnen de ICT-sector, die verantwoordelijk is voor het beveiligen en beschermen van informatie. Het beroep security specialist is aan te merken als een belangrijk beroep, omdat veel bedrijven, instellingen en overheden te maken hebben met informatie die niet toegankelijk mag zijn voor onbevoegden. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een security specialist het beste omschrijven als het beschermen van computernetwerken en het beschermen van websites. Veel bedrijven werken met vertrouwelijke informatie, die voor buitenstaanders interessant is. Een security specialist zorgt er dan ook voor dat mogelijke aanvallen op een netwerk tegengegaan worden. Maar ook het voorkomen dat aanvallen plaats kunnen vinden is een belangrijke taak als security specialist. De ICT-beveiliging van organisaties heeft niet alleen te maken met mogelijke aanvallen van buitenaf. Ook het onbewust binnenhalen van virussen door werknemers kan een risico vormen voor organisaties. Over het algemeen is het dan ook zo dat een security specialist ook verantwoordelijk is voor het opstellen van een veiligheidsprotocol. Aan de hand van het veiligheidsprotocol kunnen werknemers zien wat ze kunnen doen om mogelijke problemen te voorkomen. Een mogelijke preventieve maatregel kan bijvoorbeeld zijn het blokkeren van bepaalde websites binnen het netwerk om problemen te voorkomen. Een security specialist is dus op een brede manier gespecialiseerd in cybersecurity. Cybersecurity moet gezien worden als een pakket van maatregelen dat ingezet kan worden om veiligheidsrisico's te voorkomen. Cybersecurity heeft over het algemeen betrekking op het beveiligen van netwerken, systemen en informatie binnen de organisatie. Daarnaast heeft cybersecurity betrekking op voorlichting, omdat goede voorlichting ernstige veiligheidsproblemen kunnen voorkomen.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Security Specialist (ICT)

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Security Specialist (ICT)

Wat is het salaris en tarief van een Security Specialist (ICT)? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Security Specialist (ICT) in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Aanverwante beroepen

Leden van Mijnzzp.nl met het beroep Security Specialist (ICT) zijn vaak ook:

Boekhoudprogramma vergelijken Security Specialist (ICT)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Security Specialist (ICT) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl