Beleidsmedewerker

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Beleidsmedewerker?

Een beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor het bedenken en uitwerken van nieuw beleid binnen een specifiek vakgebied. De verantwoordelijkheid kan geheel of deels gedragen worden. Een beleidsmedewerker houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling en uitzetten van nieuw beleid, maar houdt daar ook toezicht op. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid om het bedachte en uitgezette beleid te evalueren. Het beleid kan zich op allerlei vakgebieden voordoen, maar is vooral het terrein waarbinnen het bedrijf of de organisatie opereert. Denk daarbij aan een beleid op het gebied van financiën of aan sport net als aan onderwijs, gezondheid of economie. Het beleid dat een beleidsmedewerker ontwikkelt, heeft betrekking op het formuleren van doelen, inzet van middelen en planning. Er is op het gebied van beleid een onderscheid te maken tussen verschillende doelstellingen. Het kan bijvoorbeeld een doel zijn om het aantal rokers terug te dringen met een bepaald percentage in een bepaalde periode. Dat is een einddoel, maar een tussendoel is dan bijvoorbeeld een deel van dat percentage halverwege de periode te behalen. Een ander doel is daarbij weer om de zorgkosten terug te dringen die gepaard gaan met het roken. Een beleidsmedewerker kan zich echter ook op kleinere schaal bezighouden met het ontwikkelen van beleid. Doorgaans ligt de focus echter wel op het voorzien in oplossingen van maatschappelijke vraagstukken. Een beleidsmedewerker verricht dan ook onderzoek, raadpleegt informatie en schrijft beleid uit. Een beleidsmedewerker neemt doorgaans niet zelf besluiten, maar bedenkt en voert beleid in opdracht uit. Het is ook mogelijk dat een beleidsmedewerker voor de organisatie, het bedrijf of de eigen afdeling als woordvoerder optreedt of advies geeft.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Beleidsmedewerker

Wat is het salaris en tarief van een Beleidsmedewerker? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Beleidsmedewerker in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Beleidsmedewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Beleidsmedewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl