Audicien

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Audicien?

Een audicien is een gehoorkundige die zich gespecialiseerd heeft in het uitvoeren van gehoormetingen en het leveren van hoortoestellen en andere audiologische apparatuur, die slechthorenden kan helpen. Naast hoortoestellen bestaan er tegenwoordig andere hulpmiddelen voor slechthorenden, zoals speciale hoorbrillen en telefoons. Als audicien werk je niet alleen in de winkel maar ook in de werkplaats en in de meetruimte. Er bestaan tegenwoordig veel verschillende hoortoestellen, die ook steeds kleiner worden. Omdat moderne hoortoestellen veel gebruikmaken van software zal je als audicien ook veel met de computer werken. Hoortoestellen hebben soms onderhoud nodig en hiervoor komen klanten bij een audicien. Het is dus niet zo dat de werkzaamheden van een audicien alleen bestaan uit het verkopen van hoortoestellen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een audicien het beste omschrijven als het aanmeten en leveren van de juiste audiologische apparatuur. Audiologie is een geneeskundig specialisme dat zich onder andere bezighoudt met het meten en corrigeren van de gehoorfunctie, inclusief het evenwicht. De werkzaamheden van een audicien zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat veel mensen vroeg of laat te maken krijgen met verminderde gehoorfunctie, waardoor uiteindelijk problemen kunnen ontstaan. Het is de audicien, die op de juiste manier kan bepalen of en in welke mate er sprake is van verminderde gehoorfunctie. Als audicien krijg je niet alleen te maken met oudere personen, maar juist ook met jonge kinderen als er een vermoeden is van gehoorstoornis. Als audicien heb je vooral een grote adviserende rol op het gebied van het beter horen. Zoals eerder omschreven beschikken audiciens tegenwoordig over veel audiologische oplossingen om mensen te kunnen helpen met hun gehoor. Ook het geven van voorlichting is een belangrijke rol als audicien. Andere werkzaamheden zijn het oplossen van klachten, het maken van oorafdrukken en het uitvoeren van kleine reparaties.

Lees verder...

Opleiding tot Audicien

Welke opleiding is nodig om Audicien te worden? Op welk niveau en bij welke school of universiteit word je opgeleid tot Audicien? Op Mijnzzp.nl vind je bij alle beroepen informatie over opleidingen.

Opleiding informatie...

Salaris en tarief van een Audicien

Wat is het salaris en tarief van een Audicien? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Audicien in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Audicien

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Audicien bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl