Stedenbouwkundige

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Stedenbouwkundige?

Een stedenbouwkundige is een specialist die onderzoek uitvoert naar mogelijke ontwikkelingen binnen stedelijk gebied met betrekking tot nieuwbouw of herontwikkeling. Een stedenbouwkundige is over het algemeen werkzaam voor een stedenbouwkundig ontwerpbureau of is werkzaam voor de overheid. Het beroep stedenbouwkundige heeft nauwe raakvlakken met de architectuur, maar de beroepen kennen wel inhoudelijke verschillen. De stedenbouwkundige onderzoekt waar en hoe mogelijke ontwikkelingen kunnen plaats vinden. Het betreft dan meestal grote projecten zoals mogelijke nieuwe woonwijken of het opnieuw inrichten van een bestaand deel van een stadswijk. Als stedenbouwkundige kijk je niet alleen naar bebouwing maar naar alle belangrijke punten, zoals mogelijke parken en andere infrastructuur. Als stedenbouwkundige heb je te maken met architectuur, verkeerskunde, landschapsarchitectuur en planologie. Het beroep stedenbouwkundige is een beschermd beroep en stedenbouwkundigen moeten dan ook ingeschreven staan in het architectenregister.

Lees verder...

Opleiding tot Stedenbouwkundige

Welke opleiding is nodig om Stedenbouwkundige te worden? Op welk niveau en bij welke school of universiteit word je opgeleid tot Stedenbouwkundige? Op Mijnzzp.nl vind je bij alle beroepen informatie over opleidingen.

Opleiding informatie...

Salaris en tarief van een Stedenbouwkundige

Wat is het salaris en tarief van een Stedenbouwkundige? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Stedenbouwkundige in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl