Chief executive officer

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Chief executive officer?

Chief executive officer (Ceo) is een Engelse benaming voor een bestuursvoorzitter, algemeen directeur of een gedelegeerd bestuurder. Over het algemeen wordt de term Ceo alleen gebruikt binnen grote bedrijven, organisaties en instellingen die internationaal opereren. Als Ceo ben je eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Hoe een Ceo precies werkt en welke verantwoordelijkheden deze precies draagt kan per bedrijf verschillen, omdat er verschillende soorten bedrijfsvormen bestaan. Als een Ceo bijvoorbeeld te maken heeft met een directie zoals de raad van bestuur binnen een bedrijf worden belangrijke strategische beslissingen samen genomen en niet alleen door de Ceo. De term Ceo kent geen bescherming en iedereen mag zich Ceo noemen, ondanks dat de term Ceo eigenlijk alleen toepasbaar is voor topbestuurders c.q. topmanagers van grote bedrijven die internationaal opereren. In het kort kunnen we de functie Ceo omschrijven als de directeur van een organisatie.

Lees verder...


Mijnzzp.nl