Pedagogisch medewerker

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Pedagogisch medewerker?

Pedagogisch medewerker is een algemene benaming voor zorgprofessionals die met kinderen en jongeren werken in de leeftijd van nul tot achttien jaar. Als pedagogisch medewerker bestaan er diverse specialisaties, zoals pedagogisch medewerker kinderopvang, pedagogisch medewerker opvoedingsondersteuning en de specialisatie pedagogisch medewerker ziekenhuizen. Als een pedagogisch medewerker werkt met kinderen, die ontwikkelingsproblemen hebben of andere achterstanden, spreekt men ook wel van een gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Een pedagogisch medewerker is dus gespecialiseerd in sociaal pedagogisch werk (SPW), dat een studierichting betreft op middelbaar beroepsonderwijs. Als pedagogisch medewerker werk je dus met kinderen en jongeren, dat betrekking kan hebben op verschillende werkzaamheden, zoals de kinderopvang, welzijnswerk of als activiteitenbegeleider binnen zorginstellingen. Binnen een zorginstelling zal een pedagogisch medewerker meestal te maken krijgen met bijzondere woonvormen, zoals woongroepen gericht op gehandicapten. Het beroep pedagogisch medewerker moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat er diverse specialisaties bestaan als pedagogisch medewerker. In alle gevallen is een pedagogisch medewerker wel verantwoordelijk voor het begeleiden, verzorgen en bijstaan van kinderen en/of jongeren. Dit kan uiteraard wel betrekking hebben op kinderen en/of jongeren, die te maken kunnen hebben met verschillende problemen. Denk bijvoorbeeld aan sociale problemen, psychische problemen, psychologische problemen of aan economische problemen. Als pedagogisch medewerker werk je over het algemeen met vastgestelde zorgplannen of behandelplannen. Deze zorgplannen of behandelplannen zijn meestal opgesteld door pedagogen, orthopedagogen of door medisch specialisten. Het is niet zo dat pedagogisch medewerkers alleen te maken hebben met kinderen en jongeren die problemen ondervinden.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Pedagogisch medewerker

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Pedagogisch medewerker

Wat is het salaris en tarief van een Pedagogisch medewerker? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Pedagogisch medewerker in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl