Floormanager

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep floormanager
Wat doet een floormanager
Baan als floormanager
Taken als floormanager:
Floormanager in de horeca
Film: werken als floormanager:
Opleidingen tot floormanager
Bedrijven waar een floormanager werkzaam kan zijn
Competenties floormanager
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als floormanager
Arbeidsvoorwaarden en salaris floormanager
Eigen bedrijf starten als Floormanager
Boekhoudprogramma vergelijken Floormanager

Beroep floormanager

Een floormanager is verantwoordelijk voor de aansturing van medewerkers op de werkvloer. Doorgaans is deze functie van toepassing in branches als de horeca, net als in de retailsector en in de hospitality industrie. Deze laatstgenoemde industrie kent een breed karakter en daarin zijn diverse soorten bedrijven te onderscheiden. Zo heeft hospitality onder meer betrekking op vakantieparken net als op casino’s en speelhallen, maar ook op wellnesscentra en op cruiseschepen. Een floormanager zorgt niet alleen voor de aansturing van medewerkers, maar is ook verantwoordelijk voor commerciële resultaten. Bijvoorbeeld als het gaat om de omzet net als om bijverkoop en om marge. Een andere taak van de floormanager heeft betrekking op de logistieke planning, zoals ten aanzien van de goederenverwerking op de werkvloer. Ook de vertaling van het bedrijfsconcept op de werkvloer kan onder de taken vallen. Dat geldt eveneens voor de uitstraling instore van bijvoorbeeld winkels. Een van de doelen van de functie is om ervoor te zorgen dat alles op de werkvloer op rolletjes verloopt. Zo is een floormanager voor de dagelijkse gang van zaken verantwoordelijk. De functie brengt eveneens met zich om als vraagbaak voor medewerkers te dienen. Daarin heeft een floormanager een belangrijke rol als het om antwoorden en probleemoplossingen gaat. Verder treedt een floormanager op als ambassadeur van het bedrijf. Er zijn verschillende praktische werkzaamheden om uit te voeren. Denk daarbij aan samenstellen van roosters of aan het opmaken van de kas aan het einde van een werkdag. Het betreft dan ook een veelzijdige functie met een grote mate van verantwoordelijkheid. Doorgaans rapporteert een floormanager aan het hoger management over de voortgang en behaalde resultaten.

Wat doet een floormanager

Een floormanager is dus de leidinggevende van een bepaalde afdeling in een bedrijf of organisatie en stuurt afhankelijk van de branche verschillende medewerkers aan. Denk daarbij onder meer aan bedienend medewerkers als cruiseschip medewerkers. Of aan croupiers van een roulettetafel in een casino. Ook het aansturen van baliemedewerkers is een optie en van de branche afhankelijk, zoals dat ook geldt voor het aansturen van garderobemedewerkers, facilitair medewerkers en verkoopmedewerkers in een winkel. Het is als floormanager onafhankelijk van de branche van belang om over een helicopterview te beschikken. Op deze manier is het mogelijk om in een vroeg stadium problemen te signaleren en naar een oplossing te zoeken. Voor wat betreft de praktische uitvoering van taken geldt dat het maken van personeelsroosters daar onderdeel van is, net als budgetbeheer. Er doen zich situaties voor, waarin er opeens een probleem is als meerdere ingeplande medewerkers ziek zijn. In dat geval is het belangrijk als floormanager om daar een efficiënte oplossing voor te vinden. Ook het voorzien van een inwerktraject en opleiding voor nieuwe medewerkers kan onder de verantwoordelijkheid van een floormanager vallen. Verder hoort het bij de functie om werkoverleg te houden en voor te zitten met het team dat wordt aangestuurd. Het kan ook nog een van de taken zijn om met medewerkers beoordelingsgesprekken te voeren. Een algemene taak is het om initiatieven te ontplooien om de bedrijfsvoering verder te verbeteren en naar een hoger plan te tillen.

Baan als floormanager

Een baan als floormanager is een functie als manager, maar dan specifiek van een bepaalde afdeling. Doorgaans werk je nog onder de verantwoordelijkheid van een manager op een hoger niveau. In een wellnesscentrum is het bijvoorbeeld mogelijk om als floormanager werkzaam te zijn en verantwoording aflegt aan een spa manager. In een winkel waar alles om de verkoopcijfers draait, legt een floormanager verantwoording af aan een sales manager. Zo zijn er ook hogere managementfuncties in een andere vorm, zoals in de functie van hospitality manager. Een baan als floormanager brengt ook met zich mee dat je als het ware als gastheer optreedt. Denk maar aan een casino waar je als floormanager te maken krijgt met bezoekers die op professionele en vriendelijke wijze ontvangen willen worden.

Taken als floormanager:

 • Team aansturen.
 • Werkroosters maken.
 • Als vraagbaak fungeren.
 • Problemen signaleren.
 • Problemen oplossen.
 • Team motiveren.
 • Innovaties doorvoeren.
 • Beoordelingsgesprekken voeren.
 • Inwerktraject verzorgen.
 • Bedrijfsvoering verbeteren.
 • Hoog verkoopresultaat nastreven.
 • Rapporteren aan hoger management.

Floormanager in de horeca

Het beroep floormanager komt ook veel voor binnen de horeca. Een floormanager horeca is verantwoordelijk voor het efficiënt en effectief laten verlopen van de dagelijkse operationele activiteiten in een horecagelegenheid. Deze functie is gericht op het beheer en de coördinatie van het personeel op de vloer, zoals bedienend personeel, bartenders en hosts/hostessen. Een floormanager horeca heeft diverse taken en verantwoordelijkheden, waaronder:

 • Leidinggeven en coördineren: De floormanager is verantwoordelijk voor het aansturen en coördineren van het personeel op de vloer. Dit omvat het toewijzen van taken, het opstellen van werkroosters, het zorgen voor een goede bezetting en het motiveren van het team om optimale service te bieden aan gasten.
 • Gastenservice: De floormanager zorgt ervoor dat de gasten een uitstekende service ervaren. Ze zijn het aanspreekpunt voor vragen, klachten en opmerkingen van gasten en zorgen ervoor dat deze op een professionele en klantgerichte manier worden afgehandeld.
 • Kwaliteitscontrole: De floormanager houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening en zorgt ervoor dat de horecagelegenheid voldoet aan de gestelde normen en richtlijnen op het gebied van hygiëne, veiligheid en gastvrijheid. Ze voeren regelmatig controles uit en nemen indien nodig corrigerende maatregelen.
 • Probleemoplossing: In het geval van onvoorziene omstandigheden, conflicten of operationele uitdagingen, is de floormanager verantwoordelijk voor het snel en effectief oplossen van problemen. Ze nemen beslissingen en handelen proactief om de dagelijkse gang van zaken soepel te laten verlopen.
 • Samenwerking: De floormanager werkt nauw samen met andere afdelingen binnen de horecagelegenheid, zoals de keuken, de bar en het managementteam. Ze communiceren en overleggen regelmatig om ervoor te zorgen dat alle aspecten van de bedrijfsvoering goed op elkaar zijn afgestemd.

Film: werken als floormanager:

Opleidingen tot floormanager

Er is in veel gevallen geen specifieke opleiding nodig, maar een bepaald opleidingsniveau heeft doorgaans wel de voorkeur. Bijvoorbeeld mbo-niveau of hbo-niveau. Ervaring speelt vaak een belangrijke rol om als floormanager aan de slag te gaan. Dat verschilt overigens wel weer per werkgever. Er zijn verder een aantal opleidingen die als basis kunnen dienen om de functie uit te oefenen. Denk daarbij een geschikte opleiding als hbo-vrijetijdsmanagement of aan een opleiding tot regiomanager. Binnen de uiteenlopende branches kunnen overigens weer andere opleiding van toepassing zijn. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een floormanager werkzaam kan zijn

Er zijn veel branches waarin floormanagers actief zijn en er dus ook sprake van een divers karakter als het om bedrijven gaat. Het zijn vaak wel organisaties die in rechtstreeks contact staan met bezoekers. Daarom valt er ook te denken aan hotels net als aan vakantieparken, cruiseschepen, wellnesscentra en casino’s. Binnen de retail valt er onder meer te denken aan grote bouwmarkten, tuincentra en warenhuizen waar een floormanager verantwoordelijk is voor het aansturen van de verkoopmedewerkers. Ook binnen fastfoodketens komt de functie floormanager voor. Er is ook een tegenhanger van dit beroep en dat kan bijvoorbeeld de functie afdelingsmanager zijn. Dan is er eerder sprake van het aansturen van een team van medewerkers op kantoor, zoals van een bank of verzekeringsmaatschappij.

Competenties floormanager

Een floormanager dient over managementvaardigheden te beschikken en een gastvrije opstelling te hebben. Goede communicatieve vaardigheden en een representatief voorkomen zijn daarvoor belangrijk. Ook vaardigheden als leidinggeven en een proactieve houding zijn voor een floormanager van belang. Dat geldt eveneens voor controlerende, signalerende en inspecterende vaardigheden. In verband met het aansturen van medewerkers geldt uiteraard dat goed kunnen plannen en organiseren daarvoor essentieel zijn. Denk maar aan het opstellen van een werkrooster. Gelet op de verantwoordelijke taken is het eveneens belangrijk om stressbestendig te zijn en daarbij komende motiverende eigenschappen eveneens van pas. Het is belangrijk om een team te enthousiasmeren, want dat komt de resultaten ten goede. Als laatste is het ook belangrijk om kwaliteitsbewaking te benoemen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als floormanager

Een floormanager vervult in veel branches een belangrijke rol. Het ziet er niet naar uit dat deze rol op korte termijn komt te vervallen. Het is dan ook zo dat het arbeidsmarktperspectief gunstig te noemen is. Indien er wensen zijn om door te groeien vanuit de functie van floormanager dan is er een mogelijkheid om een hoger managementfunctie na te streven of filiaalmanager te worden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris floormanager

Het salaris van een floormanager ligt doorgaans tussen de range van 2.600 euro en 3.200 euro bruto per maand. In bepaalde situaties valt het bedrag hoger uit, zoals indien er sprake is van extra veel verantwoordelijkheid. De ervaring en opleidingsniveau speelt eveneens als het om het salarisniveau gaat. De overige arbeidsvoorwaarden zijn onder meer van de branche en eventuele cao afhankelijk.

Eigen bedrijf starten als Floormanager

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Floormanager, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Floormanager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Floormanager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Floormanager.

Mijnzzp.nl