Stedenbouwkundige

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Stedenbouwkundige?

Een stedenbouwkundige is een gespecialiseerde architect die onderzoek uitvoert naar mogelijke ontwikkelingen binnen stedelijk gebied met betrekking tot nieuwbouwlocaties en/of herontwikkelingslocaties. Een stedenbouwkundige is over het algemeen werkzaam voor een stedenbouwkundig ontwerpbureau of voor de overheid. Het beroep stedenbouwkundige heeft nauwe raakvlakken met de architectuur, maar de beroepen kennen wel inhoudelijke verschillen. Een stedenbouwkundige onderzoekt waar en hoe mogelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Het betreft dan meestal grote projecten, zoals mogelijke nieuwe woonwijken of het opnieuw inrichten van een bestaand deel van een stadswijk. Als stedenbouwkundige kijk je niet alleen naar bebouwing maar naar alle belangrijke punten, zoals mogelijke parken en andere infrastructuur. Als stedenbouwkundige heb je te maken met architectuur, verkeerskunde, landschapsarchitectuur en planologie. Het beroep stedenbouwkundige is een beschermd beroep en stedenbouwkundigen moeten dan ook ingeschreven staan in het architectenregister, afhankelijk van de soort stedenbouwkundige. Het beroep stedenbouwkundige komt namelijk ook voor op Hbo-niveau. In dat geval spreekt men ook wel van een stedenbouwkundig ontwerper. Een stedenbouwkundig ontwerper kan niet zomaar gezien worden als een stedenbouwkundige; het zijn verschillende beroepen. Een stedenbouwkundige en stedenbouwkundig ontwerper zijn wel beide verantwoordelijk voor het inrichten van nieuw en/of bestaand stedelijk gebied. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een stedenbouwkundige het beste omschrijven als het ontwerpen en uitwerken van nieuwe inrichtingen van stedelijke gebieden.

Lees verder...

Opleiding tot Stedenbouwkundige

Welke opleiding is nodig om Stedenbouwkundige te worden? Op welk niveau en bij welke school of universiteit word je opgeleid tot Stedenbouwkundige? Op Mijnzzp.nl vind je bij alle beroepen informatie over opleidingen.

Opleiding informatie...

Salaris en tarief van een Stedenbouwkundige

Wat is het salaris en tarief van een Stedenbouwkundige? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Stedenbouwkundige in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl