Opleiding tot Logopedist

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauHbo-niveau logopedie
VooropleidingAudicien (Mbo 4)
VooropleidingHavo of Vwo
OpleidingVind de opleiding die bij jou past

Hbo-opleiding Logopedie

Het eerste jaar van de Hbo-opleiding logopedie moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je bekend gemaakt wordt met het vakgebied logopedie en alle taken leert kennen als logopedist. Binnen deze Hbo-opleiding zal je alleen stage lopen aan het einde van de opleiding en niet in het eerste leerjaar, zoals dit bij veel andere hbo-opleidingen wel het geval is. Binnen de opleiding logopedie is er niet alleen aandacht voor het onderzoeken, begeleiden of behandelen van cliënten maar is er ook aandacht voor je eigen spreekvaardigheid en stemgebruik. Als logopedist krijg je overigens niet alleen met kinderen te maken maar ook met baby's, peuters, kleuters, volwassenen en ouderen die een communicatie- en/of slikprobleem hebben. Tijdens de opleiding logopedie krijg je vakken als hoorcolleges, stem en gehoor, menskunde, stemstoornissen, taalontwikkelingsstoornissen, taalkunde, geluidsleer, communicatie, pedagogiek, psychologie en neurologie. Vanaf het tweede leerjaar zal de hoofdfase van de opleiding beginnen, die een verdere verbreding qua leerstof zal kennen en verdiept ingaat op de eerdere leerstof.

Een belangrijk onderwerp binnen de hoofdfase van de opleiding is het vergroten van de therapeutische vaardigheden als logopedist. Aan het einde van het derde leerjaar zal je voor de eerste stage gaan lopen, ongeveer twee keer drie maanden, zodat je met echte cliënten te maken krijgt. Tijdens de stageperiode zal je over het algemeen de hele week werken en maak je opdrachten voor school. Wanneer de stageperiode is afgelopen moet je een minor kiezen binnen de opleiding. Een minor kan gezien worden als een specialistenopleiding, die voor een belangrijk deel zal bepalen wat je in de toekomst precies gaat doen als logopedist. De opleiding logopedie sluit je natuurlijk af met een afstudeeropdracht.

Opleidingsduur en niveau Logopedie

De Hbo-opleiding logopedie zal over het algemeen vier jaar in beslag nemen. De Hbo-opleiding logopedie is onder de Hbo-opleidingen geen bijzondere zware opleiding te noemen.

Vervolgopleidingen Logopedie

Na de Hbo-opleiding logopedie is het nog mogelijk om door te leren voor een master-opleiding. Een master-opleiding zal over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag nemen. Het is mogelijk om een master-opleiding te volgen op Hbo-niveau, of er kan gekozen worden voor een universitaire opleiding. Na het afronden van een Hbo-opleiding is het binnen Nederland altijd mogelijk om minimaal één mastersopleiding te volgen.

Vooropleiding Logopedie

De meeste hogescholen verwachten minimaal een Mbo-diploma niveau vier of een havo- of vwo-diploma voordat je toegelaten zal worden tot de Hbo-opleiding logopedie. De meeste scholen zullen eerst een toelatingstoets afnemen, die meestal bestaat uit luistervaardigheden, gehoor, stemkwaliteit en stemopvang. Deze toelatingstoets is erg belangrijk, omdat je stem en gehoor als logopedist goed moeten zijn.

Mijnzzp.nl