Chief executive officer

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Chief executive officer?

Chief executive officer (CEO) is de Engelse benaming voor een bestuursvoorzitter, algemeen directeur of een gedelegeerd bestuurder. Over het algemeen wordt de term CEO alleen gebruikt binnen grote bedrijven, organisaties en instellingen, die internationaal opereren. Als CEO ben je eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Hoe een CEO precies werkt en welke verantwoordelijkheden deze precies draagt kan per bedrijf verschillen, omdat er verschillende soorten bedrijfsvormen bestaan. Als een CEO bijvoorbeeld te maken heeft met een directie, zoals de raad van bestuur binnen een bedrijf, worden belangrijke strategische beslissingen samen genomen en niet alleen door de CEO. De term CEO kent geen bescherming en iedereen mag zich CEO noemen, ondanks dat de term CEO eigenlijk alleen toepasbaar is voor topbestuurders of topmanagers van grote bedrijven, die internationaal opereren. In het kort kunnen we de functie CEO omschrijven als de directeur van een organisatie. Ondanks dat iedereen zich CEO kan noemen heeft de titel CEO alleen betrekking op topbestuurders, die beschikken over bijzondere eigenschappen en vaardigheden. Ook de verantwoordelijkheid die komt kijken bij de functie CEO moet niet onderschat worden. Het nemen van soms moeilijke beslissingen, die grote gevolgen kunnen hebben, komen regelmatig voor als CEO. Moeilijke beslissingen nemen als CEO betekent automatisch dat je ook weerstand kan verwachten binnen en buiten het bedrijf, afhankelijk van de soort beslissingen. Moed en daadkracht zijn dan twee belangrijke woorden, die bij de titel CEO passen. Als chief executive officer ben je in de eerste plaats eindverantwoordelijk voor het bestuur van een bedrijf. Daarnaast is een CEO het gezicht van het bedrijf met betrekking tot de buitenwereld. Dit betekent dat een CEO zich ook bezig zal houden met netwerken en verbinden van de juiste personen en organisaties, die het bedrijf mogelijk verder kunnen helpen.

Lees verder...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Chief executive officer

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Chief executive officer bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl