Opleiding tot Docent Engels

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Avatar van Team Mijnzzp
NiveauHbo Lerarenopleiding Engels Voortgezet Onderwijs
VooropleidingOnderwijsassistent (Mbo 4)
VooropleidingMbo 4, Havo of Vwo
NTITaalcursussen

Lerarenopleiding Engels voortgezet onderwijs

De lerarenopleiding Engels voortgezet onderwijs is een praktijkgerichte opleiding, waarbinnen je veel stage zal lopen. Na het afronden van de lerarenopleiding Engels voortgezet onderwijs ben je tweedegraads bevoegd als onderwijzer. Het eerste studiejaar van de opleiding is meestal gericht op taalvaardigheidstrainingen, didactische vaardigheden, pedagogische vaardigheden, vakkennis, communicatie en algemene beroepsvaardigheden. Daarnaast zal je vanaf het eerste studiejaar leren spreken voor de klas, waarbinnen oriëntatie en presentatie centraal staan. Vanaf het tweede studiejaar zal de hoofdfase van de opleiding beginnen, die een verdere verbreding van de leerstof kent en verdiept in gaat op de leerstof vanuit het eerste studiejaar. Vanaf het tweede studiejaar zal je over het algemeen sterk werken aan je algemene vorming als onderwijzer en krijg je vakken als massamedia, taalkunde en bijvoorbeeld taalbeschouwing. Tijdens de hoofdfase van de opleiding zal je regelmatig stage lopen, onder begeleiding van een leermeester en de stagebegeleider van school, die samen toezien op je algemene ontwikkeling. De laatste stageperiode binnen de afstudeerfase noemt men ook wel LIO-stage. De LIO-stage is gericht op het zelfstandig kunnen functioneren als leraar en is een verplicht onderdeel binnen de opleiding.

Opleidingsduur en niveau Lerarenopleiding Engels voortgezet onderwijs

Over het algemeen zal de lerarenopleiding Engels voortgezet onderwijs ongeveer vier jaar in beslag nemen. Het is mogelijk om deze opleiding sneller af te ronden als je beschikt over de juiste vooropleidingen. De lerarenopleiding Engels voortgezet onderwijs is geen bijzonder zware Hbo-opleiding te noemen, maar moet natuurlijk wel bij je passen. Daarnaast is motivatie binnen deze opleiding en het onderwijs in zijn algemeenheid erg belangrijk om de opleiding succesvol af te kunnen ronden.

Vervolgopleidingen Lerarenopleiding Engels voortgezet onderwijs

Na het afronden van de lerarenopleiding Engels voortgezet onderwijs ben je tweedegraads bevoegd voor het vak Engels. Door het volgen van de masteropleiding leraar Engels kan je de eerstegraads bevoegdheid halen. Met de eerstegraads bevoegdheid Frans kan je binnen het gehele onderwijs les geven. Een masteropleiding zal over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag nemen.

Vooropleiding Lerarenopleiding Engels voortgezet onderwijs

Over het algemeen zal je minimaal over een Mbo-diploma niveau vier, havo- of vwo-diploma moeten beschikken voordat je toegelaten zal worden tot de lerarenopleiding Engels voortgezet onderwijs. Daarnaast kunnen er extra toelatingseisen van toepassing zijn die per vakgebied kunnen verschillen. De meeste hogescholen zullen eerst een uitgebreide studiekeuzecheck houden, om te bekijken of deze opleiding wel bij je past. De studiekeuzecheck gaat niet alleen over het opleidingsniveau. Deze gaat ook over de motivatie en de persoonlijkheid van studenten.

Mijnzzp.nl