Innovatiemanager

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Innovatiemanager?

Een innovatiemanager is verantwoordelijk voor het opstarten en begeleiden van innovatieprojecten. Innovatie kan in het kort het beste omschreven worden als vernieuwing van bepaalde processen of diensten binnen een organisatie. Met andere woorden is een innovatiemanager verantwoordelijk voor het uitwerken en begeleiden van nieuwe ideeën, waardoor de organisatie innovatiever zal worden. Innovatie is een ruim begrip, omdat eigenlijk alle verbeteringen aangemerkt kunnen worden als innovatie. Een innovatiemanager is dan ook verantwoordelijk voor innovatieprocessen. Innovatieprocessen omvatten het geheel aan handelingen gericht op vernieuwing van bijvoorbeeld producten, diensten, productieprocessen of een combinatie hiervan. Het uitwerken van innovatieprocessen noemt men ook wel innovatiediffusie. Innovatiediffusie heeft weer betrekking op alle stappen binnen innovatieprocessen zoals het primaire stadium, het diffusie stadium, het condensatie stadium en de eindfase. Omdat innovatieprocessen in veel gevallen door elkaar heen zullen lopen spreekt men ook wel eens van innovatiegolven. Innovatie heeft niet alleen betrekking op technische verbeteringen. Ook andere verbeteringen kunnen gezien worden als innovatie, zoals het verbeteren van het management of het verder verbeteren van de dienstverlening van organisaties. Het beroep innovatiemanager moet dan ook vrij algemeen gezien worden, omdat innovatie binnen uiteenlopende soorten bedrijven, organisaties en instellingen van toepassing kan zijn op verschillende manieren. Over het algemeen zal een innovatiemanager op een brede manier betrokken zijn bij innovatieprocessen, waarbij creativiteit en inspiratie belangrijke woorden zijn. Ook het stimuleren om nieuwe ideeën tastbaar te maken is belangrijk als innovatiemanager.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Innovatiemanager

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Innovatiemanager

Wat is het salaris en tarief van een Innovatiemanager? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Innovatiemanager in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Innovatiemanager

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Innovatiemanager bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl