Bemiddelaar

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Bemiddelaar?

Een bemiddelaar is een persoon die verschillende mensen, bedrijven of groepen bijeen probeert te brengen. Er is in die zin sprake van een bemiddelende rol, waarbij de bemiddelaar vaak als tussenpersoon optreedt. In de meeste situaties is het namelijk zo dat het doel van bemiddeling is om een product of dienst te verkopen. Naast deze commerciële insteek die op de verkoop is gericht, kan de focus ook ergens anders op gericht zijn. Bijvoorbeeld als de bemiddelaar een rol heeft om een conflict op te lossen. Een bemiddelende rol biedt een mogelijkheid op een goede uitkomst indien partijen bijvoorbeeld lijnrecht tegenover elkaar staan. Een bemiddelaar kan ook in opdracht van een partij in een specifieke oplossing voorzien door bijvoorbeeld als schakel op te treden. In die zin is aan de functie van bemiddelaar in allerlei opzichten invulling te geven. Naast de commerciële focus met verkoopfunctie is er een optie voor een bemiddelende functie bij conflicteren. In aanvulling op deze twee mogelijkheden is er ook nog ruimte voor een bemiddelaar die als schakel fungeert tussen partijen. Het type werkzaamheden van een bemiddelaar is dan ook onder meer afhankelijk van het doel dat aan de functie is gekoppeld. Het is bij de verkoopgerichte functie van belang dat de bemiddelaar over een uitgebreide kennis van het product of de dienst beschikt. Bij een conflict bemiddelende rol is het van belang om op onafhankelijk wijze tussen twee partijen te staan. In de schakelfunctie heeft de bemiddelaar een actieve rol door op zoek te gaan naar een oplossing. De wijze van uitvoering van werkzaamheden verschilt dan ook per specifieke functie van bemiddelaar. Er is dan ook geen beeld te schetsen van specifieke werkzaamheden die van toepassing zijn op de functie van bemiddelaar in het algemeen.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Bemiddelaar

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Aanverwante beroepen

Leden van Mijnzzp.nl met het beroep Bemiddelaar zijn vaak ook:

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bemiddelaar

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bemiddelaar bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl