ICT servicedesk medewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een ICT-servicedesk medewerker is werkzaam bij de afdeling servicedesk van een bedrijf, organisatie of instelling. De servicedesk is een centrale afdeling die storingen aan computers oplost en de installatie van programma’s en applicaties uitvoert. Vooral binnen grote bedrijven en organisaties is de aanwezigheid van een ICT-servicedesk medewerker tegenwoordig belangrijk omdat er tegenwoordig bij vrijwel alle bedrijven en organisaties wordt gewerkt met diverse software programma’s. Het is belangrijk dat deze softwareprogramma’s niet falen. Wanneer dit wel het geval is wordt het uitvoeren van de werkzaamheden belemmerd. ICT heeft niet alleen betrekking op het online zijn van computers. Eigenlijk omvat ICT alles wat met computers te maken heeft zoals de modems, de firewalls, de applicaties, de routers, de bekabeling en de hardware. Een ICT-servicedesk medewerker zorgt voor een goede afhandeling van alle verzoeken en incidenten die binnenkomen bij de afdeling servicedesk en betrekking hebben op ICT. Een ICT-servicedesk medewerker is het eerste aanspreekpunt wanneer er storingen in de hard- of software optreden waarvan gebruik wordt gemaakt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Ook kan een ICT-servicedesk medewerker kleine reparaties aan computers en andere hardware apparatuur verrichten. Daarnaast is een ICT-servicedesk medewerker betrokken bij de installaties van applicaties, besturingsprogramma’s en software en regelt verhuizingen van computers en randapparatuur binnen het bedrijf of de organisatie. Afhankelijk van de organisatie of het bedrijf waarvoor de ICT-servicedesk medewerker werkzaam is, kan een ICT-servicedesk medewerker ook verantwoordelijk zijn voor het verhelpen van algemene softwarestoringen voor klanten.

Een ICT-servicedesk medewerker is dus het aanspreekpunt van een bedrijf, organisatie of instelling op het moment dat er storingen optreden in de hard- of software. Kleine reparaties aan soft- of hardware voert een ICT-servicedesk medewerker indien mogelijk zelf uit. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de ICT-servicedesk medewerker een beroep doen op een ICT-servicemonteur of op een systeembeheerder die eveneens werkzaam is voor het bedrijf, de organisatie of de instelling. In de meeste gevallen is een ICT-servicedesk medewerker technisch goed onderlegd. Als ICT-servicedesk medewerker zal je regelmatig te maken krijgen met vragen van collega’s die betrekking hebben op de soft- of hardware van het bedrijf, de instelling of de organisatie. Hierbij kun je denken aan het updaten van softwareprogramma’s, het vervangen van toetsenborden en monitoren, etc. Alle binnenkomende meldingen registreert een ICT-servicedesk medewerker. Indien mogelijk lost de servicedesk medewerker deze problemen zelf op. Wanneer dit niet kan zet de servicedesk medewerker de melding door naar een collega. Omdat ICT aan de dag van vandaag onmisbaar is, is het denkbaar dat bij grote bedrijven, instellingen of organisaties meerdere ICT-servicedesk medewerkers in dienst zijn.

Werken als ICT-servicedesk medewerker

Het werk van een ICT-servicedesk medewerker is gericht op het registreren en oplossen van meldingen die betrekking hebben op soft- of hardware. De afdeling servicedesk is vergelijkbaar met een helpdesk. Alleen bij een helpdesk worden er alleen problemen gemeld en opgelost door een andere afdeling binnen de organisatie. ICT-servicedesk medewerkers zorgen ervoor dat werknemers gebruik kunnen maken van de soft- en hardware voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Zoals al eerder omschreven is een ICT-servicedesk medewerker verantwoordelijk voor het registreren en indien mogelijk oplossen van meldingen die betrekking hebben op de software of de randapparatuur.

Een ICT-servicedesk medewerker kan aangemerkt worden als servicemonteur ICT als hij computerproblemen verhelpt. Zo kan een ICT-servicedesk medewerker software-updates doorvoeren en allerlei randapparatuur vervangen mocht dit nodig zijn. Wanneer dit het geval is, kan een ICT-servicedesk medewerker ook aangemerkt worden als computerhulp of computerreparateur. Wanneer een ICT-servicedesk medewerker applicaties of andere software programmeert, kan een ICT-servicedesk medewerker aangemerkt worden als programmeur. Daarnaast is een ICT-servicedesk medewerker ook verantwoordelijk voor het verhuizen van hardware en allerlei randapparatuur binnen een bedrijf, organisatie of instelling. Het beroep ICT-servicedesk medewerker kan in de praktijk verschillende vormen aannemen. Zo zal het ene bedrijf softwareproblemen enkel door een systeembeheerder op laten lossen. Terwijl het andere bedrijf deze problemen door een ICT-servicedesk medewerker op laat lossen.

Wat doet een ICT-servicedesk medewerker:

  • Het registreren en doorvoeren van soft- en hardware gerelateerde meldingen
  • Het beantwoorden van technische vragen
  • Het installeren van applicaties of andere softwareprogramma’s
  • Het uitvoeren van kleine reparaties aan hardware
  • Het informeren van medewerkers
  • Het verhelpen van technische problemen
  • Het installeren van computers en randapparatuur

Medewerker ICT:

Beroep servicedesk medewerker ICT:

Opleidingen tot ICT-servicedesk medewerker

Er zijn geen specifieke opleidingen tot ICT-servicedesk medewerker. Een ICT-servicedesk medewerker kan over verschillende geschikte ICT-opleidingen beschikken. Hierbij kun je denken aan de Mbo-opleiding applicatieontwikkeling op niveau vier of de Hbo-opleiding ICT. Over het algemeen zal een gerichte ICT-opleiding op Mbo-niveau voldoende zijn om te kunnen werken als ICT-servicedesk medewerker. Over welke opleiding een ICT-servicedesk medewerker precies moet beschikken kan per organisatie, bedrijf of instelling verschillen. Dit omdat een ICT-servicedesk medewerker te maken kan krijgen met verschillende werkzaamheden en verschillende softwaresystemen. Het is denkbaar dat een klantenservice medewerker genoeg kan hebben aan een interne cursus of opleiding om de werkzaamheden van een ICT-servicedesk medewerker uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding of cursus kunt volgen. Wanneer je de werkzaamheden van een ICT-servicedesk medewerker uitvoert als zelfstandig ondernemer is het belangrijk dat je voldoende kennis van administratie en boekhouding hebt.

Bedrijven waar een ICT-servicedesk medewerker werkzaam kan zijn

Een ICT-servicedesk medewerker kan in principe bij alle bedrijven, organisaties of instellingen werkzaam zijn die met ICT te maken hebben. Wel zullen hoofdzakelijk de grotere bedrijven, organisaties en instellingen enkel een ICT-servicedesk medewerker in dienst hebben. Een ICT-servicedesk medewerker kan dan ook werkzaam zijn binnen diverse branches. Hierbij kun je denken aan de overheid zoals de politie en de belastingdienst. Maar een ICT-servicedesk medewerker kan ook werkzaam zijn bij winkels, kantoren en expediteurs. Ook is het denkbaar dat een ICT-servicedesk medewerker werkzaam is bij een bank. Dit omdat er bij banken ook vaak gebruikgemaakt wordt van software en computers. Daarnaast kan een ICT-servicedesk medewerker ook werkzaam zijn als storingsmonteur of als servicemonteur ICT. Dit omdat een ICT-servicedesk zorgt voor alle binnenkomende verzoeken en meldingen met betrekking tot soft- en hardware. Bovendien is het denkbaar dat een ICT-servicedesk medewerker werkzaam is als ondernemer en werkt op projectbasis en wordt ingehuurd door een organisatie, bedrijf of instelling.

Competenties ICT-servicedesk medewerker

De belangrijkste competentie van een ICT-servicedesk medewerker is de algemene vakinhoudelijke kennis van ICT. Daarnaast is communicatie een belangrijke competentie. Dit omdat een ICT-servicedesk medewerker veel te maken krijg met allerlei verschillende medewerkers, managers en leidinggevenden die technische vragen hebben. Een ICT-servicedesk medewerker heeft veel met techniek te maken, hierdoor moet een ICT-servicedesk medewerker ook gezien kunnen worden als technicus en monteur. Daarnaast is bijscholing van belang voor een ICT-servicedesk medewerker. Dit omdat er op ICT-gebied continu allerlei ontwikkelingen zijn waarvan de ICT-servicedesk medewerker op de hoogte moet blijven. Een andere belangrijke competentie van een ICT-servicedesk medewerker is stressbestendigheid. Dit omdat computersystemen niet altijd optimaal functioneren waardoor er veel medewerkers met vragen bij de ICT-servicedesk medewerker terechtkomen. Ook is het belangrijk dat een ICT-servicedesk medewerker oplossingsgericht is. Dit omdat een ICT-servicedesk medewerker snel moet in kunnen spelen op vragen en meldingen van medewerkers. Algemene andere belangrijke woorden zijn waakzaamheid, plannen, testen, service, controleren, flexibiliteit, monitoren en samenwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ICT-servicedesk medewerker

Het arbeidsmarktperspectief van een ICT-servicedesk medewerker is over het algemeen goed te noemen, mits je over de juiste kennis en opleidingen beschikt. Een ICT-servicedesk medewerker kan aan de dag van vandaag eigenlijk overal werkzaam zijn. Dit omdat er eigenlijk geen bedrijven, organisaties en instellingen meer zijn die zonder computernetwerken en computersoftware werken. Wel zullen met name grote bedrijven, organisaties en instellingen een ICT-servicedesk medewerker in dienst hebben. De doorgroeimogelijkheden van een ICT-servicedesk medewerker zijn niet zomaar aan te geven. Dit omdat de werkzaamheden van een ICT-servicedesk medewerker per bedrijf kunnen verschillen. Wanneer er doorgroeimogelijkheden zijn voor een ICT-servicedesk medewerker moeten deze gezien worden in het bekleden van een hogere functie zoals teamleider of projectleider. Ook kan een ICT-servicedesk medewerker ervoor kiezen om ondernemer te worden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris ICT-servicedesk medewerker

Voor een ICT-servicedesk medewerker zijn niet zomaar specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven. Dit omdat een ICT-servicedesk medewerker werkzaam kan zijn binnen diverse branches en dus kan vallen onder verschillende cao’s. Het salaris van een ICT-servicedesk medewerker in loondienst zal meestal tussen de € 2000,- en de € 3000,- bruto per maand liggen, afhankelijk van opleiding, verantwoordelijkheden, werkervaring en leeftijd. Een hoger salaris is zeker denkbaar.

Boekhoudsoftware vergelijken voor ICT servicedesk medewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als ICT servicedesk medewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl