Thuiszorgmedewerker

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Thuiszorgmedewerker?

Een thuiszorgmedewerker is verantwoordelijk voor het bieden van hulp en het bevorderen van de zelfredzaamheid van zorgdragers. Een thuiszorgmedewerker is geen wijkverpleegkundige, maar kan wel helpen bij het klaarzetten of aangeven van medicatie of bijvoorbeeld helpen met het aan- en uitkleden. Een thuiszorgmedewerker is dan ook verantwoordelijk voor verschillende ondersteunende werkzaamheden, zodat zorgdragers geholpen worden in hun zelfredzaamheid. Een thuiszorgmedewerker werkt voor hulpbehoevende mensen, zoals zieke mensen, oudere mensen en mensen met een beperking. Ook het maken van een simpel praatje en het geven van adviezen behoort tot het takenpakket van een thuiszorgmedewerker. Een thuiszorgmedewerker werkt over het algemeen met een zorgleef-plan, waarbinnen precies is opgenomen welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden bij de cliënt. De werkzaamheden van een thuiszorgmedewerker behoren toe tot de zogenaamde extramurale gezondheidszorg. Extramurale gezondheidszorg heeft betrekking op het bieden van intensieve thuiszorg. Met andere woorden heeft een thuiszorgmedewerker te maken met cliënten die extra zorg nodig hebben, maar niet in een instelling, zoals in een verzorgingshuis, verblijven. Het is dus onder andere dankzij de thuiszorgmedewerkers dat cliënten thuis kunnen blijven wonen en zelfstandig kunnen blijven. Ook algemene huishoudelijke taken behoren tot de werkzaamheden van een thuiszorgmedewerker. Denk bijvoorbeeld aan schoonmaakwerkzaamheden, wassen, strijken, koken en aan het doen van boodschappen. Andere werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het signaleren van problemen, het informeren van familie of zorgprofessionals en het sociaal ondersteunen van cliënten. Binnen de thuiszorg bestaat er wel een belangrijk verschil tussen verzorging en verpleging. Een thuiszorgmedewerker kan dus verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Thuiszorgmedewerker

Wat is het salaris en tarief van een Thuiszorgmedewerker? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Thuiszorgmedewerker in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Thuiszorgmedewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Thuiszorgmedewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl