Pedagogisch medewerker

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Pedagogisch medewerker?

Pedagogisch medewerker is een algemene benaming voor vaklieden die met kinderen en jongeren werken in de leeftijd van nul tot achttien jaar. Als pedagogisch medewerker bestaan er diverse specialisaties zoals pedagogisch medewerker kinderopvang, pedagogisch medewerker opvoedingsondersteuning en de specialisatie pedagogisch medewerker ziekenhuizen. Wanneer een pedagogisch medewerker werkt met kinderen die ontwikkelingsproblemen hebben of andere achterstanden spreekt men ook wel weer van een gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Een pedagogisch medewerker is dus gespecialiseerd in Sociaal Pedagogisch Werk (SPW), dat een studierichting betreft op middelbaar beroepsonderwijs niveau. Als pedagogisch medewerker werk je dus met kinderen en jongeren, dat betrekking kan hebben op verschillende soorten werkzaamheden zoals binnen de kinderopvang, binnen het welzijnswerk of als activiteitenbegeleider binnen zorginstellingen. Binnen een zorginstelling zal een pedagogisch medewerker meestal te maken krijgen met bijzondere woonvormen zoals bijvoorbeeld gehandicapten. Het beroep pedagogisch medewerker moet dus vrij algemeen gezien worden omdat er diverse specialisaties bestaan als  pedagogisch medewerker.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Pedagogisch medewerker

Wat is het salaris en tarief van een Pedagogisch medewerker? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Pedagogisch medewerker in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl