Decaan

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Decaan?

Een decaan is werkzaam in het voortgezet onderwijs en geeft voorlichting over studie- en beroepskeuzes aan leerlingen en ouders of verzorgers. In de meeste gevallen is een decaan ook werkzaam als docent, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Dit omdat binnen grotere scholen het beroep decaan ook zelfstandig uitgevoerd kan worden. Wanneer een school beschikt over aparte decanen die geen les geven spreekt men ook wel eens van het decanaat. Eén van de belangrijkste taken van een decaan is het verschaffen van informatie met betrekking tot mogelijke studie- en beroepsmogelijkheden aan scholieren en hun ouders of verzorgers. Een andere benaming voor een decaan is ook wel schooldecaan, studieadviseur of adviseur LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding). De werkzaamheden van een decaan zijn belangrijk, omdat het voor leerlingen en ouders belangrijk is om te weten welke vervolgopleiding of studie geschikt is voor de leerling. Het is de decaan die leerlingen en ouders op een brede manier kan voorzien van de juiste informatie. De informatieverstrekking die een decaan kan bieden gaat over het algemeen heel ver, omdat een decaan ook informatie kan verschaffen over mogelijke studiefinancieringen en andere bijkomende zaken. Ook het bezoeken van andere opleidingsinstituten samen met leerlingen behoort over het algemeen tot het takenpakket van een decaan. Al deze verschillende werkzaamheden moeten er voor zorgen dat leerlingen een juiste keuze maken waarvan ze later geen spijt krijgen.

Lees verder...


Mijnzzp.nl