Rioolbeheerder

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Rioolbeheerder?

Een rioolbeheerder is een medewerker die verantwoordelijk is voor rioolbeheer. Andere benamingen voor rioolbeheerder kunnen ook zijn beleidsmedewerker water en riolering of adviseur water en riolering. Rioleringen vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeentes en worden in de meeste gevallen beheerd door een ambtenaar of extern bedrijf namens een gemeente. Het is voor gemeentes belangrijk om gebruik te maken van rioolbeheerders, omdat rioleringen een belangrijk onderdeel uitmaken van de infrastructuur. Verouderde of kapotte rioleringen kunnen veel overlast veroorzaken, zoals door verstoppingen en verzakkingen. De werkzaamheden van een rioolbeheerder zijn breed en hebben niet alleen te maken met bestaande rioleringen. Denk bijvoorbeeld ook aan het opstellen van richtlijnen, aan verduurzamingsprojecten, stedelijk waterbeheer, nieuwbouwprojecten, renovatieprojecten en aan werkzaamheden met betrekking tot grondwater. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een rioolbeheerder het beste omschrijven als het beheren en aanleggen van rioleringen. Afhankelijk van de specifieke functieomschrijving kan een rioolbeheerder ook verantwoordelijk zijn voor watermanagement, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Het is niet zo dat alleen beleidsmedewerkers aangemerkt kunnen worden als rioolbeheerder, omdat er ook civiele bedrijven zijn, die zich richten op rioolbeheer. Een beleidsmedewerker water en riolering is over het algemeen verantwoordelijk voor andere werkzaamheden, zoals het opstellen van begrotingen, het maken van onderhoudsramingen en het controleren van uitvoerende bedrijven. Vanzelfsprekend heeft een rioolbeheerder in de meeste gevallen ook te maken met andere civiele werkzaamheden, die samenvallen bij het vernieuwen van de riolering. Denk bijvoorbeeld aan het opnieuw inrichten van straten en aan het bouwen van zuiveringskringen. Het beroep rioolbeheerder moet niet onderschat worden, omdat de meeste gemeentes iedere dag druk zijn met rioleringsbeheer.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Rioolbeheerder

Wat is het salaris en tarief van een Rioolbeheerder? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Rioolbeheerder in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl